wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 79 چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1334  

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بیانات قبل از دستور آقای نیکپور

3-اعلام وصول طرح اصلاح ماده 11توسعه معابر ارسالی مجلس شورای ملی

4-معرفی آقای دکتر خانلری به ‌معاونت وزارت کشور

5-تصویب طرح قانونی مربوط به قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات راهسازی

6-لایحه برقراری وظیفه و مستمریات درباره‌ی عده از کارمندان و مأمورین دولت ارسالی مجلس شورای ملی

7-تقدیم لایحه قانونی استخدام کشوری به وسیله آقای وزیر دارایی

8-تقدیم دو فقره لایحه راجع به تمدید حکومت نظامی و تقلیل عده اعضاء دستگاه‌های نظامی

9-تصویب لایحه مجازات تخریب وسایل مخابرات

10-موقع و دستور جلسه بعد‌- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 79

چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بیانات قبل از دستور آقای نیکپور

3-اعلام وصول طرح اصلاح ماده 11توسعه معابر ارسالی مجلس شورای ملی

4-معرفی آقای دکتر خانلری به ‌معاونت وزارت کشور

5-تصویب طرح قانونی مربوط به قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات راهسازی

6-لایحه برقراری وظیفه و مستمریات درباره‌ی عده از کارمندان و مأمورین دولت ارسالی مجلس شورای ملی

7-تقدیم لایحه قانونی استخدام کشوری به وسیله آقای وزیر دارایی

8-تقدیم دو فقره لایحه راجع به تمدید حکومت نظامی و تقلیل عده اعضاء دستگاه‌های نظامی

9-تصویب لایحه مجازات تخریب وسایل مخابرات

10-موقع و دستور جلسه بعد‌- ختم جلسه

 

مجلس ساعت 10 صبح به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد.

1-تصویب صورت مجلس

رئیس-صورت مذاکرات جلسه دوم اردیبهشت ماه دیروز توزیع شده است و صورت جلسه 6و 9 اردیبهشت ماه امروز توزیع شده است‌. در این صورت گمان می‌کنم که فردا یعنی جلسه آینده باید تصویب شود.

اسامی غائبین و دیر‌آمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود:

غائبین با اجازه‌ی آقایان: طباطبایی- دکتر سعید مالک- سزاوار- سیف‌افشار- دکتر قاسم‌زاده - دکتر ملک‌زاده‌- مجد

2-بیانات قبل از دستور آقای نیکپور

رئیس-بعضی از آقایان برای نطق قبل از دستور اسم نوشته‌اند آقای نیکپور بفرمایید.

نیکپور-در اواخر سال گذشته که اینجانب دلایل لزوم تنزل نرخ ارز را در مجلس سنا طرح کردم جناب آقای وزیر دارایی ضمن جواب‌هایی که می‌دادند یکی این بود که چون دولت ایران به موجب قانون ششم ‌دی ماه 1324 به صندوق بین‌المللی پول ملحق شده است. باید مطابق مقرارت بانک بین‌المللی نرخ واحد و ثابتی برای ارز اختیار کند و هر تغییری که می‌خواهد در آن بدهد با جلب موافقت صندوق بین‌‌المللی پول باشد. ولی در عمل دیده می‌شود که برخلاف این اصل نرخ‌های متعدد برای ارز وجود دارد که چند نرخ  آن در سه ماه اخیر  بابت کار وزارت دارایی به وجود آمده است‌ و تفصیل این جریان ذیلاً شرح داده می‌شود:

1-نرخ رسمی و قانونی ارز که با اطلا‌ع صندوق بین‌المللی پول هم رسیده است از قرار دلاری 50و 32 ریال می‌باشد.

2-به موجب بند الف تصویب‌نامه 16 بهمن 1333 نرخ ارز و گواهینامه آن به قرار دلاری 75 ریال معین و اعلام گردیده است

3-به موجب بند ب ‌همان‌ تصویب‌نامه به عنوان جلوگیری از ضرر دولت بابت ارزهای گران خرید نرخ فروش ارز برای مدتی نا‌معلوم از قرار د‌لاری 50و 79 ریال تعیین شده است.

4-در 14 فروردین ماه سال جاری دولت در ماه اول مقرارات سهمیه واردات سال 1334 صریحاً قید کرد‌ که کلیه واردات و صادرات مجاز از لحاظ گواهینامه ارزی در یک طبقه قرار داده شده است‌ و ارز‌های صادراتی که برای فروش به بانک‌های مجاز عرضه می‌شود. به نرخ واحد خریدهای ارز‌های صادراتی خریداری خواهد شد‌.

اما بلافاصله در ماه دوم همان تصویب‌نامه یک مطلب غیر‌عملی را قید کرد که ورود کالاهای که در سال 1333جزء کالاهای درجه دوم بود منحصر به کسانی است که کالاهای درجه دوم صادر نمایند.

این قید باعث شد که وارد‌کنندگان کالاهای درجه دوم درصدد تحصیل ارز کالاهای درجه دوم برایند‌ و چون چنین ارزی در بازار یافت نمی‌شد و نرخ آن تا دلاری 96ریال رسیده بود‌. برای جبران این خط و اشتباه در دوم اریبهشت ماه جاری تصویب‌نامه دیگری گذراندند. که گواهینامه‌های ارز صادراتی کالاهای درجه دو قابل انتقال بوده و بانک ملی ایران مجاز است موقت برای ورو کالاهای درجه دوم ارز بفروشد و این ارز را عملاً برقرار دلاری 82 ریال بفروشد یعنی نرخ چهارمی هم برای ارز ظهور کرد.

5-برای محاسبه میزان حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی که از روی قیمت حقوق و عوارض گمرکی می‌گردد. نرخ‌های متعدد وجود دارد به این ترتیب که برای کالاهی نام برده شده در قرار‌داد بازرگانی ایران و آمریکا که وارد می‌شود هر د‌لار 50و32 ریال و برای کالاهایی که در قرارداد مزبور اسم برده نشده یا از سایر کشورها می‌آید برای اجناس ضروری از قرار هر دلار 5و 41 ریال و برای اجناس غیر‌ضروری هر د‌لار 25و 47 ریال حساب می‌شود و به این ترتیب کالاهای مشابه که از کشورهای مختلف وارد می‌شود در داخله نرخ‌های بسیار متفاوتی پیدا کرده که موجب زیان مصرف‌کنندگان و رجحان کالای کشوری بر کشور دیگر شده است‌.

بنابراین محاسبه حقوق گمرکی را از واردات کشورهای غیر‌آمریکایی می‌توانیم نرخ پنجم ارز بدانیم.

