wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 100 یکشنبه 29 مرداد ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب دو فوریت لایحه یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار اضافی وزارت فرهنگ ارسالی مجلس شورای ملی

2- تصویب لایحه شصت میلیون ریال اعتبار اضافی هزینه دانشکده پزشکی ارسالی مجلس شورای ملی

3- بیانات آقای جمال امامی

4- تصویب یک فوریت لایحه بیست میلیون ریال اعتبار اضافی وزارت دارایی ارسالی مجلس شورای ملی

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 100

یکشنبه 29 مرداد ماه 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- تصویب دو فوریت لایحه یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار اضافی وزارت فرهنگ ارسالی مجلس شورای ملی

2- تصویب لایحه شصت میلیون ریال اعتبار اضافی هزینه دانشکده پزشکی ارسالی مجلس شورای ملی

3- بیانات آقای جمال امامی

4- تصویب یک فوریت لایحه بیست میلیون ریال اعتبار اضافی وزارت دارایی ارسالی مجلس شورای ملی

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت 8 و نیم صبح به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد .

رئیس - صورت مذاکرات جلسه قبل حاضر نشده باز البته جهتش این است که چاپخانه اگر بدانند چیزی بعد تصویب خواهد شد حاضر نمی‌کنند برای این که حروف‌شان معطل می‌ماند به هر حال دلیل و بهانه‌ای دارند. از این جهت می‌ماند تصویبش برای جلسه آینده، اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه آقایان: ساعد - خواجه نوری - اکبر - سزاوار - طباطبایی - دادگر.

1- تصویب دو فوریت لایحه یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار اضافی وزارت فرهنگ ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس - چنانچه آقایان مسبوق شده‌اند وزارت فرهنگ، آقای وزیر فرهنگ جلسه‌ای فوق‌العاده برای دو فقره لایحه مربوط به وزارت فرهنگ را تقاضا فرموده‌اند و این جلسه ما برای این کار است و این دو تا لوایح هر دو از مجلس شورای ملی گذشته و به مجلس سنا رسیده و البته مجلس سنا باید هر چه زودتر در این باب رأی بدهد مجدداً گویا به مجلس شورای ملی بر می‌گردد ، بعضی از آقایان تذکر داده‌اند که این لوایح به طوری که فرستاده شده است به مجلس سنا صورت ظاهرش این است که لایحه مالی است ولی لایحه مالی نیست (صحیح است) برای این که آن لایحۀ مربوط به اعطای 180 میلیون ریال خود ماده واحده موضوع مالی است ولی چندین تبصره به آن علاوه شده است که ظاهراً استخدامی است و ترتیب مدارس و ترتیب امور فرهنگی اینها چیزی است که عرض کردم بعضی از آقایان این تذکر را داده‌اند که امور مالی نیست بسته به نظر مجلس است، اگر مالی حساب شود و فقط ماده اول بود می‌توانستیم ما فوراً مطرح و شور بکنیم و رأی بگیریم و وقتی رأی دادیم می‌رود به مجلس شورای ملی و وقتی مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود آنها هم رأی نهایی می‌دهند و ابلاغ می‌کنند، گویا خود لایحه محتاج به خواندن نیست چون آقایان دارند، برای همین واضح شدن این نظر می‌شود که ابتدا به عنوان کلیات هم باشد بحث کرد، آقای دکتر صدیق فرمایشی دارند.

دکتر صدیق - بنده راجع به اصل قضیه صحبت دارم، مطابق آیین‌نامه مشترک بین دو مجلس می‌بایستی که در موارد خاص، در وقتی که لوایح مالی مطرح است مجلس سنا فقط اظهار نظر بکند اظهار نظر مشورتی، ولی در موارد لوایح غیر مالی بایستی که مجلس سنا نظر قطعی و تصویبی و یا نظر ردی داشته باشد، متأسفانه مدت‌ها است لوایحی که از مجلس شورای ملی می‌رسد این دو نوع لوایح را مخلوط می‌کنند و آن وقت در فوقش می‌نویسند که برای ملاحظات ارسال شد یکی از آنها همین لایحه 180 میلیون ریال است که اگر آقایان توجه فرموده باشند در مقدمه‌اش به امضا رئیس مجلس شورای ملی نوشته شده است که «اینک برای اظهار ملاحظات آن مجلس محترم ایفاد می‌گردد» در صورتی که اگر توجه بفرمایید در اصل لایحه غیر از ماده اولش که مالی است و راجع است به اعتبار 18 میلیون تومان برای وزارت فرهنگ تبصره‌های دیگری که هست هیچ کدام مالی نیست مثلاً فرض بفرمایید نوشته «به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود برای تعلیم در مدارس حرفه‌ای و کشاورزی فارغ‌التحصیلان دوره کامل هنرستان‌های صنعتی و مدارس کشاورزی را با رتبه یک آموزگاری استخدام بکند» این که امور مالی نیست امور استخدامی است عرض کنم که یا در تبصره 5 می‌گوید «وزارت فرهنگ مکلف است ظرف مدت 5 سال تعداد کافی از مدارس ابتدایی و متوسطه خود را در سراسر کشور تبدیل به مدارس حرفه‌ای نماید» اینها البته چیزهای خوبی است ولی اینها قانونی است که مالی نیست که ما اظهار نظر مشورتی بکنیم باید ما نظر قطعی خودمان را اظهار کنیم بنابراین در اینجا دو راه هست اگر دولت موافق باشد آن ماده واحده را به طوری که هست مالی تلقی شود و در آن باب رأی گرفته شود برای این که دست دولت باز باشد برای انجام کارهایش ولی اگر بخواهد که تبصره‌ها هم جزو این باشد به نظر من باید برود به کمیسیون و در آنجا دقت بشود و از کمیسیون برگردد اینجا و به شکل لایحه عادی تلقی شود و تصویب بشود ینده البته موافق هستم از 5 طرف دیگر که یک فوریت برای این تبصره‌ها قائل بشویم تا فوریت بیشتر بشود و کار وزارت فرهنگ زودتر انجام بشود و اصل قضیه که لوایح غیر مالی را با لوایح مالی و در یک جا برای ما می‌آورند، برای اظهار نظر مجلس سنا این را باید آقایان نمایندگان محترم رد بکنند یک مرتبه و تذکر هم داده بشود به هیئت رئیسه مجلس شورای ملی که اینها را با هم مخلوط نکنند تا هر دفعه که این طور لوایح می‌آید اینجا دچار محظور نشویم .

