کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » ریاست » روابط عمومی
0.0 (0)
مقاله‌ای از بیست‌و‌نهمین شماره مجله «پیام بهارستان» کتابخانه مجلس
[1397/03/20]

تحلیلی بر ساختار موقوفات اولادی مطالعه موردی وقف‌نامه میرزا محسن رضوی/ نیره حسین زاده و شهبانو دلبری  

 

چکیده

وقف‌نامه‌ها از جمله اسناد مهم و با ارزش تلقی می‌شوند که حاوی نکات و موضوعات مهمی در تحلیل‌های تاریخی هستند. پیشینه موقوفات اولادی نشان می‌دهد خاندان‌های مهم در جهت حفظ و بهره‌مندی خانواده، دارایی و املاکشان را وقف‌اولادی نموده‌اند.

در بین خاندان مؤثر شهر مشهد در دوره صفویه، دو خاندان رضوی و سروقدی نقش و جایگاه مهمی در تاریخ و تحولات علمی- فرهنگی و سیاسی دارند. این دو خاندان با قرار دادن بخش اعظمی از املاک و دارایی‌شان به صورت وقف‌اولادی موجب شده‌اند تا این اوقاف در طول تاریخ حفظ و در جهت منافع خانوادگی‌شان مصرف شده باشد. تأکید واقفان بر سکونت اولادشان در شهر مشهد و جغرافیای تاریخی این موقوفات از نکات قابل تامل تأکید لحاظ شده در این وقتنامه‌ها است. در این مقاله به بررسی ساختار این دو موقوفه از لحاظ اهمیت، کارکردهای تاریخی و حوزه جغرافیایی آن پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدی: وقف‌اولادی، سادات رضوی، سروقد، مشهد، وقف‌نامه

 

 

این مقاله در «پیام بهارستان»، دوره دوم، سال نهم، شماره بیست‌و‌نهم، بهار و تابستان 1396 منتشر گردیده است.

بیست و نهمین شماره فصلنامه «پیام بهارستان» در 336 صفحه، هم‌زمان با برگزاری سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، منتشر شد.

 فایل این مقاله به پیوست قابل دریافت است.

یادداشت ها
Parameter:300654!model& -LayoutId:0 LayoutName