wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه 78 شنبه 19 اردیبهشت ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان‌: فرخ‌- دهستانی‌- نبیل‌سمیعی

3- معرفی معاون وزارت راه

4- تصویب لایحه قابل تجدید‌نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی

5- تصویب لایحه موسسه سرم‌سازی حصارک با یک فوریت

6- اعلام وصول و تصویب لایحه قابل مصرف بودن اعتبارات راه‌سازی تا آخر سال 334 ارسالی به مجلس شورای ملی

7- تقدیم یک فقره سؤال توسط آقای فرخ

8- موقع و دستور جلسه بعد‌- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه 78

شنبه 19 اردیبهشت ماه 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان‌: فرخ‌- دهستانی‌- نبیل‌سمیعی

3- معرفی معاون وزارت راه

4- تصویب لایحه قابل تجدید‌نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی

5- تصویب لایحه موسسه سرم‌سازی حصارک با یک فوریت

6- اعلام وصول و تصویب لایحه قابل مصرف بودن اعتبارات راه‌سازی تا آخر سال 334 ارسالی به مجلس شورای ملی

7- تقدیم یک فقره سؤال توسط آقای فرخ

8- موقع و دستور جلسه بعد‌- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مشروح مذکرات جلسه 27 فروردین ماه امروز صبح توزیع شده یعنی یک ساعت قبل اگر کافی بود و آقایان ملاحظه فرموده‌اند حالا نظری هست می‌فرمایند و اگر کافی نبوده و نظری نیست می‌ماند به روز‌ دیگر. آقای جمال امامی بفرمایید

جمال امامی- این صورت جلسات هیچ وقت کافی نیست چون غیر از چاپ آن که همیشه غلط دارد از آن بدتر این است که صورت مذاکرات ده روز بعد از جلسه طبع و توزیع می‌شود این به درد مردم نمی‌خورد رادیو و روزنامه‌ها هم گفته‌های نمایندگان را چنان که باید منعکس نمی‌نمایند یک ترتیبی بدهید که همان روز طبع و توزیع شود تا به دست مردم برسد‌.

رئیس- این مطلب صحیح است و بنده نهایت سعی را می‌کنم که همان روز طبع و توزیع بشود ولی ده روزهم تأخیر نبوده یک یا دو روز بوده و حالا سعی زیادی می‌کنم و اما برای بی‌غلط بودن مصحح نمی‌تواند به یک آقایان نشان بدهد که تصحیح بکنند

جمال امامی- استنو‌گراف باید داشته باشید

رئیس- چه فرمودید آقا؟( شمس ملک‌آرا‌- استنو‌گراف گفتند) بلی ضبط صوت باید باشد سفارش داده‌ایم آقای سرلشگر فیروز چه فرمایشی دارید؟

سرلشگر فیروز- بنده سؤالی از آقای کفیل نخست‌وزیری دارم‌.

رئیس- حالا که وقتش نیست تأمل بفرمایید‌. نسبت به صورت جلسه دیگر نظری نیست تصویب می‌شود

اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود (‌به شرح زیر قرائت شد‌)

غائبین با اجازه آقایان‌: سزاوا‌ر- سید محمدصادق طباطبایی‌- سیف‌افشار- محمود ناصری.

‌2- بیانات قبل از دستور آقایان‌: فرخ - دهستانی- نبیل‌سمیعی

رئیس- برای نطق قبل از دستور دو نفر از آقایان وقت خواسته‌اند اولیش آقای فرخ است بفرمایید

فرخ - امروز دو سه موضوع به استحضار آقایان برسانم‌: هیئتی که از طرف دولت مامور شده‌اند برای به سیستان و معاینه هیرمند امروز مراجعت کردند و بعد از دو سه هفته که آب را بسته بودند آب را باز کردند و قبلاً بلوک شیر‌آب 70رومیان کنکی 10‌درصد محصولش از بین رفته است ( موید‌ثابتی- صحیح است) ولی بلوک‌های شهرکی و نارویی و پشت آب خسارتی  ندیده است که من سؤالی از آقای وزیر امور خارجه کرده‌ام بالاخره دولت بایستی که تکلیف مملکت را در مقابل دیگران معلوم بکند که چیست‌؟ (‌صحیح است‌‌) موضوع هیرمند یکی از موضوعاتی است که چندین سال است بنده چه در دوره 14 مجلس شورای ملی و چه دوره قبل مجلس سنا و چه این دوره تعقیب کرده‌ام و هنوز به جایی نرسیده است تا به حال عذر این بود که نماینده افغان‌ها نیامده است و حالا که سفیر افغان‌ها آمده است بنده انتظار دارم که دولت در این باره یک قدری تسریع بکند ( موید‌ثابتی- صحیح است) زیرا هر غفلتی که بشود مقدار زیادی محصول از بین می‌رود و یک عده از رعایا هم مهاجرت می‌کنند. عرض بنده مربوط به یک اصلی است که اخیراً مد شده است در دولت و آن پاداش است یک بودجه‌ای را دولت معین می‌کرده و می‌پردازد مبالغی هم به نام پاداش پرداخته می‌شود که معلوم نیست از روی چه اصلی است اخیراً سیصد و پنجاه شصت هزار تومان در اداره غله پاداش داده شده است این از چه محل است و ازچه بودجه‌ای اداره می‌شود؟ بعد هم رئیس غله با هر کس دوست و همدست خودش بوده تقسیم کرده و به کسانی که حقیقت زحمت می‌کشند در اداره یا به ولایات می‌روند برای جمع‌آوری غله یک دینار پرداخت نشده است و بنده انتظار دارم که وزیر دارایی بیاید بگوید که این پاداش‌ها را از چه محلی می‌دهند و ترتیب پرداختش چیست و کی مسئول آن است‌؟ و بالاخره به میل کی پرداخت می‌شود عرض دیگر بنده مربوط است به این دکاکین امامزاده زید عده‌ای آمدند در این جا متحصن بشوند و شکایاتی داشتند که مبلغی از ما به نام سر قفلی آقای بیوک صابر گرفته است عریضه‌هایی هم نوشته بودند دادند بنده هر طور بود اینها را از تحصن مانع شدم و یک نامه‌ای هم به دولت نوشتم آقای بیوک صابر که بنده نمی‌شناسم ایشان را شرحی نوشته‌اند و تکذیب کرده است که مربوط به من نیست و مربوط به یکی از بستگان من است در هر حال بنده غرض شخصی نداشتم و

+++

منظور من اهانت به احدی نبود عده‌ای آمدند در مجلس متحصن بشوند و شکایاتی کردند بنده هم عین عرض آنها را به عرض مجلس رساندم اگر آقای بیوک صابر در این کار وارد نیست البته بنده خیلی معذرت می‌خواهم و امیدوارم دولت این یک میلیون و خورده‌ای را از مردم به عنوان سرقفلی گرفته است بگیرد و به صاحبانش برگر‌داند‌. حالا هرکس است ( ظهیرالاسلام‌- بسیار صحیح است آقای فرخ )

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- عرض بنده بسیار مختصر است و راجع به لایحه قانونی سازمان موسسه سرم‌سازی است که می خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم اگر چه در دستور هست ولی حق تقدم بدهند که این مسئله که متجاوز از سه ماه معطل شده امروز در دستور مجلس قرار بگیرد‌.

رئیس- آقای سمیعی فرمایشی دارند.

نبیل‌سمیعی‌- تلگراف مفصلی به امضای وجوه محترمین گیلان راجع به معاملات برنج و مازاد آن به مقام ریاست مجلس سنا رسیده است که تقدیم می‌کنم ضمناً استفاده می‌کنم به استحضار آقایان برسانم امروز در ضمن شرفیابی هیئت رئیسه به حضور ملوکانه مسائلی ضمیمه شد من راجع به طرز معامله برنج در سال گذشته و این که مقداری برنج موجود مانده است به عرض رساندم که مورد توجه واقع گردید سؤالی هم در همین زمینه از طرف بنده و آقای حسن اکبر از وزارت اقتصاد ملی شده است و تقدیم مقام ریاست می‌کنم

رئیس- قبل از ورود در دستور فراموش کردم عرض کنم گویا آقای وزیر راه یک فرمایشی داشتند

3- معرفی معاون وزارت راه

وزیر راه ( آقای سرلشگر انصاری )- بنده اجازه می‌خواستم جناب آقای مهندس خسرو هدایت را که از لایق‌ترین مهندسین وزارت‌ راه هستند به سمت معاونت پارلمانی وزارت راه معرفی بکنم ( نمایندگان‌- مبارک است )

جمال امامی‌- به شرطی که بگذارید کار بکند

4- تصویب لایحه قابل تجدید‌نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی

رئیس- لایحه قانونی قابل تجدید‌نظر بودن احکام شعبه دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی مطرح است و این شور دوم است گزارش کمیسیون شماره 2 قرائت می‌شود ( به شرح زیر قرائت شد )

گزارش از کمیسیون شماره 2 به مجلس سنا

لایحه شماره 34786-6-9-1333 دولت راجع به قابل تجدید‌نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدام در کمیسیون شماره 2 مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس مذاکرات و بحث لایحه و با توجه به پیشنهادهای واصله لایحه مزبور اصلاحی به تصویب رسیده‌. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 2- خواجه‌نوری

لایحه قانونی قابل تجدید‌نظر بودن احکام شعبه دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی

ماده واحده‌- احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی از تاریخ ابلاغ در ظرف ده روز قابل تجدید‌نظر خواهد بود .