6- وزارت دارایی در تاریخ16

+++

فروردین ماه سال جاری دیتوری به شماره 589به وزارتخانه‌ها به استثنای وزارت امور خارجه صادر کرده و وزارتخانه‌ها را مکلف کرده‌ است احتیاجات ارزی خود را ارز قرار دلاری 60 ریال در بودجه خود منظور نماید و به این ترتیب نرخ ششمی هم برای ارز به وجود آمده است.

اکنون با توجه به این که نرخ‌های متنوع و تصمیمات پی در پی که نسبت به یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مملکت و مالیه دولت و زندگانی افراد مردم اتخاذ شده و می‌شود. اینجانب از جناب آقای وزیر دارایی سؤالات ذیل را دارم‌:

1-آیا وجود نرخ‌های متغیر و متعدد در آن واحد برای ارز که به این ترتیب تولید شده است برای ثبات وضع بازرگانی کشور و اقتصاد مملکت و طبقه عظیم مصرف‌کننده مفید است یا خیر‌؟

2-آیا وجود داشتن این نرخ‌ها متعدد برای ارز  با مقرارت صندوق بین‌المللی پول و قانون ششم دی ماه 1324منطبق است یا خیر‌؟و آیا وزارت دارایی معتقد به ایجاد نرخ واحده و ثبات برای ارز هست یا خیر‌؟

3-آیا جناب آقای وزریر دارایی می‌تواند معین کنند ان ارزهای گران خرید که موجب تولید یکی از این نرخ‌های شش گانه شده است. چه میزان بوده و چه مقدار تا‌کنون فروش رفته ‌و چه قدر باقی است و فروش آن حداکثر تا چه مدت تمام خواهد شد.

4-آیا برای تعیین نرخ ارز بر اساس قانون طبیعی عرضه و تقاضا مبتنی بر میزان داد و ستد ارزی کشور بر اساس وضع عادی اقتصادی مملکت در سال 1329یعنی سال قبل از تعطیل صاردات نفت که نرخ هر د‌لار با گواهینامه 50 ریال بوده  و تصمیمی وجود دارد یا نه و آیا در نظر است نرخ ارز برخلاف اصول و قواعد مذکور باز هم به طور غیر‌عادی در مأخذ بالا نگاهداشته شود.

5-چون مسلماً جناب آقای وزیر دارایی موضوع وضع ماده دوم مقرارات سهمیه و لغو آن را به فاصله دو هفته مر‌بوط به تشویق صادرات کالای درجه دوم خواهند کرد آیا ممکن است ایشان بفرمایند کدام نوع و رقم کالای صادراتی است که احتیاج به تشویق بیشتر از د‌لاری 75 ریال دارد و میزان تولید و صدور آن در سال چه قدر و وارداتی که مقابل آن گذارده‌اند چه مبلغ است‌؟

چون سؤالات بنده در موضوع ارز متعدد و برای روشن شدن آنها احتیاج به طرح مقدمه‌ایی بود با استفاده از حق نطق قبل از دستور آن را طرح کردم و از مقام ریاست سنا نتقاضا دارم سؤالات بنده را به جناب آقای وزیر دارایی ابلاغ فرمایند که برای جواب در مجلس سنا حاضر شوند‌.

وزیر دارایی-اگر ممکن است همین الان جواب می‌دهم

3- اعلام وصول طرح اصلاح ماده یازده توسعه معابر ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- طرح اصلاً ماده 11 توسعه معابر از مجلس شورای ملی رسیده و به کمسیون شماره یک ارجاع داده‌ می‌شود. آقای وزیر کشور فرمایشی دارید‌؟

4-معرفی آقای دکتر خانلری به معاونت وزارت کشور

وزیر کشور- بنده اجازه می‌خواهم جناب آقای دکتر خانلری را که از مردان دانشمند و وطن‌پرست مملکت هستند به معاونت وزارت کشور به مجلس سنا معرفی کنم‌.

(نمایندگان‌- مبارک است.)

5-تصویب طرح قانونی مربوط به قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات راهسازی

رئیس‌- طرح راجع به قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات راهسازی را که از مجلس شورای ملی ارسال شده است و فوریت آن در جلسه شنبه دوم اردیبهشت ماه به تصویب رسیده است‌. لذا یک شورا دارد: حالا مطرح است قرائت می‌شود‌. به شرح زیر قرائت شد.

ماده واحده- اعتبارات راه سازی و تعمیرات سال‌های 32و33 وزارت را که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و قسمتی از آنها مصرف و بقیه مصرف نشده است تا آخر سال 1334 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.

رئیس-آقای وزیر دارایی فرمایشی داشتید.

وزیر دارایی- خیر بنده لایحه‌ای دارم که می‌خواهم تقدیم کنم بعد عرض می‌کنم‌.

رئیس‌- نظری در این لایحه نیست‌؟

ظاهراً مخالفتی نیست در این صورت رأی می‌گیریم به این ماده واحده ‌البته با ورقه است آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد

‌(آقایان نمایندگان به شرح زیر در محل نطق حاضر شده رأی دادند‌)

جمال امامی‌- ظهیر‌الاسلام‌- دکتر اقبال‌- اسعد‌- سپهبد امیر‌احمدی‌- دکتر امیر‌اعلم‌- آموزگار‌- اکبر‌- امیر‌سلیمانی‌- بوشهری- بهبهانی‌- سر‌لشکر بقایی‌- سپهبد جهانبانی‌- حکیمی‌- دکتر حسابی‌- حق‌نویس‌- حواجه‌نوری‌- دیوان‌بیگی‌- دهستانی‌- دادگر  سزاوار‌- ساعد‌- سمیعی‌- دکتر سجادی‌- مهندس شریف‌امامی‌- شمس ملک‌آرا‌- صدرالاشراف- صدیق‌اعلم‌- طباطبایی‌- عضد - فرخ‌- سرلشگر فیروز‌- لسانی‌- دکتر مالک‌- ممقانی‌- مهدوی‌- مسعودی- سر‌لشگر مطبوعی‌- نظام‌مافی‌- ناصری‌- نمازی‌- نیکپور‌- والاتبار‌- وارسته‌- وکیلی‌- هدایت- مشیر‌فاطمی‌- پالیزی‌- جم‌- موید‌ثابتی‌

رئیس- عده حاضر 51 نفر با 50 رای موافق تصویب شد .

