wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 98 دوشنبه 9 مرداد ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت

3- تصویب دو فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر دادگستری راجع به تمدید مدت اختیار کمیسیون‌های مشترک

4- جواب سؤال تقدیمی آقای بوشهری به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به نکات محرمانه قرارداد نفت

5- شور اول طرح قانونی راجع به شکار و صید ماهی

6- وقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 98

دوشنبه 9 مرداد ماه 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت

3- تصویب دو فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر دادگستری راجع به تمدید مدت اختیار کمیسیون‌های مشترک

4- جواب سؤال تقدیمی آقای بوشهری به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به نکات محرمانه قرارداد نفت

5- شور اول طرح قانونی راجع به شکار و صید ماهی

6- وقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت 9 و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مذاکرات چهارم مرداد ماه امروز قبل از جلسه توزیع شده است اگر آقایان ملاحظه فرمودند و نظری ندارند تصویب می‌شود آقای سیف افشار بفرمایید

سیف افشار- بنده حاضر بودم جز غایبین نوشته‌اند

رئیس- حاضر و غایب را هنوز نخوانده‌اند پس صورت جلسه تصویب می‌شود اسامی غایبین و دیر آمدگان قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه آقایان: دادگر - سید محمدصادق طباطبایی - ممقانی - خواجه نوری - لسانی - حسن اکبر - ساعد - دکتر قاسم‌زاده - سزاوار - امیر سلیمانی.

رئیس- دولت لایحه‌ای دارد که آقای ذوالفقاری معاون نخست‌وزیر یا آقای وزیر دادگستری می‌خواهند تقدیم کنند، آقای آموزگار

آموزگار- می‌خواستم عرض بکنم که چون در آن جلسه لایحه دیوان کیفر و ماده اولش تصویب شد و سه ماده بیشتر باقی نمانده معاون وزارت دادگستری هم تقاضا کرد می‌خواستم تقاضا بکنم که آن سه ماده دیگر تمام بشود بعد لایحه را تقدیم بکنند.

وزیر دادگستری- بسیار خوب

2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت

رئیس- پس ابتدا لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر مطرح می‌شود و شور دوم است ماده اول قرائت می‌شود

بعضی از نمایندگان- ماده اول تصویب شده

رئیس- بلی ماده اول تصویب شده ولی یک پیشنهادی شده است راجع به سفرا

مخبر (آقای آموزگار)- آن ماده دوم است در ماده اول چیزی باقی نمانده است

رئیس- بلی پیشنهاد راجع به ماده دوم است پس ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2 رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و سفرا و کبار و وزرا مختار و معاونین وزارتخانه‌ها و رؤسای ادارات کل و ادارات تابعه آنها در مرکز و مدیران کل و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غیر قانونی و جرائم مذکور در ماده 153 و 157 قانون کیفر عمومی و جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس شناخته شده و همچنین جرائم ارتشا و سرقت و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورینی که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال و مبلغ سوءاستفاده در سایر موارد دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است

مخبر- در چاپ خیال می‌کنم یک اشتباهی شده نوشته‌اند (دفعۀ واحده) همزه گذاشته‌اند «دفعتاً واحده » است و خیال می‌کنم اگر این اصلاح نشود اسباب زحمت بشود

رئیس- صحیح است اصلاح می‌شود حالا رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3 در صورتی که هر یک از مستخدمین و مأمورین مذکور در ماده قبل متهم به ارتکاب یک یا چند بزه دیگر هم باشند رسیدگی به سایر اتهامات آنها نیز در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد جز در مورد اتهاماتی که طبق قانون مجازات آنها اعدام است

تبصره- در کلیه مواردی که به موجب این قانون رسیدگی به اتهام در صلاحیت دیوان کیفر شناخته شده مستخدمین و مأمورین مذکور در ماده 2 در دیوان کیفر مزبور تعقیب می‌شوند ولو این که عنوان اتهام معاونت یا شرکت و ارتکاب جرم باشد و در این صورت رسیدگی به اتهامات سایر متهمین نیز در صلاحیت دیوان مزبور خواهد بود اعم از این که سایر متهمین مستخدم دولت باشند یا نه

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.