تجدید‌نظر در هیئتی مرکب از پنج نفربه عمل خواهد آمد به این ترتیب که دو نفراز اعضای دادگاه بدوی که به قید قرعه از بین خود انتخاب می‌نمایند و سه نفر از مستشاران دیوان کشور که رئیس دیوان مزبور برای مدت یک سال انتخاب می‌‌نمایند‌.

رئیس- این لایحه مطرح است همانطور که عرض کردم شور دوم است اگر نظری دارند خواهند فرمود ظاهراً نظری نیست‌. (‌دکتر صدیق‌- بنده عرض دارم ) آقای دکتر صدیق بفرمایید

دکتر صدیق‌- ماده به شکلی که تهیه شده و تقدیم مجلس شده باعث خواهد شد که این مسئله مثل سایر مسائل در دادگستری و توی پرونده‌ها مدت‌ها بماند بنده معتقد هستم که در امور عدالت هر چه کار زودتر انجام بشود مردم زودتر راحت می‌شوند اگر چه یک بیداد‌گری‌هایی هم بشود بنده بیشتر معتقد به سرعت هستم تا رسیدگی به ترتیبی که اتخاذ کرده‌اند. متأسفانه اکثر قوانین خودمان را از ممالکی گرفته‌ایم که اقلاً 100-150 سال از ما از لحاظ رشد سیاسی جلو هستند و بنابراین برای آنها اگر چنانچه مفید است که این قدر مسائل از محکمه‌ای به محکمه‌ای دیگر برود از بخش برود به استیناف و از استیناف برود به تمیز اهمیتی ندارد ولی در ممالکی که در درجه تمدنشان و رشدشان به اندازه‌ای هست هر قدر این تشریفات کمتر باشد بهتر خواهد بود بنده مکرر به آقای وزیر دادگستری عرض کردم که ما برای این که بتوانیم استفاده کامل بکنیم بهتر این است که یک میسیونی از طرف وزارت دادگستری برود به هندوستان همین همسایه ما و ببینند که در آنجا چقدر جلو می‌رود و چقدر سرعت کار هست و چقدر مردم راحت هستند‌. لازم نیست از مغرب زمین استفاده بکنیم یا اقتباس بکنیم بلکه از ممالکی استفاده بکنیم که اقلاً 10-20 سال از ما جلو هستند نه سیصد سال. بنابراین بنده معتقدم که اگر ممکن باشد این مسئله همانطوری که لایحه قانونی بوده است یک مرحله و قطعی باشد وقتی که آمد به دیوان تمیز دیگر رأی قطعی باشد و احتیاج تجدید‌نظر نداشته باشد.

رئیس- آقای آموزگار.

آموزگار- نظر آقای دکتر صدیق اساساً صحیح است و بایستی که در محاکمات هر چه ممکن است تسریع شده کار مردم زودتر انجام بگیرد متأسفانه در قضایای حقوقی و جزایی که اصطکاک با تمام مردم دارد ناچار همه جای دنیا سه درجه دارد و خواه ناخواه طول می‌کشد و ممکن است چهار پنج سال طول بکشد و این که به دادگستری هم زیاد حمله می‌کنند به عقیده بنده به علت این است که ترتیب وقت همین است مگر استثنائاً از نوبت خارج بکنند و الّا به ترتیب وقت پیش برود ممکن است یک سال دو سال طول بکشد و این اسباب تأسف است و استثنائاً 10-15 سال هم طول می‌کشد و در دنیا هم این سابقه دارد و آقایان کم و بیش می‌دانند اما راجع به استخدام و موضوع بحث امروز ما شکایات استخدامی است و آقایان بعضی البته سابقه دارند که بنده در این مدتی که در دیوان کشور بودم 15-16 سال در شعبه اول رسیدگی به شکایاتی می‌کردیم که اول در شعبه هفتم رسیدگی می‌شد و بعد می‌آید به شعبه اول به عنوان تجدید‌نظر و در آنجا رسیدگی می‌شود بنده هم در آن شعبه بودم شاید به عنوان نایب شعبه اول چون که رئیس دیوان کشور در شعبه اول رئیس است و خودش عملاً کار نمی‌کند و آن کسی که عضو مقدم است که کار می کند تجربه‌ای که به دست آوردم در این مدت این است که شکایات استخدامی به قدری مهم است که گاهی می‌شود که کسی را از اصل حقوق اجتماعی محروم کرده‌اند حالا رتبه نداده‌اند حقوق نداده‌اند بازنشسته کرده‌اند برخلاف قانون اینها تمام از حقوقی است که مستخدمین دولت دارند و مرجعش هم منحصراً دیوان عالی کشور است و خوب اگر بنا باشد که یک همچو قضایای مهمی که حیات و استقلال و هستی یک فرد که 30-40 سال خدمت به مردم و مملکت کرده فقط در یک شعبه رسیدگی بشود آن هم دیوان کشور که بنده خودم اعتراف می‌کنم که قضات عالی مقام در امور قضایی زیاد است ولی در امور اداری شاید ده دو و ده یک فقط باشند که کار اداری هم کرده باشند‌. پس احتیاط ایجاب می‌کند برای حفظ حق اینها چنانچه بنده به عنوان مثال عرض می‌کنم که اگر تجدید‌نظر نداشت چهار نفر از استادان دانشگاه به اسم و رسم حقوقشان از بین رفته بود اقلاً 20 نفر از صاحب‌منصبان شهربانی که خود بنده اطلاع دارم چون شرکت در رأی داشتم و شهربانی بازنشسته کرد به حکم قانون ولی اینها تجدید‌نظر خواستند و در تجدیدنظر برگشت و حق اینها حفظ شده آقای دکتر صدیق به طور کلی نظرشان راجع به تسریع صحیح است ولی اگر وارد بودند که این حق چقدر اهمیت دارد برای مستخدمین دولت و دو درجه کردنش هم به قدری مهم است که به حفظ حقی کاملاً موافق باشد و عیبی که داشت این بود که سابقاً شعبه 3-3 نفر بود شعبه یک هم سه نفر آن وقت سه نفر رأی سه نفر را نقض می‌کرد و این صحیح نبود برای این که همه مستشار بودند و همه در عرض هم گفته بودند که تجدید‌نظر بیاید د‌ر شعبه اول خوب سه نفر رأی سه نفر را نقض و یا ابرام بکنند صحیح نبود زیرا گاهی می‌شد سه نفر دوم با اکثریت دو رأی رأی سه نفر اول را نقض می‌کردند و بهترین راهی که به دست آوردیم در اثر تجربه این است که شکایت اصلی برود به یک شعبه که البته آن هم اصلاح شد نوشته بود دیوان کشور ولی به تذکر آقای شمس ملک‌آراء اصلاح شد و شعبه نوشته شد و چون تجدیدنظر که حتمی است و صلاح است می‌رفت به یک شعبه دیگری این بهترین صورتی که بنده مدافعش هستم اصلاح شد کمیسیون هم این رأی را داد که 5 نفر باشد و انتخاب هم بکنند و بنابراین به عقیده بنده تأمین شده است نظر آقایان و جریان هم طوری است که بیش از 2-3 ماه طول نمی‌کشد و امیدوارم آقایان هم موافقت بکنند که به این ترتیب که اصلاح شده باشد تصویب بشود (صحیح است )