6-لایحه برقراری وظیفه و مستمریات درباره عده از کارمندان و مأمورین دولت ارسالی مجلی شورای اسلامی

رئیس‌- لایحه برقرای وظیفه و مستمریات درباره عده‌ای از کارمندان و مأمورین دولت که از مجلس شورای ملی رسیده است. البته یک شوروی خواهد بود و مطرح است‌. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد‌)

گزارش از کمیسیون شماره 4 به مجلس سنا

لایحه‌ی شماره ی 30403-21و 6و 33 دولت (ارسالی از محلس شورای ملی ) راجع به برقراری وظیفه و مستمریات درباره‌ی عده‌ای از کارمندان و مأمورین دولت و وراث آنها در جلسه‌ی مورخ ششم اردیبهشت ماه 1334 کمیسیون شماره 4 مجلس سنا با حضور آقای معاون وزارت دارایی مطرح و پس از بحث و شور کافی اصلاحی در ردیف 88 به ترتیب ذیل (88-وظیفه دو نفر اولاد مرحوم ملک‌الشعرا‌ی بهار یکی دختر به نام شهرزاد و یکی پسر به نام مهرداد از اعتبار بودجه‌ی وزارت فرهنگ به قرار نفری ماهی 2500 ریال جمعاً 5000 ریال )به عمل آمد و بقیه‌ی لایحه مزبور عیناً به تصویب رسید‌.

اینک گزارش ان تقدیم مجلیس محترم سنا می‌گردد‌.

مخبر کمسیون شماره 4-محمد‌علی مجد

رئیس‌- آقای فرخ

فرخ‌- در این گزارش یک اشتباهی پیش آمده اولاً این که عیال مرحوم ملک‌الشعرا را متموله گزارش داده‌اند صحیح نیست و مذاکراتی هم بلکه برای اولاد اناثش بود ایشان فقط یک دختر دارند که شوهر ندارد و عیالش هم بانو سودابه صبیه مرحوم صفدر میرزا عطاءالسلطنه است که ثروتی هم ندارد و عطاءالسلطنه که فوت شد. سه دختر و دو پسر و یک مادر و یک عیال از او از او باقی ماند تمولش هم فقط یک خانه محقر 400 متری بود در خیابان اسلامبول و چند دکان بنابراین این مطالعه‌ایی که این کمیسیون‌ کرده راجع به مستمریات صحیح نیست‌. آن یک صبیه که در خانه است شر‌حی به مجلس سنا نوشته و استدعا کرده است که من از حقوق خودم صرف نظر میکنم و این حقوق مربوط به مادرم باشد‌. چون مادرم متکقل زندگانی من است بنابراین من هم استفاده می‌کنم‌. روی این موضوع - پیشنهادی بنده تقدیم کردم‌ آن شرحی را که صبیه ایشان نوشته ضمیمه کردم که منشی قرائت می‌کند‌. تمنی ‌می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند رأی بدهیم که این لایحه به آن ترتیب اصلاح بشود‌.

رئیس‌- آقای جمال امامی

جمال امامی‌- بنده همان طور که سابقاً عرض کردم هیچ مخالفتی به این که به عیال و صبیه مرحوم ملک‌الشعرای مستمری برقرار می‌کنید‌. نداشتم بنده ایرادی داشتم که یک نفر از پسران ایشان که توده‌ای بوده گرفته‌اند و سرش را تراشیده‌اند‌. به قلعه فلک‌الا فلاک برده‌اند . این کارها را کرده‌اید دیگر مستمری دادن جایز نیست باید بگویند این کار خطاست یا این کار را بکنید یا آن کار را (موید‌ثابتی‌- به نام عیال و صبیه‌اش نوشته‌اند ) اسم مهرداد را بردارید و جایش عیالش را بگذارید‌ مو افقم‌‌ و حرفی ندارم‌.

رئیس‌- آقای مهدوی

مهدوی- مخبر کمیسیون دارایی آقای فطن‌السلطنه مجد هستم که غایب هستم لهذا از طرف کمیسیون دارایی به بنده امر شد که بنده وظیفه مخبر را انجام بدهم پیشنهاد‌ی که نسبت به عیال مرحوم ملک‌الشعرا داده شد کمیسیون موافق است‌. دیگر این که خواستم تذکر بدهم که کمیسیون در مورد تمام مستمریات و وظایفی که می‌بایستی برقرار شود دقت و رسیدگی کامل کرده و پرونده‌های امر را معاون وزارت دارایی آقای انواری به کمیسیون آوردند و حقاً دیده شد که تمام آنها مردمان مستحقی هستند و شایسته است که دولت درباره آنها این جزیی کمک را بکند‌‌ و فقط چیزی را که کمیسیون موافقت نکرده و استثنا شد‌. بند 11 مربوط به ورثه‌ی سیمیتقو بود که کمیسیون او را رد کرد بنا شد که به غیر از بند 11 مستمری سایرین پرداخت شوند و این مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت‌.

رئیس‌- آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی‌- بند پیشنهادی را که راجع به ورثه‌ی ملک‌الشعرای بهار داده شد‌، می‌پذیرم و با آن که مستمری ورثه‌ی سیمیتقو او را کمیسیون رد کرده هر چه سعی کردم نتوانستم تیمسار سپهبد امیر‌احمدی را قانع ‌کنم ولی تقاضا می‌کنم که آقایان ژستی بفرمایند همان طور گفتند که در عفو لذتی است که در انتقام نیست لطفی بفرمایند این قسمت را هم  تصویب بفرمایند‌. که کمکی به آنها شده باشند چون نظر دولت سابق این بود که یک کمکی به آنها بشود‌. که اینها بتوانند اعاشه و زندگی بکنند بنده خیال می‌کنم با مذاکراتی که

+++

در جلسه علنی شد و با مخالفتی که کمیسیون کرده این برای تنبیه دیگران کافی باشد این ژست را که آقایان می‌فرمایند امیدوارم که بچه‌های آن مرحوم راه راست بروند.

رئیس‌- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق‌- بنده متأسفانه با اصل این لایحه مخالفم البته ایت مخالفت من مربوط به دولت نیست و مربوط به جناب آقای دکتر امینی هم نیست بنده با اساس قضیه مخالفم زیرا هیچ اصلی در تنظیم این لایحه رعایت نشده (مشیر‌فاطمی‌- رعایت شده )هر کس فشار و نفوذش‌ زیادتر بود مبلغ زیادتری داده شد  و هرکس حامی و طرفدارش کمتر بود کمتر داده شد این یک دلیل مخالفت بنده و دلیل دوم مخالفت بنده این است که بعضی از اشخاص در این صورت هستند حقیقتاً استحقاق دارند که به آنها کمک بیشتری بشود حتی من شخصاً حاضرم که از حقوق ناچیز خود مقداری به آنها بدهم تا این حدود استحقاق دارند ولی به دنبال آنها عده‌ای را چسبانده‌اند که متمول هستند و تمول خود آقای وزیر دارایی ‌و‌ چندین برابر بنده است‌. بنابراین بنده انتخاب نشده‌ام که از حقوق از وجوه عمومی مملکت به چنین اشخاص به عنوان مستمری داد‌ه‌ شود دلیل سوم این است که‌ اساساً مستمری تولید مفتخواری و تنبلی می‌کند و یکی از خدمات مجلس شورای ملی دو دوره اول تقنینیه این بود که به کلی این مستمریات را حذف کرد و بزرگترین خدمت را به مملکت کرد‌. این است که بنده مخالف با این لایحه هستم و عقیده‌ام این است که بایستی یک فرمول دیگری پیدا کنند‌. برای کمک به اشخاصی که حقیقتاً استحقاق دارند و اصلاً باید مستمری و کلمه مستمری را از قاموس مجالس خودمان حذف بکنیم به این جهت که بنده رأی مخالف خواهم داد‌.