وزیر دادگستری (آقای دکتر امینی)- بنده فقط من باب توضیح خواستم عرض کنم چون ماده دوم دو قسمت است یک قسمت راجع به وزرا مختار و سفرای کبار و قسمت دومش هم نوشته راجع به مستخدمین و مأمورین، نوشته شده است «در صورتی که هر یک از مستخدمین و مأمورین مذکور در ماده قبل» چون اگر ننویسیم قسمت اول و دوم ماده قبل ممکن است در محاکم رویه‌ای پیدا شود که تردید بکنند که شاید شامل قسمت اول بشود اگر آقایان موافقت

+++

می‌کنند که قسمت اول و دوم نوشته شود و یا اگر موافقت می‌فرمایند این مفهوم عنه باشد که شامل هر دو قسمت بشود بنده متقاعدم.

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید

مخبر کمیسیون- همان طور که آقای وزیر دادگستری فرمودند این مطلب در کمیسیون مذاکره شد آقای معاون وزارت دادگستری هم بودند چون ایشان خودشان هم قاضی هستند گفتیم که وقتی که نوشتیم مستخدمین مذکور در ماده دوم ماده دو هم شامل قسمت اول می‌شود و هم شامل قسمت دوم منظور آقای وزیر دادگستری این بود که این قسمت اینجا گفته بشود که مراد از ماده دوم هر دو قسمت آن است به نظر بنده خیلی مطلب روشن است وقتی که مستخدمین مذکور در ماده دو نوشته شده باشد شامل هر دو قسمت است

بعضی از نمایندگان- کلمه «مزبور» هم در ماده زائد است

مخبر- منظور از مزبور ماده 2 بالا است این مزبور باید اول باشد (بعضی از نمایندگان زیاد است ) بلی آقای کلمۀ مزبور زیادی است حذف بشود بهتر است

رئیس- همین طور که گفتند منظور این است که در صورت مجلس منعکس باشد مزبور هم حذف می‌شود آقایانی که با ماده سوم به علاوه تبصره موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شده ماده چهارم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4 - الف قرار توقیف یا هر نوع تأمین دیگری از طرف بازپرس دیوان کیفر یا بازپرس و یا سایر قضاتی که از طرف دادستان دیوان کیفر نمایندگی دارند صادر می‌شود.

ب- کلیه مقررات ماده 38 آیین دادرسی کیفری در این مورد رعایت می‌گردد و در هر حال قرار توقیف قابل شکایت است و در مجمع رسیدگی به این شکایت در مرکز دیوان کیفر در مراکز استان‌ها دادگاه‌ها استان و در شهرستان‌ها دادگاه شهرستان می‌باشد

ج- مرجع حل اختلاف نسبت به بازداشت متهم همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به شکایت از قرار بازداشت دارد و دادگاه‌های مذکور در کلیۀ مواد نامبرده در جلسه اداری و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمایند و رأی آنها در این مورد قطعی است

د- مقررات ماده 169 اصلاحی آیین دادرسی کیفری در دیوان کیفر نیز رعایت خواهد شد

هـ- توقیف مقرر در ماده 11 قانون مصوب پنجم آذر ماه 1308 مربوط به مقررات دیوان کیفر الزامی نیست

تبصره - کلیه قرارهای منع تعقیب صادر از طرف بازپرس و همچنین نظر دادیاران دادسرای دیوان کیفر در عدم تعقیب باید پس از موافقت دادستان ابلاغ شود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از طرف مدعی خصوصی در دیوان کیفر قابل شکایت خواهد بود

شمس ملک‌آرا- خواهش می‌کنم این قسمت الزامی را آقای مخبر توضیح بدهند

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید

مخبر کمیسیون- چون در جلسه گذشته راجع به این مورد صحبت شد حالا شاهزاده شهاب‌الدوله فرمودند اینکه نوشته‌اند ماده یازده قانون دیوان کیفر الزامی نیست و توضیح بدهم توضیحش این است که در قانون دیوان کیفر مرحوم داور تصویب کرده بودند از نظر مقتضیات وقت وقتی کسی در محکمه تحت تعقیب واقع می‌شد توقیفش حتمی بود یعنی از ساعت اول او را توقیف می‌کردند تا آخر حالا چون در عمل معلوم شد که این ظلمی است و ضرورتی ندارد که هر کس در محکمه محاکمه‌اش شروع شد توقیف بشود گفتیم الزامی ندارد ولی هر وقت توقیف او ضروری شد اختیار با محکمه باشد