رئیس- آقای لسانی

لسانی- باز‌ موردی پیش آمد که جناب آقای صدیق اعلم گوشه به دادگستری بزنند مکرر پشت این صحبت شد که در تمام دنیا در باب قضاوت دو دکترین وجود دارد یکی فصل خصومت و یکی احقاق حق‌. عده زیادی معتقدند که هرچه زودتر باید قضیه را خاتمه داد و فصل خصومت کرد و دعاوی را طول نداد و حتی‌الامکان تسریع د‌ر رسیدگی کرد این وضع سابقاً بود در ایران یعنی قبل از مشروطیت خان محل کدخدای متنفذ روحانی معتقد و غیره این قبیل اعمال را می‌کردند اما با اصول پارلمانی و با اصول مشروطیت و با وضع قوانین و با دقت در مبانی قضیه ما برمی‌خوریم که آن تر فصل خصومت که هرچه زودتر باید رسیدگی بشود یک تز بسیار صحیح و اساسی نیست و آن چه که باید حتی‌الامکان سعی کرد احقاق حق است اگر 5-10-20 حکم در همین دیوان کشور صادر بشود که به نظر آقایان برسد که احقاق حق نشده و سؤالی بشود و وزیر عدلیه بیاید بگویند به این که نظر سرعت کار بوده است و نظر فصل خصومت بوده قطع دارم که جناب آقای دکتر صدیق اعلم اعتراض خواهند فرمود که دستگاه قضایی برای احقاق حق است نه برای فصل

+++

خصومت و سرعت کار به آن کیفیتی که احقاق حق نشود مکتب اسلامی و فقه مقدس اسلام در مواردی هست که بیشتر نظر به احقاق حق دارد درست است که اثبات واقعه درغیر واقع در محاکم حقوق مشکل است و آنچه هم که معتقد بودند که می‌شود به ظاهر حکم کرد ولی همان ظواهر هم باید سعی کرد که تا حدی که ممکن است با اصابه به واقع نزدیک باشد به حق گزاری نزدیک باشد بنابراین آقایان اگر معتقد هستند که قوانینی که در کشور حکومت می‌کند و یک مبانی و اصولی در کار باشد قبول بکنند که اگر یک سال شش ماه دیرتر شود و احقاق حق شد بهتر از آن است که خیلی زود و سریع باشد و در نتیجه احقاق حق نشود ( دکتر صدیق- بعضی وقت‌ها 25 سال طول می‌کشد ) 25 سال که نیست اگر هست در سایر کشورها هم هست و شما نباید حصر بکنید قضایا را تنها در وزارت امور عدلیه و در محاکمه و امور قضا در دستگاه‌ها هم همین طور است و به علاوه خیلی شذ و ندر است‌. اگر کسی در دستگاه داد‌گستری تعقیب بکند موضوعی را می‌تواند در عرض دو سال حکم بدوی بگیرد و حکم استینافی هم بگیرد و به مرحله تمیز برسد و زیاد هم دیده شده است مخصوصاً این قانون اصلاح اصول محاکمات که در کمیسیون مشترک وجود دارد خیلی موثر بوده و یکی از جهات تمدید مدت اختیارات کمیسیون‌های مشترک همین بوده است و حالا امید است که کمیسیون مشترک این کار را انجام بدهد ولی مطلبی را که راجع به لحن فیه بود گرچه مخبر محترم تذکر دادند چون خودشان انس دارند به موضوع ممکن است که حضرت عالی وسایر آقایان نداشته باشید این مثل سایر موارد نیست که دعوایی در محکمه بدایت داده شود و مدت‌ها طول بکشد و برود به تمییز و در آن جا هم مدتی طول بکشد تا رأی بدهند و بعد از رأی تمییز هم قابل تجدید‌نظر باشد این طور نیست عرض حال مستقیم به یکی از دیوان کشور که برای این کار انتخاب می‌شوند و قانون اساسی هم در این باب عنوان دارد داده می‌شود و دیوان کشور هم در آن شعبه بخصوص رسیدگی می‌کنند و رأی می‌دهند اما زودتر انجام شدنش و دیرتر انجام شدنش مربوط به حجم کار است اگر حجم کار زیاد بود ممکن است دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه طول بکشد از تاریخ تقدیم عرض حال از طرف شعبه مرجوع علیه که شعبه هفت دیوان کشور است (آموزگار‌- حداکثر این قدر طول می‌کشد ) و در مواقع دیگر خیلی کمتر است در تجدیدنظر هم مدت ندارد و باید انتخاب کرد و موضوع تمام بشود بنابراین نظر این است که هم از نظر دولت حفظ حق شده باشد و هم از نظر مردم و اشخاصی که ممکن است متضرر از حکم باشند و بسیار هم لازم است و در عین حال این موضوع را همانطوری که آقا استفاده کردند بنده هم می‌خواستم استفاده بکنم و عرض کنم این قدر فشار به دادگستری نیاورید که زودتر کارها را خاتمه بدهند بلکه باید جمع بکنند بین این دو تز که هم احقاق حق بشود و هم این که حتی‌الامکان در کار تسریع شود و اصلاح محاکمات حقوقی در این موضوع خیلی موثر است.

رئیس- ظاهراً دیگر نظری نیست (نمایندگان- کافی است آقا) بنابراین رأی میگیریم به این ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد‌.

5- تصویب لایحه موسسه سرم‌سازی حصارک با یک فوریت

رئیس- لایحه قانونی سازمان موسسه سرم و واکسن‌سازی رازی مطرح است گزارش کمیسیون شماره 3 قرائت می‌شود‌.

( به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

لایحه شماره14230-14-9-1333 دولت مربوط به سازمان موسسه سرم و واکسن‌سازی رازی که به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در کمیسیون‌های مشترک مجلسین با حضور آقایان وزیر دارایی و وزیر کشاورزی مطرح و مورد شور قرار گرفت و پس از بحث کافی اصلاحاتی در آن به عمل آمد و به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره 3- مهندس شریف‌امامی

لایحه قانونی سازمان موسسه سرم و واکسن‌سازی رازی

ماده 1- موسسه رازی حصارک و شعبات آن در شهرستان‌ها به منظور تهیه مایه‌ها و سرم‌ها و سایر مواد مفید از نظر زیست‌شناسی و برای تشخیص بیماری‌ها و مطالعات علمی مربوط به مبارزه با بیماری‌های واگیر دام زیر نظر وزارت کشاورزی به وسیله یک شورای عالی مرکب از اشخاص زیر و یک نفر رئیس کل اداره خواهد بود‌.

1- وزیر کشاورزی

2- معاون وزیر کشاورزی

3- معوان وزارت دارایی

4- معاون وزارت بهداری

5-رئیس اداره کل دامپزشکی

6- رئیس بنگاه پاستور ایران

7- رئیس دانشکده دامپزشکی

8- رئیس اداره امور دواب ارتش

9- سه نفر دیگر از اشخاص ذیصلاحیت که به توسط اعضای فوق‌الذکر( برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است )

رئیس کل موسسه رازی در جلسات شورا بدون حق رأی شرکت خواهد داشت

تبصره 1- امور مهمه فنی و رئوس مسائل مالی و اداری موسسه رازی با تصویب شورای عالی انجام می‌گیرد و شورا در تهیه و تدوین بودجه و موسسه و اجرای آن نظارت خواهد کرد‌. وزیر کشاوزی و در غیاب وزیر کشاورزی معاون وزارت کشاورزی عهده‌دار ریاست شورای عالی خواهد بود

تبصره 2- رئیس کل موسسه رازی و شعبات آن با پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر کشاورزی از بین دکتران دامپزشک متخصص در فنون میکروب‌شناسی و سرم و واکسن‌سازی انتخاب می‌شود

ماده 2- بودجه موسسات رازی و شعبات آن در شهرستان‌ها تحت ماده مخصوصی در بودجه کل کشور منظور و در اول هر سه ماه ربع دارایی در اختیار موسسه رازی گذارده خواهد شد‌. شورای عالی بنا‌بر پیشنهاد رئیس موسسه از اعتبار مزبور به طریقی که صلاح می‌داند قسمتی را برای حقوق و مزایای کارکنان و قسمت دیگر را برای مصارف اداری و فنی تخصیص خواهد داد‌.

تبصره- درآمد حاصله از پلمپ کردن پوست طبق تعرفه قانون متمم بودجه سال 1342 برای خرید سیم و سرب و لوازم آزمایشگاه‌های دامپزشکی اختصاص دارد کماکان علاوه بر اعتبار مندرج در ماده فوق در اختیار موسسه رازی گذارده شده و مازاد درآمد مزبور پس از خرید سیم و سرب و لوازم مربوطه به صرف توسعه و تکمیل موسسه رازی و شعبات آن خواهد رسید.