رئیس‌- آقای سپهبد امیر‌احمدی

سپهبد امیر‌احمدی‌- بنده می‌خواستم یک توضیع دیگری در باب سیمیتقو برای آقایان نمایندگان محترم بدهم که رفع سوء‌تفاهم به شود بنده غرض شخصی و نظر خصوصی با سیمیتقو داشتم زیرا او افرادی را که در ارتش کشته بودند افرادی را که بی‌خانمان کرده بود هرگز این فکر از ذهن من خارج نمی‌شد و من غرض شخصی را با او جبران کردم‌. و اگر توپ‌ها‌ی همسایه نبود بنده او را زنده می‌گرفتمش‌. بنابراین من نظر شخصی حالا ندارم اما یک مطلب را برای اقایان نمایندگان محترم می‌خوام توضیح بدهم که این تقاضای آقای دکتر امینی و این عملی که می‌خواهند انجام بدهند دو عیب بزرگ دارد یکی این است که مردمان خدمتگزار دشت‌نشین را مأیوس می‌کند‌، خسته می‌کنند‌، و دیگر این که مردمان جسور و هرزه و شرور را تشویق می‌کنند که بعد از یک مدتی یک عمل زشتی که کردند پامال می‌شود‌. یک مطلب دیگر هم خواستم خواهش کنم که توجه بفرمایید و آن این است که ما خیلی دور می‌رویم به زندگی دیگران هم توجه بکنیم‌ یک عده چون از خانواده محترمی هستند به بنده اجازه نمی‌دهند اسمشان را ببرم همین قدر سر‌بسته می‌گویم بزرگترین افسر ارتش که صد و چند سال  از عمرش گذشته و در حدود هشتاد سال در این مملکت مهمترین خدامت را در آن بیغوله‌ها کرده حالا به ورثه او نود تومان مستمری می‌دهند‌. آن وقت به پسر سیمیتقو با آن جنایتکار‌ی‌ها می‌خواهند ماهی پانصد تومان بدهند و بعد هم درست مثل پدرش که چه کار کرده همان کار را بکند و اگر البته دولت منظورش فقط تربیت اوست‌ بنده هم موافقم و خیلی خوب است تربیت بکنید و‌لی طرز تربیت او این جور است‌ که همان جایی که بوده بماند و کپیه پدرش بار نیاید ایشان را بدهید دست فرمانده لشکر کرمان ماهی پانصد تومان تطبیق می‌کند با درجه سر‌گردی و برود خدمت کند‌. آنجا یک تکه زمین بدهید پشت کاشان‌، یک دهکده‌ایی چیزی بهش بدید برود و زراعت کند و عادت به زراعت کند و از این سیمیتقو دور شود و الّا با این وظیفه‌ای که می‌دهید درست کپیه باباش در می‌آید و فردا زحمات بییشتری را برای ما تولید می‌کند و چون این مسائل قسمتش‌ مربوط به مسائل سیاسی است من نمی‌توانم این مسائل را خیلی روشن عرض بکنم و ممکن است از نقطه‌نظر ارتباط همسایگی ما خیلی مضر باشد ‌و لذا بنده فقط بدان مستمری دخالت می‌کنم‌ و عرض می‌کنم که بنده با دادن مستمری به پسر سیمیتقو مخالفم و این راهم بدانید اگر این موضوع را تصویب فرمودید از فردا ده هزار تلگراف‌ از آذربایجان به تهران می‌رسد.

رئیس‌- آقای مهدوی

مهدوی‌- نسبت به فرمایشات آقای سپهبد امیر‌احمدی نتیجه حاصل است به علت این که در هر صورت کمیسیون مستمری سیمیتقو را رد کرد نسبت به فرمایشات آقای دکتر صدیق‌اعلم که ایشان اشکال کردند و ایشان اصولاً مخالفت کردند‌ با مستمری نسبت به مستمری همه کشورها موارد خاصی پیش می‌آید که مستمری‌ها را‌ نسبت به یک چند نفری که راه دیگری نیست قبول بکنند در اینجا کمیسیون هم نظرش با این موارد خاصی است که این سعادت‌ها بشود امیدوارم که مجلس تصویب بکند ولی فرمودند که یک عده ثروتمند هستند و برای آنها مستمری برقرار شده اگر حقیقتاً یک همچو چیزی باشد نباید سایرین را به آتش آن چند نفر ثروتمندی که می‌فرمایند بسوزانند و شایسته این است که اگر همچو کسانی هستند و آقا می‌فرمایند و اسامی آنها در ضمن این اشخاص وارد شده‌ و کمیسیون نتوانسته تشخیص بدهد پیشنهاد حذف آنها را بدهید‌ نه این که با کلیه مستمریات مخالفت بفرمایید (دکتر صدیق‌- هیچ اصلی رعایت نشده برای تعیین میزان مستمری‌) خوب حالا اگر بخواهیم اصل را رعایت کنیم با این گرانی که هست این دویست و پنجاه تومان ‌یا پانصد یا صد تومان نیست (دکتر صدیق‌- به یکی شصت تومان ‌و به یکی هزار تومان‌)‌؟

حالا این را هم پیش نهاد بفر مائید که اصلا‌ح بشود و الّا با همه‌اش  که نمی‌شود مخالفت کرد‌ و اگر چنانچه نظر خاصر دارید پیشنهاد بفرمایید در مجلس تا با نظر مجلس اصلاح شود‌.

رئیس‌- دیگر نظری نیست‌؟ پیشنهادات قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

این جانب پیشنهاد می‌کنم در قسمت88 وظیفه که دونفر اولاد مرحوم ملک‌الشعراء بهار به ترتیب ذیل اصلاح گردد (وظیفه مرحوم ملک‌الشعراء بهار به نام بانو سودابه بهار عیال آن مرحوم از اعتبار بودجه وزارت فرهنگ به قرار ماهی پنج هزار ریال پرداخت شود)فرخ

رئیس- آقای فرخ

فرخ- بنده توضیح عرض کردم محتاج به توضیح ‌دیگری نیست اگر آقای وزیر دارایی قبول بفرمایند به این ترتیب اصلاح شود.

وزیر دارایی-قبول دارم

رئیس-اگر نظری نیست رأی می‌گیریم به این لایحه با ورقه....