شمس ملک‌آرا- صحیح است بسیار خوب

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده چهار با بندهای الف، ب، ج، د، هـ و تبصره آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- پرونده‌هایی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر به صدور حکم منتهی نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد

رئیس- ظاهراً نظری نیست آقایانی که با ماده پنجم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- کلیه مقررات مغایر با مواد فوق ملغی است

رئیس- در این ماده هم نظری نیست آقایانی که با این ماده موافقتد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

حالا شور در کلیات آخر است اگر نظری هست خواهند فرمود آقای دکتر بیانی بفرمایید

دکتر بیانی- بنده یک اصلاح عبارتی به نظرم رسید در تبصره ماده 3 نوشته شده «اعم از این که سایر متهمین مستخدم دولت باشند یا نه»

این «یا نه» تبدیل بشود به «نباشند بهتر است»

مخبر کمیسیون- اصلاح عبارتی پیشنهاد می‌کنند در مواد تصویب شده کلمه «یا نه » در تبصره ماده 3 می‌فرمایند «یا نباشند» باشد

رئیس- چه فرمودید آقا؟

مخبر کمیسیون- عرض کردم در ماده 3 می‌گوید اعم از این که مستخدم دولت باشند یا نه ایشان می‌فرمایند که «نباشد» به جای «نه» گذاشته شود

رئس- «یا نباشد» عیبی ندارد اصلاح می‌شود آقای مخبر قبول دارند پس دیگر نظری در کلیات نیست حالا رأی گرفته می‌شود به کلیه لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

بوشهری- اجازه می‌فرمایید آقا

3- تصویب دو فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر دادگستری راجع به تمدید مدت اختیار کمیسیون‌های مشترک

رئیس- دولت چنانکه در بدو جلسه عرض شد یک لایحه‌ای دارد که آقای وزیر دادگستری تقدیم می‌کنند، بفرمایید.

وزیر دادگستری- به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضراست دوازدهم مرداد ماه 34 اختیارات کمیسیون‌های مشترک منقضی می‌شود و چون یک مقداری لوایح هست که در کمیسیون‌ها مطرح است و در سابق تقدیم شده و یک تعدادی از این لوایح مورد احتیاج دولت است و اگر اینها لغو بشود در آن تاریخ دولت دچار مضیقه می‌شود بنابراین ماده واحده‌ای به قید دو فوریت تقدیم می‌شود که اجازه بفرمایند که این لوایحی که مطابق فهرست ضمیمه هست مادام که در کمیسیون تصویب نشده قابل اجرا باشد. این ماده که به امضای آقای نخست‌وزیر رسیده در جلسه خصوصی مجلس سنا مطرح شد و یک اصلاحاتی شد و عجالتاً لایحه‌ای که تقدیم می‌شود ماده‌ای است که در جلسه خصوص اصلاح شده است

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

چون اختیارات کمیسیون‌های مشترک مجلسین در تاریخ 12 مرداد ماه 1334 خاتمه خواهد یافت و جریان لوایح مندرج در صورت ضمیمه کلاً مورد احتیاج مبرم دولت است معوق خواهد ماند بنابراین ماده واحده زیر را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را با قید دو فوریت دارد

ماده واحده- دولت مجاز است 23 فقره لوایح مصوب حکومت آقای دکتر مصدق که طبق فهرست ضمیمه تقدیم مجلس سنا می‌شود و در سابق به کمیسیون‌های مشترک مجلسین ارجاع و در کمیسیون‌های مزبور مورد بحث و یا هنوز مطرح نشده مادام که لوایح مزبور به تصویب مجلسین نرسیده است کماکان اجرا نماید

لایحه مربوط به وزارت فرهنگ

1- لایحه راجع به تحریک دانش آموزان و امتحان دهندگان سرپیچی از اجرای مقررات امتحانی

2- لایحه راجع به مجازات دانش آموزان و دانشجویان و یا اشخاصی که به جای دیگری در امتحانات شرکت می‌کنند.

لایحه مربوط به وزارت دارایی

1- لایحه مربوط به کالاهای وارده از طرف اداره همکاری فنی

2- لایحه راجع به تأسیس پلیس گمرک

3- لایحه راجع به نسخ تصویب‌نامه‌های مربوط به امور استخدامی

لایحه مربوط به وزارت کشاورزی

1- لایحه اجازه تأسیس بنگاه آبیاری

2- لایحه قطع درخت گردو و دریافت عوارض از چوب‌های صادراتی

لایحه مربوط به وزارت کشور

1- لایحه مربوط به بنگاه عمرانی کشور

2- لایحه مطبوعات

3- لایحه امنیت اجتماعی

لایحه مربوط به وزارت اقتصاد ملی

1- لایحه مربوط به معادن برای مدت 3 ماه و با قید این که دولت در ظرف این مدت لایحه جامعی برای معادن تقدیم مجلسین نماید.