ماده 3- موسسه رازی کلیه سرم‌ها و واکسن‌های مورد احتیاج وزارت کشاورزی را  تهیه و مجاناً در اختیار وزارت کشاورزی می‌گذارد‌.

 به علاوه موسسه رازی مجاز است داروهای شیمیایی ضد بیماری‌های انگلی دام و همچنین واکسن و سرم‌های مورد نیاز سازمان‌های بهداشتی ملی و دولتی را ساخته به بهای تمام شده و سود عادلانه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید به فروش برساند و وجوه حاصله از این بابت را پس از وضع هزینه ساختن موادی که به فروش می‌رسد به مصرف توسعه و تکمیل موسسه رازی برساند‌.

تبصره‌1- موسسه رازی در هر مورد می‌تواند با اجازه و تصویب شورای عالی مایحتاج خود را تقسیم و بدون رعایت اصول مناقصه به کمترین قیمت ممکنه خریداری نماید.

تبصره‌2- وجوه حاصله از صرف جوئی هر سال به سال منتقل و مخصوص توسعه موسسه رازی خواهد بود

ماده 4- نظر به وضع خاصی که سازمان موسسه رازی و شعب آن دارد و نوع کار آن با ساعات کار اداری مطابقت نمی‌کند شورای عالی آئین‌نامه مخصوصی جهت هزینه‌های عمومی موسسه و پرداخت فوق‌العاده مخصوص به نام فوق‌العاده موسسه رازی برای هر طبقه از کارکنان موسسه وضع و تصویب خواهد نمود و این فوق‌العاده از هر اعتباری که مقدور باشد قابل پرداخت می‌باشد‌.

ماده5- رئیس حسابداری موسسه رازی از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد

تبصره‌- رئیس حسابداری زیر نظر مستقیم رئیس کل بنگاه رازی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 6- برای تکمیل اعضای فنی و رفع نیازمندی از کارشناسان خارجی موسسه می‌تواند از بین کارمندان فنی که حداقل شش سال در موسسه رازی سابقه خدمت داشته باشند هر سال یک تا سه نفر را بنا‌بر پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیئت دولت برای تکمیل تحصیلات به خارجه اعزام دارد حقوق ومزایا و فوق‌العاده قانونی این قبیل مأمورین در مدت تحصیل قابل پرداخت می‌باشد‌.

ماده 7- وزارت دارایی و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند .

رئیس- شور در کلیات لایحه آغاز می‌شود (‌نمایندگان‌- مخالفی نیست ) آقای مهندس شریف‌امامی شما در کلیات فرمایشی دارید؟ (مهندس شریف امامی- بنده مخبر کمیسیون هستم اگر کسی مخالفت بکند بنده جواب عرض می‌کنم و الّا خیر) اگر در کلیات نظری هست بفرمایید ؟ ( نمایندگان‌- مخالفی نیست ) بنابراین حالا نسبت به ورود در شور مواد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد حالا ماده به ماده قرائت می‌شود

(ماده 1 به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- مخالفی نیست

مهندس شریف‌امامی- آقای وزیر کشاورزی نظری دارند

 وزیر کشاورزی- (آفای مهندس طالقانی) آقایان سناتورهای محترم اطلاع دارند که یک لایحه‌ای درگذشته به صورت قانونی در‌آمده که استادان دانشگاه بعد

+++

از این که حقوقشان ترمیم شد حق ندارند هیچ کار دیگری را قبول کنند در مورد موسسه سرم‌سازی رازی یک چنین وضعی پیش آمده است‌. که ما متخصصین در این کار خیلی کم داریم و آقای دکتر رفیعی که رئیس این موسسه هستند و اگر بنا باشد که ایشان حقوقشان ترمیم شود دیگر نمی‌توانند این شغل را قبول کند و کسی دیگر هم نمی‌تواند این طور که ایشان این جا را اداره می‌کنند اداره کنند (نمایندگان- صحیح است ) تا حال 27 سال از موقعی که دکتر دلپی فرانسوی که در آن جا بودند آقای دکتر رفیعی معاون ایشان بودند و از وقتی که ایشان از ایران رفته‌اند پنج شش سال است ایشان به خوبی این موسسه را اداره کرده‌اند بنابراین برای رفع این اشکال اجازه بفرمایید در تبصره 2 ماده 1 که دو کلمه از قلم افتاده است آن را اصلاح بکنیم و تبصره به این شکل درآید « رئیس کل موسسه رازی و شعبات آن با پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر کشاورزی از بین دکتران دامپزشک دانشگاه یا خارج» اضافه بکنیم که تهیه شده و رفع اشکال بشود‌.

مهندس شریف امامی- اجازه بفرمایید که بنده توضیح مختصری عرض کنم

رئیس- بفرمایید

مخبر- در موقعی که این لایحه در کمیسیون مشترک مطرح بود همین نظری که جناب آقای وزیر کشاورزی اظهار داشتند مورد توجه قرار گرفت و در آن جا نظر این بود که در متن لایحه این منظور را تأمین بکنند ولی چون آن قانون مربوط به دانشگاه جدیداً گذشته بود و فکر کردند که اگر استثنا شروع شود از حالا یک قدری زود است آقای وزیر کشاورزی سابق وعده دادند که این منظور را به نحو دیگری تأمین بکنند ولی بنده خیال می‌کنم این پیشنهادی که جناب آقای وزیر کشاورزی کاملاً به جاست و منظور را به خوبی تأمین می‌کند و کسی هم مخالف نیست و بنده خیال می‌کنم که آن کسانی که از موسسه رازی مختصر اطلاعاتی دارند به اهمیت وحسن جریان آن توجه دارند و در این مورد لازم است این استثنا را قائل شویم و این به عقیده بنده خیلی به موقع است‌.

شمس ملک‌آرا‌- باید اصطکاک آن قانون را رفع کرد

رئیس- آقای لسانی بفرمایید

لسانی‌- موسسه رازی همانطوری که مخبر محترم کمیسیون بیان کردند یکی از موسسات بسیار مفید است و در آخر پاییز گذشته دعوتی کردند‌. عده ای از آقایان رفتند و این موسسه مفید را دیدند در کمیسیون مشترک هم بحث مفصل نسبت به تشکیلات راندمان کار او شد و همه اظهار رضایت می‌کردند و باید حداکثر کمک را به این موسسه کرد اشکالی که فعلاً وارد شده است در آن جا تذکر داده شد و به همان جهتی که آقای مخبر بیان کردند نتوانستند پیشنهادی قبول کنند و استثنایی قبول کنند و حالا که این پیشنهاد را آقای وزیر کشاورزی داده‌اند بنده از نظر بحث قضایی و قانونی می‌خواهم عرض کنم که منظور و مقصود ایشان را تأمین نمی‌کند اگر نظر دارید که رئیس موسسه رازی در عین این که استاد دانشگاه هست بتواند رئیس آن موسسه باشد و این دو شغل قابل جمع باشد این عبارت این طور باشد که حق دارد از استادان دانشگاه انتخاب بکند وقتی که انتخاب کرد آن قهراً شامل مقررات آن قانون می‌شود اگر نظر این است که آقای دکتر رفیعی بتوانند رئیس موسسه سرم‌سازی رازی باشند این عبارت را اصلاح بفرمایید ( شمس ملک‌آرا‌- خود جنابعالی اصلاح بفرمایید)و این عبارت وافی نیست و باید عبارتی باشد که نظر را تأمین نماید و تقریباً به این صورت باشد که « از بین دکتران دامپزشک و استادان دانشگاه با حفظ سمت استادی و یا از خارج متخصص در فنون میکرب‌شناسی و سرم و واکسن‌سازی انتخاب بشود »