مشیر‌فاطمی-به استثناء ماده 11

سپهبد امیر‌احمدی-بنده تجزیه عدد 11را در جلسه قبل تقدیم کردم

رئیس-پس در این صورت رأیی که می‌گیریم به همه لایحه است به استثناء ماده 11

دکتر سعید مالک-با اصلاحی که شده

رئیس-بلی با اصلاحی که شده یعنی بدون ردیف 11 آقایانی که موافقند با این ترتیب ورقه‌ی سفید خواهند داد

(‌‌اخذ اراء در محل نطق به عمل امد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد‌)

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان:جمال امامی. سپهبد امیر‌احمدی. دکتر امیر‌اعلم. امیر‌سلیمانی. حسن اکبر. جواد بوشهری. بهبهانی. دکتر بیانی. سرلشگر بقائی. نقی زاده .سپهبد جهانبانی. حجازی. حقنویس. خواجه نوری. دشتی. دیوان‌بیگی. دهستانی. ساعد. نبیل‌سمیعی. مهندس شریف‌امامی. شمس ملک‌آرا. دکتر صدیق. عضد. فرخ. سر‌لشگر فیروز. لسانی. دکترسعید مالک. مهدوی. مسعودی. سر‌لشگر مطبوعی. ناصری. نمازی.‌‌نظام‌مافی.‌والاتبار. وارسته‌. وکیلی‌. مشیر‌فاطمی. پالیزی. جم. مؤید‌ثابتی.

رئیس-این لایحه بدون تعریف 11 رأی کرفته شد و عده حاضر 42نفر بود با 35 نفر موافق و یک مخالف و 6 ممتنع تصویب شد.

اسامی موافقین-آقایان:هدایت. مشیر‌فاطمی. دکتر امیر‌اعلم. سر‌لشگر فیروز. بوشهری. پالیزی. دکتر بیانی. ناصری. ساعد. جم. مهندس شریف‌امامی. وارسته. وکیلی. بهبهانی. حجازی. لسانی. فرخ. نبیل‌سمیعی. والاتبار. دکتر سعید مالک. سید جواد امامی. سر‌لشگر بقایی.‌شمس ملک‌آرا.‌حق‌نویس. امیر‌سلیمانی. حسن اکبر. دیوان‌بیگی. سپهبد جهانبانی. نظام‌مافی. ابوالفضل عضد. سپهبد امیر‌احمدی. سر‌لشگر مطبوعی. مهدوی. مؤید‌ثابتی. نمازی.

مخالف-دکتر صدیق

رئیس-حالا رأی گرفته می‌شود به آن ردیف 11 که تجزیه شده بود با ورقه آقانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

فرخ-بنده سؤالی کردم از وزارت دارایی....

رئیس-حالا رأی می‌گیریم ( استخراج آراء در محل نطق به عمل امد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد )اسامی رای دهندگان آقایان: جمال امامی. سید جواد امامی. سپهبد امیر‌احمدی. دکتر امیر‌اعلم. اکبر. بهبهانی. دکتر بیانی. سر‌لشگر بقایی. تقی‌زاده. حجازی. حق‌نویس. خواجه‌نوری. دشتی. دیوان‌بیگی. دهستانی. نبیل‌سمیعی. مهندس شریف‌امامی. شمس ملک‌ارا. دکتر صدیق. فرخ. سر‌لشگر فیروز. لسانی. دکتر سعید مالک. مامقانی. مهدوی. ناصری. نظام‌مافی. نیکپور. والاتبار. وکیلی. هدایت. مشیر‌فاطمی. پالیزی. جم. مؤید‌ثابتی.

رئیس-عده حاضر 35 نفر بودند موافق ندارد. مخالف 14 نفر و ممتنع 21 نفر علیهذا این ردیف رد شد

اسامی مخالفان آقایان: فرخ. جم. حجازی. دکتر بیانی. حق‌نویس. سید جواد امامی. شمس ملک‌آرا. سپهبد امیر‌احمدی آموزگار. مهدوی. دکتر صدیق. سر‌لشگر فیروز. ممقانی. والاتبار.

7-تقدیم لایحه قانون استخدام کشوری

رئیس-آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی-عرض کنم به طوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است مدت

+++

یکسال است که یک عده از متخصصین راجع به قانون استخدام کشوری مطالعاتی کرده‌اند و نتیجه مطالعاتشان منجر شده است به یک لایحه‌ای که دارای 137 ماده و 15 فصل است و چون بنده اطمینان دارم که آقایان محترم علاقمندند که این قانون هر چه زود‌تر تصویب شود و یک سر و صورتی به این جریان داده شود تقاضا می‌کنم که این لایحه در کمیسیون مطالعه شود و توجه بفرمایند که تصویب بشود بنده عرض مختصری هم داشتم و با آن که مرسوم نیست قبل از طرح سؤال جوابی داده شود به سؤال‌کننده ولی از نظر موقعیت چون جناب آقای نیکپور که رئیس محترم اطاق بازرگانی هستند و به عقیده بنده رئیس‌التجار هستند فرمایشات ایشان در مجلس ممکن است یک انعکاسی در خارج باشد‌، راجع به بازار و وضع بازار هر وقت صحبت شد‌ه ما این را دیده‌ایم که بلا‌فاصله در بازار سوء‌اثر کرده چون ایجاد یک امیدی می‌کند یک عده‌ از بازرگانان اعم از صادر‌کننده و وارد‌کننده باید معنی که واردکنندگان انتظار می‌کشند که ارز را ارزان بخرند و صادر‌کنند‌گان هم نمی‌دانند که تکلیفشان چیست بنده اطمینان دارم که جناب آقای نیکپور به وضع اقتصاد کشور هستند و تصدیق می‌فرمایند که هر کدام از این سؤالات و طرح این مسائل در مجلس عکس‌العمل‌های آنها در بازار محسوس است کار بانک ملی را فلج می‌کند و قروش ارز را دچار اشکال می‌کند‌. بنابراین بنده خواستم عرض کنم که به هیچ وجه من‌الوجوه تصمیمی در تقلیل نرخ ارز نیست تا وقتی که مطالعات کامل شود‌. و یک مطلب دیگر خواستم خدمت ایشان عرض بکنم که و آن این است که حالا هم ایشان بنده را عقل متفکر دولت می‌دانند‌‌ و هر عملی هم می‌شود. به عهده بنده می‌داند در صورتی که هر عملی و هر کاری دستگاه معین و مشخصی دارد وزارت اقتصاد است بانک ملی است دستگاه‌های دیگر است که می‌نشینند و راجع به کارها تصمیم می‌گیرند البته بنده از این اظهار لطف و محبت متشکرم که تصور می‌فرمایند که همه‌ی این کارها را بنده می‌کنم ولی سؤال را باید از دستگاه مربوطه خودش کرد‌، کالا شماره‌ی یک بود شماره دو می‌شود مربوط به وزارت دارایی نیست مسئول آن مربو‌ط به وزارت اقتصاد ملی است و بانک ملی، بالاخره‌ دستگاهی است که وزیر دارایی رابط بین بانک و دولت است بنابراین تصمیمات را شخص بنده نمی‌گیرم البته گاهی ممکن است یک اشخاصی پیش خودشان خیال بکنند‌. آن هم نه از نظر پرو‌پا‌گاند له بنده بلکه تبلیغ علیه بنده که هر بد و خوبی که اتفاق می‌افتد مسئولش دکتر امینی است (جمال امامی‌- خوبش نه ) بنده از این قسمت‌ها باک ندارم و وقتی قبول مسئولیت کردم‌. اظهار جهل نمی‌کنم‌. محافظه‌ی کار هم نیستم عقیده‌ی خودم را سریح می‌گویم و پای آن می‌ایستم و از آن دفاع می‌کنم‌.