مسعودی - بنده در کلیات لایحه عرض داشتم.

رئیس - آقای آموزگار در این باب نظری دارند، بفرمایید.

آموزگار- یک قسمت از عرایض

+++

بنده را آقای دکتر صدیق فرمودند به طور قطع این تبصره‌هایی که در این لایحه هست مالی نیست و محتاج تصویب مجلسین است نه تنها در این لایحه در لایحه 6 میلیون دانشگاه هم تبصره‌ای دارد که آن هم تصویب قطعی لازم دارد و اظهار نظری نیست برای این که می‌نویسد اضافه اعتبار فوق‌الذکر نبایستی به مخارج پرسنلی برسد و در این چند تبصره هم که در لایحه اول هست همه اینها تصویبی است، ولی به عقیده بنده برای این که راجع به فرهنگ است و نباید کار فرهنگ تعویق بشود (صحیح است) اگر آقایان موافقت بفرمایند جنبه مالی آن که آنجا یک فوریتی تصویب شده و عموماً لوایح مالی یک فوریتی است و احتیاج به رأی مجدد نیست برای این که یک شور لازم نباشد به نظر بنده اگر موافقت بفرمایید یک فوریتی بشود و ممکن است که برود چاپ بشود و بعد از 48 ساعت در یک جلسه دیگر تصویب نهایی بشود والا رفتن به کمیسیون با تعطیل مجلس و با این که ممکن است آقایان همه حاضر نباشند به عقیده بنده عقب می‌افتد و این کار برای وزارت فرهنگ به خصوص که یک قسمت راجع به تغییرات مدارس و ساختمان و غیره است و فصل هم مقتضی است و مجلس شورای ملی هم قبل از 16 شهریور تشکیل نمی‌شود به عقیده بنده اگر آقایان موافقت کنند در این که تبصره‌ها که قطعاً غیر مالی هست و محتاج به تصویب است حرفی نیست و اما جمله اظهار نظری که در نامه رئیس مجلس شورای ملی نوشته شده است سابقه دارد از این اشتباهات مکرر کرده‌اند در ضمن لایحه قانونی مالیات بر ارث یادم هست که لایحه اصلاحی بود نوشته بودند که برای اظهار نظر و ملاحظات ارسال می‌شود وقتی که مقام ریاست آن را خواندند این تذکر داده شد که چون لایحه قانونی مالیات بر ارث اصلاح شده مطابق اصل 19 قانون اساسی هر چه از لوایح مالی که اصلاح می‌شود و می‌آید به مجلسین باید به تصویب مجلس سنا برسد مقام محترم ریاست هم قبول فرمودند و رفت به کمیسیون و هر وقت لایحه ارث آمد بایستی تصویب بشود، بنابراین به نظر من این کلمه که برای اظهار نظر فرستاده می‌شود یک اشتباه عبارتی است که آن قدر مؤثر نیست عمده این است که راجع به تبصره‌ها تصمیم بگیرید در مجلس سنا که این حتماً تصویبی است و آن وقت تفکیک همان طوری که فرمودند جدا کردند لایحه مالی که تصویب بکنیم و برود تبصره‌ها بماند بنده معتقد نیستم برای این که این اجازه داده شده برای همان تبصره‌ها اگر بنا شد که تبصره‌ها بماند و لایحه فقط تصویب شود نقض غرض است و آن مقصودی که وزارت فرهنگ دارد حاصل نمی‌شود و چون در کلیات لایحه بود تذکراً عرض کردم مقام ریاست فرمودند که وزیر فرهنگ تقاضا کرده که جلسه فوق‌العاده بشود به عقیده بنده باید وزیر دارایی هم تقاضا کرده باشد برای این لایحه دوم که در دستور امروز هست نه معاون وزارت دارایی اینجا آمده و نه چنین تقاضایی شده است و به عقیده بنده این قسمت را هم مقام ریاست حل خواهند فرمود .