رئیس- آقای دکتر صدیق بفرمایید

دکتر صدیق- بنده در این مورد به خصوص عرضی ندارم که استثنا چنین اجازه‌ای با کمال صراحت در قانونی داده شود ولی از طرف دیگر می‌خواهم خاطر محترم آقایان را مستحضر بکنم که در این ده پانزده سال اخیر کارهای خارج از دانشگاه که به ما‌ها‌ واگذار شده است تمام وقت ما‌ها را گرفته است‌ و ما اکثراً به وظایفی که در دانشگاه داریم عمل نکرده‌ایم ( دکتر بیانی- این طور نیست ) من خودم را عرض می‌کنم و به طور کلی می‌خواهم مطلب را عرض کنم دانشگاه برای این است که اولاً علم را خلق بکند در تمام جاهای دنیا اگر دانشگاهی به وجود آمده است برای این منظور بوده است‌، دوم برای تعلیم آن دانش است به کسانی که طالب و داوطلب آن هستند در قسمت اول ما به هیچ وجه عملی در عرض این بیست سال که دانشگاه تأسیس شده نکرده‌ایم و اگر هم کرده‌ایم بسیار بسیار کوچک بوده است نسبت به بودجه‌ای که به ما داده‌اند و نسبت به عده‌ای که ما هستیم‌. ما متأسفانه وقتمان در جاهای دیگر گرفته می‌شود و به وظیفه اصلی خودمان نمی‌پردازیم و در گذشته هم کسی از ما بازخواست نمی‌کرد اگر‌ نمی‌رفتیم کسی از ما نمی‌پرسید که چرا درس نمی‌دهید اگر امتحان نمی‌کردیم کسی نمی‌گفت چرا امتحان نکردید و اگر امتحان ‌می‌کردیم و نمره نمی‌دادیم کسی نمی‌آمد بپرسد که نمرات چه شد بنده ملخص از این را در سالنامه دنیا نوشته‌ام و چاپ شده است و شاید به نظر آقایان رسیده باشد بنده می‌خواهم عرض کنم که یک رخنه‌ای بازنکنید در این قانون که باز وقتی که حقوق استادان را تأمین کردند باز پانزده تا کار به او رجوع بکنند و این کار استادی بشود کار تفتی و کار یدکی و دانشگاه ما بشود یک چیزی که فقط اسم داشته باشد نه رسم

شمس ملک‌آرا‌- این شخص بی‌دلیل است و نظر ندارد

مهندس شریف‌امامی- اجازه بفرمایید که توضیح مختصری عرض کنم‌.

رئیس- بفرمایید

مخبر- بنده با اصل نظر جناب آقای دکتر صدیق کاملاً موافقم و از کسانی هستم که در هر جا فرصتی به دست بیاید این نظر را تأیید می‌کنم البته ایشان مطالب و فرمایشاتی هم فرمودند که جوابش با جناب آقای دکتر اقبال رئیس محترم دانشگاه است و بنده خیال می‌کنم که استادان دانشگاه باید واقعاً مقامشان به قدری شامخ بشود که در مورد انجام وظیفه کس دیگری بر آنها نظارت نکند و وجداناً وظایفشان را طوری انجام بدهند که اصلاً احتیاجی به این مباحثات و این بحث‌ها پیدا نشود و راجع به این شخص بخصوص بنده خواستم یک نکته‌ای را خدمت آقایان عرض کنم خود حضرتعالی ( اشاره به آقای دکتر صدیق) مستحضر هستید که در خارج هم اساتید دانشگاه قسمت اعظم اشتغالات خارجیشان در لابراتوار‌ها و کارهایی که مربوط به تخصصشان است می‌باشد در این مورد به خصوص آقای دکتر رفیعی عملی که انجام می‌دهند کاملاً یک عمل علمی است و مثل این است که داخل لابراتوار کار بکنند و د‌ر این مورد بخصوص استثنا می‌شود این نظر را پذیرفت و به هیچ وجه نگرانی نداشت بنده کاملاً موافق هستم که یک نفر استاد نباید تدریسش را یک عمل فرعی تلقی بکند و به یک عمل دیگر به صورت یک کار اصلی بپردازد ولی در این جا واقعاً آنچه که انجام می‌دهند جز کارش است این است که استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید استثنائاً این عمل انجام شود.

دکتر صدیق- بنده موافقم

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید

آموزگار‌- به طور کلی نسبت به آقایان استادان دانشگاه عقیده بنده همان است که آقای دکتر صدیق فرمودند و آقای رئیس دانشگاه هم همین عقیده را دارند و در تجربه معلوم شده است که اگر استادان دانشگاه کار دیگری داشته باشند به کار تدریس یا هیچ نمی‌رسند یا کم می‌رسند (دکتر بیانی- اینطور نیست عمومیت ندهید) اجازه بفرمایید بنده می‌خواهم همراهی بکنم عجله نفرمایید (دکتر بیانی- متشکرم) اما راجع به این موسسه رازی که کم‌نظیر است و تازه در ایران تأسیس شده و این طوری که آقایان تعریف و تمجید می‌کنند بنده تخصصی در این کار ندارم از خارج شنیده‌ام باید یک فکری برای این کار کرد اگر منظور این است که این یک نفر استاد استثنائاً چون در این امر تخصص دارد دو سمت و دو حقوق داشته باشد متأسفانه منظور آقایان را آن پیشنهاد تأمین نمی‌کند و الّا اگر مقصود یک حقوق است از نظر مالی اشکالی ندارد و فقط اجازه دانشگاه را می‌خواهد که در ساعات غیر تدریس برود در آ‌ن اداره باشد فقط اجازه دانشگاه کافی است و قانون نمی‌خواهد و قانون برای تأمین حقوق است که بخواهد از بودجه دولت استثنائاً دو حقوق بگیرد و الّا اگر در ساعت غیر اداری است آزاد است می‌تواند برود آن جا و حقوق هر کدام که بیشتر است می‌تواند بگیرد و آن هم مانعی ندارد پس بنابراین با تصویب وزیر کشاورزی از بین دکتران دامپزشک دانشگاه این قانون تمام می‌شود که فردا اگر این شخص محترم هم به جهاتی رفت کنار و یا ضعیف بود اشخاص دیگری بتوانند این کار را انجام بدهند ولی چون این جا نظر شخص است کلمه دکتر دامپزشک دانشگاه مقصود وزیر کشاورزی را تأمین نمی‌کند سهل است بلکه راهی هم باز می‌کند که فردا دکترهای دامپزشک به ایشان فشار بیاورند که ما هم دارای چنین شرایطی هستیم‌. و اما راجع به ایشان به عقیده بنده اگر هر دو قسمت را داشته باشند با استفاده از یک حقوق اشکال قانونی ندارد فقط باید دانشگاه موافقت بکند که ایشان در ساعات غیر اداری بروند آن جا ولی اگر رئیس موسسه سرم‌سازی رازی دارای پایه و حقوق و مقررات است آن وقت نمی‌‌تواند مگر این که بنویسد من رئیس این اداره هستم و حقوق هم نمی‌گیرم و این سابقه جدیدی است که گذاشته می‌شود این را کاملاً ملاحظه بفرمایید و حل بکنید و الّا اگر نظر آقایان این باشد که دو حقوق بگیرند که فرمودند نمی‌شود ولی اگریک شخصی که تخصص در یک فنی دارد باید در یک موسسه پر‌مسئولیت و مهمی شغل قبول کند و حقوق هم نگیرد به عقیده بنده این یک آدمی است که باید گفت فرشته است و یا یک قدرت فوق‌العاده‌ای دارد که می‌گوید یک همچو موسسه‌ای را اداره می‌کنم و حقوق هم نمی‌گیرم ولی اگر حقوق بخواهد این اجازه مالی می‌خواهد و باید با اجازه مجلس باشد

+++

و اما این پیشنهادی که فرمودند که از بین دکتران دامپزشک دانشگاه وزیر کشاورزی می‌تواند رئیس موسسه را انتخاب بکند منظور اساسی را که کاملاً به موقع است و بنده هم طرفدار آن هستم تأمین نمی‌کند(صحیح است )

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایند

وزیر کشاورزی- نظر بنده راجع به حقوق آقای دکتر رفیعی نبود و بنده عقیده دارم که ایشان هم نظری به حقوق ندارند غرض این بود که تا دو سه سال دیگر شاید خیلی مشکل باشد که کس دیگری بتواند بیاید کار آقای دکتر رفیعی را انجام بدهد و البته شاید بعدها بتوانیم به جای ایشان کس دیگری را پیدا بکنیم این است که بنده می‌خواستم راه‌حلی پیدا شود که امور این موسسه عام‌المنفعه مختل نشود و اگر دانشگاه بتواند از خدمات ایشان در دانشگاه صرف‌نظر بکند چه بهتر(دکتر اقبال- نخیر آقا نمی‌تواند) و بنده راجع به حقوقش عرضی ندارم.