مشیر‌فاطمی‌- عیب شما همین است

دکتر صدیق‌- حسن ایشان است

وزیر دارایی‌- الان یک جریاناتی است در کار دولت جریان حادی است جریان نا‌مطلوبی است که یک عده مخالف‌اند اما دور از انصاف است که تمام این مخالفت‌ها را متوجه شخص بنده بکنند بنده از مبارزه بدم نمی‌آید مرد این میدان هستم و سعی هم خواهد کرد تز خودم را بگویم اگر مورد توجه واقع نشد بیرونم کنند‌. ولی یک مطلبی است که این در ذهن مردم سوء اثر می‌کند و به نظر بنده این یک مبارزه‌ی جوان مردانه‌ای نیست‌. بنابراین بنده خواستم قبل از این که این سؤال طرح بشود و جزئیات آن در مجلس مطرح بشود برای اطلاع بازرگانان عرض می‌کنم که به هیچ وجه من‌الوجوه تصمیمی نسبت به تقلیل نرخ ارز نیست‌.

نیکپور‌- اجازه می‌فر‌مایید

رئیس‌- موضوع مطرح نیست

نیکپور‌- اگر مطرح نیست بیاناتی که ایشان کردند موردی نداشت و بنده تقا‌ضا کرده بودم که سؤال بنده به ایشان ابلاغ شود و مقتضی آن بود که آنچه مربوط به جواب مطالب بود مطابق آئین‌نامه ایشان کتباً بنویسند و بفرستند به مجلس و بر‌طبق آئین‌نامه رفتار می‌کردم‌‌ و برخلاف اصول ایشان مطالبی گفتم و حتی نسبتی به بنده دادند که شاید بنده خواسته‌ام یک مسائل غیر‌مربوط به ایشان را به حساب ایشان بگذارند من خواستم همین اندازه توضیح عرض کنم به هیچ وجه به من‌الوجوه بنده نظر خواستی نداشتم و آنچه را که سؤال کردم به خیر و صلاح مملکت بود‌ و مرجعش را هم فقط آقای وزیر دارایی می‌دانم‌ و خیال می‌کنم که در مرجعش اشتباه نکردم برای این که تمام آن مسائلی که در سؤال خودم اشاره کردم مرتبط به ایشان و ناشی از دستورات ایشان و در نتیجه افکار ایشان است و بنده موقعی که جوا‌ب داده شود فرصت قانونی هم خواهم داشت که جواب عرض کنم و مطابق آئین‌نامه مطالب خودم را خواهم گفت

8-تقدیم دو فقره لایحه راجع به تمدید مدت حکومت نظامی و تقلیل عده اعضاء دادگاه‌های نظامی به وسیله‌ی آقای وزیر جنگ 

رئیس‌- آقای وزیر جنک فرمایشی دارند‌‌؟

وزیر جنک‌(آقای سپهبد هدایت )- بنده لایحه تمدید حکومت نظامی را در چهار نقطه‌ای که فعلاً حکومت نظامی بر قرار است تقدیم و استدعای تصویب آن را دارم ضمناً به موجب قانون دادرسی و کیفر و ارتش که امروز در دست ما است دادگاه‌های نظامی مرکب از 7 نفره و 5 نفره در مرحله اولیه و تجدید‌نظر هستند با احتیاجی که به تعداد دادگاه‌ها دادریم بررسی به عمل آمد و استدعا شده است که این تعداد تقلیل پیدا کند به 5 نفر و 3 نفر این لایحه را هم تقدیم می‌کنیم و استدعا تصویب داریم‌.

رئیس‌- به کمیسیون رجوع می‌شود مثل لوایحی مربوط به تمدید مدت حکومت نظامی است‌.

9- تصویب لایحه قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق

رئیس‌- لایحه راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق مطرح است‌. به نظر بنده اوایحی که چاپ می‌شود و توزیع می‌شود و خواندنش هم لزومی ندارد آقایان در جلو چشمانشان است حالا این لایحه مطرح و شور در کلیات لایحه است اگر فرمایشی است بفرمایید (اظهاری نشد )چون نظری نیست ماده به ماده قرائت می‌شود‌.                  

(ماده اول به شرح زیر خوانده شد. )

لایحه مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق

ماده 1 هر کس وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده خبر دولتی و و همچنین مراکز و سیم‌کشی‌های برق شهرها و قصبات را اعم از آن که سیم‌‌کشی‌ها متعلق به ادارات دولتی و شهردا‌ری و مجلسین و شورای ملی و سنا و یا متعلق به کارخانه‌های دولتی و غیره و بنگاه‌های ملی و عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این را موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فرا‌هم سازد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محکوم می‌شود و ‌اگر در نتیجه عملیا‌ت مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است‌.