لایحه مربوط به وزارت کار

1- لایحه شرکت‌های تعاونی

2- لایحه بیمه اشخاص ثالث در مقابل حوادث

فهرست لوایحی که مورد احتیاج وزارت دادگستری است

1- لایحه مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 22/7/31

2- لایحه اصلاح ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 16/11/31

3- لایحه مربوط به دفاتر اوراق اداره ثبت کل مصوب 21/10/31

4- لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظر و امنیت مصوب 17/7/31

5- لایحه اصلاح ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14/8/31

6- لایحه چک بی‌محل مصوب 27/8/31

7- لایحه تشدید مجازات بزه عبور از مرز مصوب 28/7/31

8- لایحه اصلاح مواد 23 و 24 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16/2/32

9- لایحه اصلاح مصوب اسفند 312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 25/3/32

+++

10- لایحه مربوط به متهمین قاچاق مصوب 21/4/32

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید

وزیر دادگستری- اینجا یک اصلاح عبارتی لازم دارد نوشته شده «لوایح مصوب حکومت آقای دکتر مصدق» باید نوشته شود «لوایح مصوب آقای دکتر مصدق » چون حکومت اختیار نداشته شخص آقای دکتر مصدق اختیار داشته

رئیس- فوریت اول لایحه مطرح است آقایانی که با فوریت اول لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است نظری ظاهراً نیست آقایانی که با فوریت دوم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیون رفتن ندارد طبق و توزیع می‌شود و روز چهارشنبه که وزیر بهداری تقاضای جلسه فوق‌العاده کرده‌اند برای لایحه منع کشت خشخاش این هم ممکن است همان روز به تصویب برسد آقای بوشهری فرمایشی دارند بفرمایید

4- جواب سؤال تقدیمی آقای بوشهری به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به نکات محرمانه قرارداد نفت

بوشهری- سؤال از جناب آقای نخست‌وزیر کرده‌ام

تقدیم مقام ریاست می‌کنم که طبق مقررات تقاضا دارم قرائت شود

رئیس- آقای بوشهری سؤالی از دولت کرده‌اند و البته سؤال به ترتیب معمول برای دولت فرستاده می‌شود ولی تقاضای ایشان این است که سؤال‌شان به جهاتی یکبار اینجا قرائت بشود مانعی هم ندارد سؤال خوانده می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

خواهشمند است مقرر فرمایند به جانب آقای علاء نخست‌وزیر اطلاع داده شود که شخصاً در جلسه حضور به هم رسانیده و به سؤال زیر پاسخ دهند:

طبق خبری که از قول خبرگزاری رویتر در مجله خواندنی‌های مورخه 31 تیر ماه مندرج گردیده قرارداد نفت ایران جزئیات محرمانه دارد که آقای فاستر وزیر امور خارجه آمریکا به علت مخالفت شدید دولت‌های انگلستان، فرانسه، هلند و ایران، از افشار جزئیات قرارداد مذکور که در سنه 1954 منعقد گردیده است امتناع ورزیده و در نامه که در پاسخ آقای آمانوئل کلر که تقاضا کرده بود کلیه اسناد مربوط به قرارداد نفت را در اختیار بگذارند چنین نوشته شده که به نظر به مخالفت شدید سایر کشورها افشای جزئیات قرارداد ممکن است به روابط خارجی آمریکا لطمه وارد آورد.