رئیس- آقای دهستانی بفرمایید

دهستانی- عرایض بنده که حضور حضار محترم عرض می‌کنم از لحاظ اطلاعاتی است که همه روزه در بنگاه سرم‌سازی رازی دیده‌ام و تجربه کرده‌ام و می‌دانم که قضیه از چه قرار است به عرض آقایان محترم می‌رسانم بنگاه سرم‌سازی یکی از موسساتی است که از زمان اعلیحضرت فقید باقی مانده است این موسسه برخلاف سایر موسسات قدم‌های بلندی برداشته پیشرفته و موسسات دیگر چه عرض کنم گویا عقب مانده‌اند پس این موافقت و مساعدت مجلس سنا هم از همین جهت است در این جا پس از دکتر دلپی دو نفر متصدی امور شدند یکی دکتر رفیعی که مدیر کل است و مدیر عامل است و یکی دیگر آقای دکتر کاوه و هر دوی آنها استاد دانشگاه هستند و آنها کارشان درآنجا 8 ساعت نیست یک وقت می‌شود که اینها 14 ساعت کار می‌کنند هیچ وقت فرصت و مجالی نیست بعد هم موقع آمدن به دانشگاه است از آنجا باید 7 فرسخ را طی بکنند و بیایند این دو نفر در آنجا حقیقتاً اتصالاً گرفتارند حتی باور بفرمایید که روزهای جمعه هم اگر کارهای پس افتاده‌ای داشته باشند انجام می‌دهند حقوق اینها را هم اگر با حقوق دکتر دلپی مقایسه کنید و ملاحظه حقوق او را بکنید خواهید دید‌ که یکدهم آن حقوق به اینها داده نمی‌شود پس از آقایان محترم استدعا دارم موافقت بفرمایند و به طوری که آقای وزیر کشاورزی و آقای مخبر توضیح دادند قبول بفرمایند و در حقیقت تقدیر بکنند قدرشناسی بکنند برای این که این موسسه‌ای است که اگر واقعاً بگویم وزارت کشاورزی باید بگوییم موسسه رازی دیگر هیچ و صحیح گفته‌ایم‌.

رئیس- آقای شمس ملک‌آرا‌ بفرمایید.

شمس ملک‌آرا‌-چون باید رأی بدهیم مسئله باید روشن بشود در این که این شخص شخص عالقدری است و وجودش لازم است برای این موسسه و برای این مقام همه تصدیق دارند اما قانونی که اخیراً گذشت و با اضافاتی که به همه استادان دانشگاه داده شد و از طرفی روز به روز بر مخارج دولت افزوده شده این غیرممکن است که بگوییم از دو جا حقوق بگیرد و این مطلب را باید روشن کرد اما این که ایشان در این مقام باقی باشند و به طوری که آقا فرمودند و خودشان گفتند که استادیشان را می‌توانند انجام بدهند فبها‌المراد هر کدام حقوق زیاد‌تر دارند حقوق زیادتر را بگیرند و الّا اگر ما قبول بکنیم و این سابقه بشود که یک آدم از دو محل از خزانه دولت پول بگیرد که در این صورت بودجه مملکت سر می‌زند به کجا و قابل مقایسه نیست.

با همه اضافاتی که داده شده دیگر نمی‌توانیم این را بپردازیم پس بالاخره این مسئله مسلم است که ایشان را بپذیرند و همه هم تحسین می‌کنند .

ولی به شرطی که یک حقوق بگیرند و دیگری زائد است و اگر اضافاتی دارند از قبیل مخارج رفت و آمد وغیره اینها را می‌شود در جز اداره محسوب کرد اما این که دو حقوق بگیرند از خزانه دولت ما کاملاً مخالفیم‌.

رئیس- پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌شود در تبصره 2 ماده اول اصلاح شود ......

از بین دکتران دامپزشک از استادان دانشگاه با حفظ سمت استادی یا خارج متخصص د‌ر فنون.

مهندس شریف‌امامی

رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود و حالا ماده 2 مطرح است.

مهندس شریف‌امامی- اجازه می‌فرمایید عرض مختصری دارم

رئیس- بفرمایید

‌مهندس شریف‌امامی- عرض کنم لوایحی که ملاحظه می‌فرمایید یک مرتبه در کمیسیون های مشترک مورد بحث واقع شده و به طوری که قبلاً هم تصمیم گرفته شد آن را در واقع شور اول تلقی کردند یعنی شور اولش تمام شده است حالا اگر دو مرتبه بخواهم مراجعه بکنیم به کمیسیون زائد است.

رئیس- این لایحه امروز که مطرح می‌شود شور اول است‌.

بعضی از نمایندگان- شور دوم است‌.

رئیس- اگر رأی داده شده است در مجلس که شور کمیسیون‌های مشترک به مثابه شور اول است که مسئله حل می‌شود ولی همچو رأیی داده نشده است‌.

 مهندس شریف‌امامی- اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم.

رئیس- بفرمایید

مهندس شریف‌امامی- تمامی لوایحی که الان در کمیسیون‌های مشترک مطرح است و رسیدگی می‌شود مدت زمانی که روی آن لوایح کار می‌شود به طوری که آقایان فرموده‌اند بیش از زمانی است که د‌ر خود مجلس بحث می‌شود اگر بناشود که آن میزان بحث را هیچ بگیریم و اینها را بخواهیم دو شوری در مجلس مطرح کنیم مقدار زیادی وقت در مجلس گرفته می‌شود اولاً آن رسیدگی‌هایی که در آن جا شده است از یک شور بیشتر بایستی به آن توجه شود زیرا شما به آن شور قوت قانونی می‌دهید و آن تصمیماتی که کمیسیون مشترک اتخاذ می‌کند دولت به معرض عمل می‌گذارد این است که بنده به طوری که در گذشته هم در یکی دو مورد عرض کردم معتقد هستم که آن شور و تصمیمی که کمیسیون‌های مشترک می‌گیرند د‌ر واقع یک شور تمام است از طرف دیگر در لوایحی که 150 یا 180 ماده دارند اگر بخواهیم دو مرتبه با دو شور در اینجا مطرح بکنیم مقدار زیادی وقتمان تضییع شده است این است که تقاضا و استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید لوایح کمیسیون‌های مشترک را به عنوان‌ شور اول تلقی بکنیم و فقط یک شور در آن بکنیم‌.

رئیس- باید کسی تقاضا بکند که شور اول کمیسیون‌های مشترک حکم شور اول را داشته باشند خود ایشان هم در بیاناتشان گفتند که در واقع یک شور شده و در واقع شور اول بوده است اگر شور اول بوده و رأیی داده شده که بحثی لازم ندارد اگر رایی داده نشده که این دلیل نمی شود این مقرراتی است که ما داریم ولی این دو راه دارد یا این است که مجلسین رأی بدهند که آن شور کمیسیون‌های مشترک را در حکم شور اول تلقی بکنیم و یا یک راه ساده‌تر دارد که یک نفر فوریت تقاضا بکند وقتی تصویب شد فوراً می‌شود یک شوری.

مهندس شریف‌امامی- بنده تقاضای او‌ل را دارم

رئیس- آقای لسانی بفرمایید

لسانی- چون اساساً این اختیارات وضعی پیش آورده که همیشه از مدتی به این طرف مجلسین دچار اشکال هستند و خود کمیسیسون‌های مشترک یک مسئله‌ای شده الان صحبت این است که اگر ما بخواهیم این را شور اول تلقی بکنیم خلاف آئین‌نامه خواهد بود پس ناچار بایستی که این شور اول تلقی شود و از حالا شروع شود آن وقت ببینیم در این صورت چه نتبجه‌ای خواهیم گرفت و عمل فعلی ما مطابق آئین‌نامه خواهد بود یا نه؟ مطابق آئین‌نامه هر لایحه‌ای که به مجلس سنا آمد قرائت می‌شود و فرستاده می‌شود به کمیسیون و کمیسیون می‌فرستد به مجلس یعنی اگر این ارجاع به کمیسیون را شور اول تلقی بکنیم حالا که آمده است دو دفعه دیگر هم باید بیاید و برود می‌شود گفت سه دفعه به کمیسیون رفته است و آن وقت به این اشکال برمی‌خوریم که اگر یک امری 3 مرتبه به کمیسیون فرستاده شود چه نتیجه‌ای از آن گرفته می‌شود به علاوه همان طورکه آقای مهندس شریف امامی بیان کردند این لوایح بسیار مفصل است و بحث های طولانی شده است 150 ماده 130 ماده 120 ماده دارد و این مواد طوری است که اگر ما بخواهیم دو مرتبه بفرستیم کمیسیون یعنی سه مرتبه به کمیسیون فرستاده شود حالا می‌رود به کمیسیون و دو مرتبه بر‌می‌گردد و بازهم می‌رود به کمیسیون و آن وقت موجب زحمت می‌شود

شمس ملک‌آرا‌- تقاضای فوریت بشود‌.