رئیس‌- آقای لسانی بفرمایید

لسانی‌- قانون مجازات عمومی کشور در سال 1304 در دوره دوم چهارم به تصویب مجلس شورای ملی رسید و قبل از آن قانونی بود به نام جزای عرفی که در اثر یک حادثه‌ای که در مجلس در باب تکفیر یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی پیش آمد این قانون از بین‌ رفت و قانون مجازات عمومی به جای آن آمد. موقعی که قانون مجازات عمومی به جای آن آمد البته در کشور پیشرفت‌هایی نشده بود‌، بسیاری از مسائل هنوز در کشور پیدا نشده بود که معلوم بشود که نسبت به آنها اعلام جرم باید کرد یا نباید کرد و از جمله همین سا‌بوتاژ درد نیمه عنوانی دارد که چه باید کرد و چه نباید کرد در 1318 حواثی نسبت به راه‌آهن پیش آمد قانونی به عنوان جلوگیری از حوادث راه‌آهن یا جلو‌گیری از تخریب راه‌آهن به تصویب رسید که بایستس گفت قانون سابو‌تاژ را‌ه‌آهن است. بعداً در دوره اول سنا و مدتی رو‌ی آن بحث شد و بالنتیجه آقای بوشهری که وزیر را‌ه بود استرداد کردند تا آن‌ لایحه را بفرستند تلگراف و تلفن پیش آمد و آن حوادث موجب شد به این که این طرح در زمان آقای دکتر مصدق تهیه شود و آمد در کمیسیون مشترک در خدمت آقایان اعضای کمیسیون مشترک بحث زیادی شده رویهمرفته قوانین مجازات‌ عمومی ما قوانین جزایی ما یک قانونی است بسیار متشتت و در‌هم و در این که این قانون دتصویب شود عرض ندارم ولی از حضور جناب آقای میر‌مطهری معاون‌ وزارت دادگستری و ‌همچنین یکی دیگر از اعضای دولت آقای مهندس اشراقی می‌خواهم استفاده کنم و عرض کنم که به طور کلی نسبت به خرابکاری و از کار انداختن دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مخابراتی و غیره باید یک فکر اساسی کرد ماده 257 قانون مجازات عمومی نسبت به تخریب که آقایان یک ماده‌ای است که اگر بنده آمدم در منزل آقا مهمان بودم و اتفاقاً استکانی را انداختم شکستم این استکان شکستن همان مجازات را دارد‌ که مثلاً تخریب کشتی کوئین ماری یا الیزابت آن مجازات را دارد و همین طور مسائل در‌باره‌ی پل‌ها که همه را مشمول یک قانون داده است پل معمولی بین دوده و پلی را که سرکوچه منزل بنده است مثلاً چون راه آن آسفالت نیست و شاید ماشین هم رد نمی‌شود بنده به نوکرم می‌گویم این پل را خراب کن که ماشین رد بشود‌. تخریب این پل از نظر مجازات یا تخریب پل اهواز خدای نکرده در یک ماده گنجانده شده این مقدمات پیش آمد که سابوتاژ‌هایی در کار نفت پیش آمد که دولت وقت جناب آقای دکتر مصدق لایحه‌ای تهیه در آن لایحه مجازات تخریب‌کنندگان را در موسسات نفتی اعدام تعیین کردند و این امر بعد منجر به حوادثی شد و از جمله مأمورین شرکت رفتنشان از همین موضوع در همین لایحه بود گفتند که شما به واسطه این لایحه بهانه‌جویی می‌کنند و ما را اعدام می‌کنید و شاید این امر مقدمات یک حوادث مهمتری را هم تهیه بکند اگر قانون اصولی و اساسی راجع به سابوتاژ در آن موقع داشتیم این نوع عکس‌العمل‌ها ایجاد نمی‌شد و حالا

+++

بنده از این موقع استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که این لایحه با این کیفیاتی که وجود دارد بسیار لازم است ولی باید توجه داشت که این سابوتاژها تنها در مؤسسات پست و تلگراف نیست‌، راه‌آهن نیست ماده 257 قانون مجازات عمومی یک ماده بسیار ناقصی هست و همان لایحه راجع به راه‌آهن که با تشریف داشتن آقای خسرو هدایت باید عرض کنم که کافی نیست و بعد هم دو مرتبه آورده شد که آن هم کافی نبود و همان‌ طور ماند باید در این موارد یک فکر اساسی بکنیم برای این که از این خرابکاری‌هایی که اغلب اینها ممکن است عمدی پیش بیاید جلوگیری بشود ضمناً این مجازات باید مبنایی داشته باشد و تناسبی در کار باشد و ‌در آن لایحه اولیه این موضوع کمتر ملحوظ شده بدین ترتیب اگر امری موجب شد و یا عملی اتفاق افتاد که به فرض از ناحیه کسی ماشینی به غیر عمد از جاده خارج شد این امر با یک عمل دیگری که عمداً صورت می‌گیرد منتهی به این می شود که قطار مسافربری واژگون و 1000 نفر با 1500 نفر مسافر آن تلف شوند اینها مجازاتشان نسبت به هم فر‌ق داشته باشد و این مجازات با اعمالی که صورت گرفته مناسبتی داشته باشد و مجازات متناسب هم به نحو شدیدی عمل شود یعنی احکام به شدت به موقع اجرا گذارده شوند و برای این موارد باید یک قانون کلی تهیه کرد و بنا نشود که هر وزارتخانه‌ای فقط و فقط برای امور مربوطه به وزارتخانه خود قانونی تهیه کنند اگر هر وزارتخانه قانونی برای خودش داشته باشد محاکمات در این صورت دچار اشکال عجیبی خواهند شد و این نمی‌شود که هر موسسه یک لایحه سابو‌تاژی داشته باشد در این صورت خواهید دید که چه قدر برای این موارد مختلف قوانین به وجود خواهد آمد حالا البته ممکن است این لایحه تصویب بشود ولی اگر یک لایحه کلی که ممکن است وزارت دادگستری با وزارتخانه‌ها مشورت کنند در این باب تهیه شود که نسبت به سابوتاژ و خرابکاری کار‌خانه‌جات ‌و موسسات پست و تلگراف راه‌آهن و غیره قوانین کلی و متناسبی را پیش‌بینی نماید البته بهتر است تا از این تشتت قوانین جلوگیری شود.

رئیس‌- گویا نظر مخالفت آقایان بر این بود که این لوایح که از کمیسیون‌های مشترک می‌آید به طور یک شوری و فوریت مطرح شود در جلسه سابق گفتیم برای ‌آئین‌نامه به هم نخورد بهتریت راهش این است که یکی از آقایان تقاضای فوریت نماید بدون آن دو شوری می‌شود ولی حالا آقای نبیل‌سمیعی گویا تقاضای فوریت کردند و اگر قبول شود ماده به ماده رأی می‌گیریم (در این موقع اکثریت برای رأی نبود‌) چون آقایان حاضر نیستند‌، البته آقایانی که در موقع رأی حضور ندارند و عدم حضورشان باعث تعطیل جلسه بشود جریمه خواهند شد لذا جلسه را ختم می‌کینم (آموزگار‌- با این تذکر جنابعالی آقایان حاضر خواهند شد در پایین هستند‌)بسیار خوب‌، پس پنج دقیقه صبر می‌کنیم لاینتهی که نمی‌شود (در این موقع نمایندگانی که خارج از جلسه بودند وارد جلسه شدند ) حالا به پیشنهاد آقای نبیل‌سمیعی که در مورد فوریت لایحه است رأی می‌گیریم آقایان موافق قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند‌) تصویب شد‌، حالا ماده اول مطرح می‌شود‌. آقای لسانی اظهاراتی فرمودند گویا پیشنهادی نرسیده است آقای سپهبد جهانبانی بفرمایید.

سپهبد جهانبانی (مخبر )- چون بنده مخبر کمیسیون هستم از این لحاظ در مورد اظهارات جناب آقای لسانی عرض می‌کنم که البته بیانات ایشان صحیح است که برای سابوتاژ باید یک قانون کلی و صحیح وضع کرد و‌لی چون این موضوع قطع و تخریب وسایل مخابرات و ارتباطات برای وزارت راه کمال اهمیت را دار‌د از این نظر آقایان استدعا می‌کنم این موضوع را فعلاً مورد توجه قرار بدهند تا پس از گذشتن آن بعداً آن قانون کلی مطرح شود‌.

