کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » ریاست » روابط عمومی
0.0 (0)
مقاله‌ای از بیست‌و‌نهمین شماره مجله «پیام بهارستان» کتابخانه مجلس
[1397/03/09]

بررسی نظام مالی سفارت‌خانه‌های ایران در دوره مظفری (مطالعه موردی: سال1322قمری) سیّد محمدصادق ابراهیمیان و لیلا مولائی  

 

چکیده

بررسی بودجه و پرداختی‌های وزارت امور خارجه ایران دوره مظفرالدین شاه قاجار در یک برش زمانی یک ساله، به سفارت‌خانه‌ها، کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های خود و نحوه هزینه کرد آن‌ها در ارگان‌های یادشده، موضوعی است که در این پژوهش به آن می‌پردازیم. روش پژوهش در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر اسنادی است که ارائه آن، دست‌مایه نگارش مقاله شد و در پی آنیم تا نگاهی واکاوانه، به میزان مبالغ تخصیص یافته به این بخش از پیکره سیاست خارجی و نحوه استفاده از آن داشته باشیم. به نظر می‌رسد از نتایج مهم این پژوهش، آن است که با بررسی و دقت در آمار و ارقام ارائه شده و سبک و سیاق چینش مبالغ و کاربری آن‌ها می‌توان به برداشتی نسبی از نحوه تفکر مالی سیاست‌مداران دوره مذکور رسید و پرسش‌های مهمی را پیرامون سیستم مالی حکومت قاجاریه به ذهن متبادر ساخت. به ویژه پیرامون تخصیص مالی به برخی امور که در حالت کلی، خارج از حوزه کاری یک سفارت‌خانه یا کنسولگری به نظر می‌رسد و آن هم در مقطع و سنواتی از تاریخ ایران که در منابع مختلف، به نابسامانی اوضاع مالی و دستیازی حاکمیت قاجار به چند دوره استقراض خارجی در برابر واگذاری امتیازات چشمگیر داخلی مشهور است.

کلیدواژگان: قاجاریه، مظفرالدین شاه، وزارت خارجه، سفارت‌خانه‌ها، کارکنان، بودجه

 

این مقاله در پیام بهارستان، دوره دوم، سال نهم، شماره بیست‌و‌نهم، بهار و تابستان 1396 منتشر گردیده است.

بیست و نهمین شماره فصلنامه «پیام بهارستان» در 336 صفحه، هم‌زمان با برگزاری سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، منتشر شد.

 فایل این مقاله به پیوست قابل دریافت است.

بازدید:454
یادداشت ها
Parameter:300627!model& -LayoutId:0 LayoutName