رئیس‌- بلی تقاضای فوریت باید بشود همه اینها صحیح است ولی اصلح این است که تقاضای فوریت بکنند

لسانی‌- بنده تقاضای فوریت می‌کنم

آموزگار- اجازه می‌فرمایید بنده یک توضیح بدهم‌؟

رئیس- بفرمایید

آموزگار- با این که آقایان بعضی حافظه‌شان از بنده بیشتر است باید به خاطر داشته باشند که آقای موید‌ثابتی دریک ماه پیش که اولین قانونی که از کمیسیون مشترک مجلسین گذشته بود و آمد این جا و آن لایحه اشتباهات ثبتی راجع به اسناد معارض بود بنده که مخبر بودم در این جا عرض کردم که این لایحه را یک شوری تلقی کنیم و و شود در مجلس شور دوم باشد آقای موید‌ثابتی و چند نفر از آقایان دیگر فرمودند که خیر حتماً باید دو شوری باشد و باید برگردد به کمیسیون و آقای موید‌ثابتی که البته بیشتر مسلط بر آئین‌نامه هستند فرمودند که خلاف آئین‌نامه است و مجلس هم همین طور قبول کرد و این سابقه شد و فی‌المجلس تقاضای فوریت شد و عمل شد حالا این سابقه می‌ماند برای تمام لوایحی ک از کمیسیون مشترک می‌آید این جابرای حفظ آئین‌نامه و برای این که به فرمایش آقایان سه مرتبه رسیدگی نشود فوریت تقاضا می‌شود.

رئیس- بلی همانطور که فرمودند سه نفر هم تقاضای فوریت کرده‌اند بنابراین رأی می‌گیریم به فوریت در این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد و حالا به آن پیشنهادی رأی می‌گیریم و بعد از این که تصویب شد به خود ماده رأی می‌گیریم حالا پیشنهاد دوباره قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

رئیس کل موسسه رازی و شعبات آن

+++

پیشنهاد شورایعالی وزیر کشاورزی از بین دکتران دامپزشک از استادان دانشگاه با حفظ  سمت استادی و یا خارج متخصص د‌ر فنون میکروب‌شناسی و سرم و واکسن‌سازی انتخاب می‌شود.

رئیس- این تبصره با اصلاحی بود که پیشنهاد شده با آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأی گرفته می‌شود به ماده اول با دو تبصره و با آن اصلاحی که الان آقایان تصویب فرمودند آقایانی که با جمعش موافقند قیام فرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 3 مطرح است قرائت می‌شود

 ( به شرح زیر قرائت شد )

رئیس- نظری نیست

دکتر صدیق- بنده یک عرضی داشتم

رئیس- بفرمایید

دکتر صدیق- تردیدی نیست که موسسه رازی یکی از مهمترین و بهترین موسساتی است که در بیست سی سال اخیر به وجود آمده است چون بدیهی است مملکت ما یک مملکت کشاورزی است و آفات نباتی و حیوانی زیاد است بنابراین تهیه کردن سرم‌ها ‌و واکسن‌‌ها و مایه‌ها برای ما نهایت لزوم را دارد در این تردیدی نیست ولی چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد و من نمی‌دانم در مملکت ما تا کجا مورد استفاده قرار گرفته است آن این است که این مایه‌ها در موقع خود و د‌ر فصل معینی به توسط متخصصین به آن گاو و یا به آن گوسفند و یا به آن نباتات و درخت‌ها تزریق شود این قسمت را من نمی‌دانم که تأمین کرده‌اند یا نه؟ بنده متأسفانه در موقعی که مسافرت کرده‌ام یا در همان جاهایی که می‌روم در اطراف تهران دائماً می‌بینم که چه نباتات و چه حیوانات در معرض خطر نیستی هستند و از بین می‌روند و مردم نمی‌دانند که به کجا مراجعه بکنند در جاهای دیگر به طوری که آقایان محترم مستحضرند اشخاصی هستند از طرف وزارت کشاورزی که مستقیماً در مراکز فلاحتی هستند و اینها دائما د‌رتماس هستند با مردم و هر جایی که اتفاقی بیفتد فوراً با وسایل نقلیه تندرو این متخصصین با واکسن‌ها در آنجا حاضر می‌شوند و آفات را دفع می‌کنند در اینجا این کار نشده و من اطلاعی ندارم که شده باشد و بنده خودم شاید می‌بینم در اطراف تهران که باقلای امسال را شته گرفته است و تمام را از بین دارد می‌برد و کسانی که اینها را کاشته‌اند کاملاً متضرر شده‌اند‌ و کسی به دادشان نرسیده است می‌خواهم ببینم جناب آقای وزیر کشاورزی در این باب چه فکری کرده‌اند و چه اقداماتی خواهند کرد که این سرم در موقع خود در محل حاضر باشد تزریق شود.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی 

وزیر کشاورزی- بنده با اجازه آقایان چند کلمه توضیح مختصر عرض می‌کنم که ذهن جناب آقای دکتر صدیق و سایر آقایان سناتوان محترم روشن شود موسسه سرم و واکسن‌سازی رازی برای دو کار سرم و واکسن د‌رست می‌کند یکی برای حیوانات یکی برای انسان و د‌ر قسمت نباتات کاری نمی‌تواند بکند و این قسمت نباتات که فرمودند باقلا یا درخت میوه یا پنبه یا چغندر و غیره اینها از وظایف اداره دفع آفات است که سمومش را از خارج می‌خرند می‌آورند و د‌‌ر اینجا رقیق می‌کنند و بعد می‌برند می‌پاشند البته نواقص زیادی در این کار هست بایستی آنها را به تدریج رفع بکنیم و مشغول کار هم هستیم ولی این لایحه‌ای که در این جا مطرح است راجع به موسسه سرم‌سازی و واکسن‌سازی رازی است که عرض کردم راجع به حیوانات است و برای انسان واکسن ضد دیفتیری و کزاز و غیره و بنده د‌ر این مورد چند کلمه به طور آمار عرض می‌کنم که ذهن آقایان محترم روشن شود خاطر محترم آقایان سناتور‌ها مستحضر است که موسسه واکسن و سرم‌سازی رازی حصارک تقریباً بیست و پنج سال قبل به امر اعلیحضرت فقید و به منظور مطالعه در اطراف بیماری‌های واگیر میکروبی و انگلی دام و تهیه واکسن‌ها و سرم‌های مورد نیاز تأسیس شد تا اواخر سال 1329 این موسسه به مدیریت آقای دکتر دلپی کارشناس فرانسوری قدم‌های موثر و مفیدی د‌ر تأمین این منظور برداشته و اغلب بیماری‌های واگیر دامی شناخته شده و واکسن‌های مورد احتیاج نیز تهیه می‌شد‌. از سال 1329 به این طرف که آقای دکتر دلپی رئیس سابق موسسه ایران را ترک کرده و به فرانسه عزیمت نمودند موسسه رازی به وسیله کارشناسان ایرانی اداره می‌شود در این چند سال اخیر در اثر کوشش و فعالیت مداوم کارکنان خود و تسهیلاتی که در اثر تصویب لایحه قانونی فراهم شده بود پیشرفت‌ها‌ی قابل توجه و محسوسی د‌ر کلیه شئون عملیات حاصل شده است به طوری که د‌ر طول همین مدت کوتاه چهار ساله توفیق یافته است که میزان تولیدات واکسن‌‌های  دامپزشکی را که سابقاً در سال از 8 میلیون دز تجاوز نمی‌کرد به میزان 16- 18 و در سال گذشته به بیش از بیست میلیون دز برسانند که آقایان سناتورهای محترم شمه‌ای از این عملیات دیده‌اند(صحیح است) این واکسن‌ها مجاناً تحویل ادارات دامپزشکی تمام شهرستان‌ها شده و مجاناً به وسیله مأموران و دکتران دامپزشک بر علیه بیماری‌های واگیر حیوانات مایه‌کوبی می‌کنند اینجا را استدعا می‌کنم توجه بفرمایید که دکتران دامپزشک در تمام ممالک می‌توانند واکسن‌ها را مجاناً از موسسه رازی دریافت و تزریق بکنند. از طرفی موسسه موفق شده است میزان تولید واکسن‌ها و سرم‌های انسانی بخصوص سرم‌ها و واکسن‌های ضد دیفتری و ضد کزاز و سیاه زخم و سیاه سرفه را که با آخرین متدهای متداول در دنیا تهیه شده و ارزش آنها با موازین بین‌المللی تعیین می‌شود تهیه و به بهای بسیار ناچیز در دسترس سازمان های بهداشتی کشور قرار دهد تا قبل از سال 1329 متأسفانه وسایل موجود نبود و اینها را از خارج وارد می کردیم از آن سال به بعد خوشبختانه توسط همین متخصصین عالی مقام خودمان همین آقای دکتر رفیعی و دکتر کاوه که البته بعد از این که تحصیل شایسته کرده‌اند مدت بیست سال زیر‌دست دکتر دلپی کار کرده‌اند توانستیم همین سرم‌ها را تهیه بکنیم و در نتیجه این همه کوشش و فعالیت اولاً ارز به خارج نمی‌رود ثانیاً میکروب‌هایی که در این آب و هوا هست این سرم ها را برای آنها تهیه می‌کنند که شاید به مراتب از بعضی لحاظ بهتر از آنهایی است که از خارج وارد می‌شد.