رئیس‌- از آقای دکتر سعید مالک پیشنهادی رسیده است آقای دکتر سعید مالک بفرمایید‌. (به شرح زیر خوانده شد )

مقام محترم ریاست مجلس سنا پیشنهاد می‌نمایم که کلمه لوله‌کشی‌های شهرها در ماده اول در سطر اول اضافه شود - دکتر سعید مالک

دکتر سعید مالک‌- بنده می‌دانم که این پیشنهاد بنده مربوط به اینجا نیست برای این که این موضوع مورد بحث مربوط به تخریب و‌سایل مخابرات و برق است و‌لی لوله‌کشی شهر یکی از چیز‌های مهمی است که باید به آن دقیقاً توجه داشت و دائماً آن را حفظش کرد یک وقتی اتفاق می‌افتد یک کسی از روی غرض لوله‌کشی را خراب می‌کند آب را با موادی که  مردم را ناخوش می‌کند مسموم می‌کند‌، این پیشنهاد را کردم که اگر اینجا جایش بود ملحوظ شود البته بنده خیلی خوشوقت خواهم شد‌.

(آموزگار‌- موافقت بفرمایید در آن لایحه‌ای که می‌آورند منظور کنند )

رئیس‌- آقای دکتر سعید مالک چه می‌فرمایید‌؟

د‌کتر سعید مالک‌- پس اگر اینطور است بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم‌.

رئیس‌- حالا ماده اول قرائت می‌شود ماده 1 هر کسی وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم‌کشی‌ها‌ی برق شهرها و قصبات را اعم از آن که سیم‌کشی‌ها متعلق به ادارت دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا تعلق به کارخانه‌های دولتی و غیره و بنگاه‌های ملی و عمومی باشند به منظور اخلال در نظم و آرامش  عمومی و یا پیشرفت مقاصد تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است‌.

رئیس- نظری نیست‌( نمایندگان- نخیر‌)آقایان موافق قیام بفرمایند ( اکثراً برخاستند ) تصویب شد حالا ماده دوم قرائت می‌شود

( به شرح ذیل قرائت شد )

ماده 2- در صورتی که هر یک از جرائم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه ان قتل واقع شده یا نشده باشد هر یک از مداخله و تبانی‌کنندگان برای این عمل به دو سال تا 5 سال حبس مجرد محکوم خواهد شد

رئیس- آقایان اگر نظری ندارند و موافقند قیام بفرمایند ( اکثراً برخاستند ) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 3- هرگاه قصد مرتکب از اتکاب به جرم‌های مذکوره در ماده یک فقط سرقت وسایل مخابرات‌. برق باشد به یک تا 3 سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد

رئیس- نظری نیست؟ آقایان موافق قیام بفرمایند ( اکثراً برخاستند ) تصویب شد

 حالا ماده 4 قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

ماده 4- خریداران وسایل مسروقه با علم به مسروقه بودن آنها به همان مجازات مقرر در ماده 3 محکوم می‌گردند

رئیس- آقایان نظری ندارند (گفته شد خیر‌)پس موافقین قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد حالا ماده 5 قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد‌)

ماده 5- دادگاهی که رسیدگی به جرائم مزبور می‌نماید مکلف است ضمن صدور حکم به کیفر متهم نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و محکوم‌علیه در صورتی که از تأدیه محکوم به استنکاف نماید در مقابل هر 50 ریال یک روز بازداشت می‌شود ولی مدت این بازداشت از دو سال نباید تجاوز نماید در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلفند قبل از پایان دادرسی‌ بنا به تقاضای ادارات و بنگاه‌های مربوطه دستور رد عین اموال مسروقه را به ادارات و بنگا‌ها صادر نمایند‌.

رئیس-آقای لسانی بفرمایید

لسانی- خواستم از جناب آقای آموزگار سؤال کنم، مثل این که در طبع اشتباهی روی داده است نوشته شده دادگاهی رسیدگی به جرم مزبور می‌نماید در حالی که دادگاه باید نوشته شده باشد

آموزگار- بله دادگاهی ایشان خواندند ولی دادگاه است‌، صحیح است

رئیس- خوب نظری نیست، آقایان موافق قیام بفرمایند (اکثرا برخاستند )تصویب شد حالا ماده 6 قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

ماده 6- رسیدگی به جرائم مذکوره در دادسرا ها و دادگاه‌ها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد

رئیس-آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثرا برخاستند ) حالا ماده 7 قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

ماده 7- وزارت دادگستری. کشور راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون می‌باشند

رئیس- آقایان موافق قیام فرمایند ( اکثراً برخاستند )تصویب شد حالا به کلیه لایحه رأی گرفته می‌شود آقای آموزگار فرمایشی دارید‌.

آموزگار-در اینجا یک اشتباه چاپی شده است به طوری که آقای منشی هم اینطور قرائت کردند ( مخابرات‌- برق ) در حالی که مخابرات و برق باید نوشته شود ( مهندس شریف‌امامی‌- اگر به جای (و) (یا ) نوشته شود بهتر مفهوم می‌شود )

آموزگار- (و)لازم است ( لسانی بله اگر (یا)نوشته شود آن طوری که اقای مهندس شریف‌امامی فرمودند بهتر خواهد بود)

رئیس-بسیار خوب با این اصلاح عبارتی آقایانی که به اتمام لایحه موافقند قیام بفرمایند( اکثراً برخاستند )تصویب شد آقای مهندس اشراقی بفرمابید

مهندس اشراقی‌( وزیر راه )- بنده از لطفی که آقایان سناتورها در تصویب این لایحه مبذول فرمودند بینهایت متشکرم آقایان قبول بفرمایند که با تصویب این لایحه کمک مؤثری به ارتباطات کشور فرموده‌اند برای این که روزی نمی‌شد که از این گونه وقایع ارتباط تخریبی و قطع وسایل اتفاق نیفتد و چه از نظر سابو‌تاژ‌ و یا مقاصد دیگر‌. در هر حال با تصویب این لایحه کمک بزرگی به این قسمت شده است ( شمس ملک‌آرا- قانون تنها شرط نیست باید مجازات کرد )

10-موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس-نظر این بود که عده جلسات علنی نسبتاً زیاد نباشد برای این که کمیسیون‌های مشترک به کارشان برسند به همین جهت جلسه آینده روز شنبه ساعت 9 خواهد بود و دستور هم همان است که آقایان در دست دارند‌.

( جلسه در ساعت 11و 3 ربع ختم شد )

رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده

+++

 

 

یادداشت ها