آیا دولت ایران صحت خبر فوق را تأیید می‌کند؟ آیا قرارداد نفت جزئیات محرمانه جز آنچه در مجلسین ایران به تصویب رسیده دارا می‌باشد

جواد بوشهری

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید

وزیر دادگستری- بنده می‌خواستم اجازه بفرمایید که از نظر اهمیت موضوع و این که جناب آقای بوشهری فرمودند قرائت بشود توضیحی عرض بکنم و جواب بدهم که طول نکشد به بعد از تعطیلات

رئیس- یعنی همین امروز می‌خواهید جواب بدهید؟

وزیر داد گستری- بلی بلی

بوشهری- موافقم آقا بفرمایید

رئیس- بفرمایید

وزیر دادگستری- عرض کنم قطع نظر از این که از سفارت کبرای ایران در آمریکا یک توضیحاتی راجع به جزئیات مطلب خواسته شده بنده خواستم خدمت آقایان عرض کنم چون مذاکره کننده بنده بودم و این قرارداد را بنده به مجلسین تقدیم کردم اطمینان می‌دهم که به هیچ‌وجه من‌الوجوه آنچه ما مذاکره کردیم جنبه محرمانه نداشته آنچه بوده همان بوده که ما در مجلسین مذاکره کردیم بنده در این قسمت اطمینان می‌دهم و خیال می‌کنم بین خود آقایان یعنی این کشورها در خارج مذاکراتی بوده از نقطه نظر تقسیم سهام و بعضی جریانات دیگر که بین خودشان محرمانه بوده ولی از لحاظ ایران به هیچ‌وجه من‌الوجوه چیز محرمانه‌ای وجود نداشته و آنچه بوده تقدیم مجلسین شده است و خیال می‌کنم که ذکر کلمه ایران کما این که تلگراف آقای آرام هم مؤید این نظر بود اشتباه است در مورد ایران ابداً چیز محرمانه‌ای در این قرارداد نبوده معذلک [ناخوانا] وقتی گزارش مفصل سفارت کبرای آمریکا رسید به وسیله وزارت امور خارجه گزارش آن به عرض آقایان خواهد رسید

رئیس- آقای بوشهری فرمایشی دارید بفرمایید

بوشهری- عرضی ندارم گزارش مفصل بعداً به عرض مجلسین خواهد رسید

5- شور اول لایحه مربوط به شکار و صید ماهی

رئیس- لایحه مربوط به شکار مطرح است متن طرح را آقایان دارند شور اول است گزارش کمیسیون‌های شماره 1 و 3 و 6 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 1 به مجلس سنا

طرح مربوط به مقررات شکار و مجازات شکارچیان غیر مجاز در کمیسیون شماره 1 با حضور آقای عامری مدیر کل وزارت کشور و آقای آتابای مورد رسیدگی و شور قرار گرفت و پس از بحث مفصل طرح مزبور با اصلاحاتی که در آن به عمل آمد مورد تصویب قرار گرفت.

اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره یک - دکتر اقبال

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

طرح مروبط به مقررات شکار و مجازات شکارچیان غیر مجاز در کمیسیون شماره 3 (دادگستری) با حضور آقای آتابای مورد شور و رسیدگی قرا گرفت و پس از مذاکرات لازم و با توجه به گزارش کمیسیون شماره یک طرح مزبور با اصلاحاتی به شرح ذیل مورد تصویب واقع شد

اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود

مخبر کمیسیون شماره 3 - ح. آموزگار

گزارش از کمیسیون شماره 6 به مجلس سنا

طرح مربوط به مقررات شکار و مجازات شکارچیان غیر مجاز در کمیسون شماره 6 (کشاورزی) مورد شور و رسیدگی قرار گرفت و گزارش شماره 7 کمیسیون شماره 3 قرائت و مورد تأیید واقع شد و طرح مزبور به نحوی که در کمیسیون دادگستری به تصویب رسیده بود تصویب گردید.

اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود

مخبر کمیسیون شماره 6 - دهستانی

(در این موقع که ساعت ده و پنج دقیقه بود آقای رئیس کرسی ریاست را ترک و آقای بوشهری نایب رئیس پشت میز ریاست قرار گرفتند)

نایب رئیس- در کلیات مذاکره است فرمایشی ندارید؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند

شمس ملک‌آرا- اکثریت دارید که رأی می‌گیرید؟

(جلسه برای اخذ رأی اکثریت نداشت)

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم حلسه

نایب رئیس- چون آقایان در کمیسیون‌ها تشریف دارند جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده چهارشنبه است و برای این که تمام لوایحی که در دستور هست مطرح شود آن را ادامه خواهیم داد شاید انشاءالله آخرین جلسه باشد

بعضی از نمایندگان- چه ساعتی جلسه خواهد بود

نایب رئیس- ساعت 9 صبح روز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده برای لایحه منع کشت خشخاش تشکیل خواهد شد.

(ساعت ده و هفت دقیقه جلسه ختم شد)

رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده

+++

 

یادداشت ها