در نتیجه همه کوشش‌ها و فعالیت‌ها امروز اغلب بیمای‌های واگیر دام از مملکت ما رخت بر بسته و طاعون گاوی که بیست سال قبل هستی کشاورزان این مملکت را در مدت کوتاهی بر باد می‌داد به کلی از بین رفته است بیماری شاربن یا سیاه‌زخم که برای انسان نیز خطرات زیادی در‌بر‌دارد به طور یقین تحت کنترل در آمده است و آمار مبتلایان دامی و همچنین مشاهدات پزشکان د‌ر بیمارستان‌ها موید این نظریه است‌. در قسمت مبارزه با دیفتری کودکان به کمک وزارت بهداری و اداره همکاری بهداشت تا جایی که مقدور بوده مایه‌کوبی عمومیت یافته و یقین حاصل است که اگر این روش ادامه یابد پس از چند سال دیگر بیماری دیفتری و سیاه‌سرفه نیز در مملکت ما مثل ممالک مترقی جهان بسیار نادر خواهد بود.

به غیر از کارهای تولیدی موسسه رازی که ارزش فرآورده‌های آن چندین برابر بودجه‌ای است که از طرف  دولت در اختیار موسسه گذارده می‌شود و به علاوه از خروج ارز این کشور به طور مسلم جلوگیری می‌شود موسسه رازی با انتشارات علمی خود کاملاً جنبه ابتکاری داشته در تمام دنیا معروفیت بسزایی یافته است می‌خواستم اینجا به  عرض آقایان برسانم کارهایی که آقایان در موسسه رازی کرده‌اند و نشریه‌هایی که فرستاده‌اند در بعضی از موسسات علمی به قدری مورد توجه قرار گرفته است که از آنجا متخصص فرستاده‌اند که ببینند اینها چه کار می‌کنند و بنابراین موسسه رازی حقیقتاً موسسه‌ای است که باعث افتخار ایران است ( نمایندگان- به‌به ) و انتشارات علمی این موسسه همه ساله به زبان‌‌های خارجی در اغلب مجلا‌ت علمی معروف دنیا منتشر می‌شود و در عرض دو سال گذشته بیش از 17 مقاله ابتکاری و تحقیقات علمی د‌ر مجلات فرهنگستان‌های پزشکی‌ و علوم و سایر مجلات معروف دنیا به چاپ رسیده است و به جرأت می‌توان گفت که خدمات فرهنگی و بهداشتی و کشاورزی واقتصادی این موسسه عام‌المنفعه و ایجاد سازمان و تأسیسات فنی و آزمایشگاه‌های مجهز آن موجب شده است که عموم کارشناسان خارجی بین‌المللی که به کشور ما می‌آیند و از آنجا دیدن می‌کنند این موسسه را در شرق نزدیک در نوع خود بی‌نظیر می‌دانند دو سال پیش موقعی که آقای دکتر رفیعی آمدند تقاضا کردند که یک کمک مالی به آن موسسه بشود آن وقت وضع ارز مملکت خیلی مشکل بود کمک مالی تقاضا می‌کردند برای وارد کردن بعضی دواها و به بنده گفتندکه از رئیس وقت همکاری فنی دعوت بکنم که برود به آن جا بنده وقتی از آقای وارن دعوت کردم رفتند به آنجا تعجب کردند که چه طور در ایران و خاورمیانه همچو موسسه‌ای وجود دارد؟ و می‌گفت که این موسسه برابری می‌کند با هر موسسه شبیه خودش در تمام دنیا (نمایندگان- احسنت) نظر به این که اداره امور چنین موسسه علمی و تولیدی نمی‌تواند با مقررات جاری که در ادارات دولتی مجری است به نحو مطلوب انجام یابد و لازم بود همان طوری که در سایر موسسات مشابه آن در دنیای مترقی معمول است مقرراتی وضع شود که احتیاجات موسسه را به موقع خود مرتفع ساخته سرعت عمل و پیشرفت کارهای تولیدی آن را بدون اشکال تأمین نماید از این رو لایحه قانونی که امروز مطرح و با مختصر تغییراتی که در کمیسیون‌های مشترک مجلسین داده شده است تا حدی احتیاجات موسسه رازی را مرتفع می سازد تقدیم شده است امید است که با تصویب قطعی آن موسسه رازی موفق شود در خدمات خود موفقیت‌های بیشتری تحصیل نموده و موجبات رضایت کامل عموم علاقه‌مندان به کشور را فراهم سازد.

این است که از حضور آقایان استدعا می‌کنم با نظر مساعدی که دارند سعی بفرمایند که همین جلسه تمام بشود

رئیس- دیگر نسبت به ماده 3 نظری نیست لذا به ماده 3 با‌ دو تبصره رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 4 مطرح است قرائت می‌شود

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- مخالفی نیست آقایانی که با ماده 4 موافقند قیام فرمایند ( اکثربرخاستند) تصویب شد

+++

ماده6 قرائت می‌شود

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- نظری نیست رأی گرفته می‌گیریم به ماده 6 آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 7 قرائت می‌شود

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- نظری نیست رأی گرفته می‌گیریم به ماده 7 آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد حالا کلیات آخر مطرح است اگر نظری در کلیات نیست رأی گرفته می‌شود ( اظهاری نشد) چون نظری نیست رأی گرفته می‌شود به تمام لایحه جمعاً آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد

7- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه قابل مصرف بودن اعتبارات راهسازی تا آخر سال 34

رئیس- یک لایحه از مجلس شورای ملی رسیده است که مختصر است و قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

طرح قانون مربوط به قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات راهسازی و تعمیرات سال‌های 32 و 33 تا آخر سال 1334 که در جلسه 12-12-32 با دو فوریت تقدیم شده بود پس از تصویب فوریت‌ها در جلسه روز پنجشنبه 7-2-34 مطرح و شور آن خاتمه یافت. اینک رونوشت طرح نامبرده برای اظهار ملاحظات آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد که در موعد مقرر اعاده فرمایند تا رأی نهایی گرفته شود

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

طرح قانونی راجع به قابل مصرف بودن اعتبارات راهسازی وزارت راه در سال‌های 32 و 33 تا آخر سال 1334

ماده واحده- اعتبارات راهسازی و تعمیرات سال‌های 32-33 وزارت راه که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و قسمتی از آنها مصرف و بقیه مصرف نشده است تا آخر سال 1334 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.

رئیس- گویا با دو فوریت مطرح بوده علیهذا ما هم به فوریتش باید رأی بگیریم ظاهراً چون مالی است دو فوریت نمی‌خواست نمی‌دانم برای چه فوری نوشته‌اند

مهندس شریف‌امامی- آنجا فوریت اهمیت دارد برای اینجا لازم نیست.

رئیس- آنجا هم یک فوریت ظاهراً کافی بوده است به هر حال آقایانی که با فوریت آن موافقند قیام فرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد طبع و توزیع می‌شود و رجوع به کمیسیون می‌شود آقای فرخ فرمایشی دارند بفرمایید.

8- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فرخ

فرخ- بنده سؤالی دارم از وزارت کشور که تقدیم می‌کنم

رئیس- اولاً خواهش می‌کنم از آقایانی که از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند ارتباط پیدا کنند که این کار به جریان بیفتد ( شمس ملک‌آرا- کمیسیون مشترک انتخاب نشده) انتخاب شده‌اند فقط یکی دو تا کسری دارد ثانیاً از آقایان تمنی دارم که چند دقیقه اوقاتشان را صرف بکنند که یک جلسه خصوصی می‌خواهیم داشته باشیم و گویا در همین جا جلسه تشکیل داد.

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- حالا جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز چهارشنبه ساعت 9 و اولین لایحه‌ای که مطرح می‌شود لایحه‌ای است که از مجلس شورای ملی رسیده و راجع به برقراری مستمریات است که مدتی از وقت آن گذشته است و بعد از آن هم هر چه در دستور باشد.

(بیست دقیقه به ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده

+++

 

یادداشت ها