رئیس- برای تقاضا یکی از وزارتخانه‌ها کافی است و به وزیر دارایی هم نوشته شده که حاضر شوند ظاهراً این موضوع مخالفی ندارد اما این که چندین بار تا حالا پیش آمده است که مسائل غیر مالی با مالی مخلوط می‌شود در اینجا هم چاره غیر از این نیست که تجزبه بشود یا این که به طریق معمول به کمیسیون برود.

آموزگار- یا دو فوریت کسی پیشنهاد بکند، اگر دو فوریت پیشنهاد بشود می‌توانیم به تبصره‌ها با ماده واحده رأی بدهیم .

رئیس- نظر آقای آموزگار بر این است که دو فوریت پیشنهاد بشود به کمیسیون نرود و کار زودتر تمام بشود.

مسعودی- پس بنده پیشنهاد دو فوریت می‌کنم.

شمس ملک‌آرا- لایحه مالی که دو فوریت نمی‌خواهد باید تجزیه کرد.

رئیس- صحیح است ولی تجزیه می‌دانید چه معنی می‌دهد یعنی اجازه می‌دهید که این 180 میلیون ریال را در اختیار وزارت فرهنگ بگذارند بدون این که آنها مکلف بشوند به رعایت این ترتیبات در مصرف (آموزگار - به درد نخواهد خورد) شاید بهترین راه این باشد که تقاضای فوریت شود اگر مالی بود که یک فوریت هم لازم بود آنچه که مجلس شورای ملی در لوایح مالی فوری تلقی می‌شود و رأی داده می‌شود اینجا فوری تلقی می‌شود ولی به واسطه همین تبصره‌ها این لایحه را مالی نمی‌توان تلقی کرد آقای مسعودی پیشنهاد فرمودند که به دو فوریت این لایحه مطرح شود برای این که امروز فی‌المجلس مطرح و تصویب شود. آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق- گر چه این ازدیاد کار کمیسیون خواهد بود به عقیده بنده که می‌خواهم عرض بکنم با وجود گرمی هوا و کسالت و خستگی که در این چند روزه داشتم معذلک بنده حاضر هستم که با اعضا کمیسیون بیاییم و یک جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهیم و برای یک مرتبه این را حلاجی بکنیم زیرا مسائلی که اینجا پیش‌بینی شده اگر یک مرتبه آقایان بخوانند می‌بینند که مسائل مهمی است که اگر یک واو پس و پیش بشود ممکن است تولید زحماتی برای وزارت فرهنگ یا مملکت بکند این است که بنده عقیده دارم برود به کمیسیون فردا و پس فردا ما جلسه می‌کنیم و در عرض 48 ساعت گزارش آن را به مجلس بدهیم و در هفته آینده در مجلس این مطرح شود و تصویب گردد مخصوصاً که مجلس شورای ملی 19 شهریور باز می‌شود و امروز 29 مرداد است بنابراین دو روز اینجا و 19 روز آنجا می‌شود 21 روز و خیلی وقت داریم، سه هفته می‌توانیم یک جلسه داشته باشیم که برود از اینجا به مجلس شورای ملی تصویب شود، زیرا قبل از این که در مجلس شورای ملی تصویب شود قانون نخواهد شد ما هم وقت داریم. سه هفته این است که بنده معتقد هستم که بیایید به کمیسیون این تبصره‌ها آنجا حلاجی بشود و بعد بیاید اینجا در یک جلسه دیگری آقایان تشریف بیاورند و تصویب بفرمایند برود به مجلس شورای ملی

رئیس- آقای دکتر سعید مالک

دکتر سعید مالک- بنده به عقاید جناب دکتر صدیق نهایت احترام را دارم و در این مورد هم میل داشتم همان طوری که ایشان پیشنهاد فرمودند بنده هم موافقت کنم ولی اولاً این یک لایحه فرهنگی است و ثانیاً مجلس سنا در تعطیل است و این هم برای خاطر این که یک امر فرهنگی به تأخیر نیفتد امروز جلسه فوق‌العاده شده است و اگر بنا باشد به کمیسیو ن مراجعه شود این لایحه و بعد مجدداً جلسۀ فوق‌العاده تشکیل بشود به این لایحه رسیدگی بکند بعد برود به مجلس شورای ملی مدتی طول خواهد کشید و آقایان هم الان 46 نفر در مرکز حاضر نیستند و بایستی بیشتر از نصف عده اینجا حاضر باشند در مجلس ملاحظه می‌فرمایید که عده زیادی نیامده‌اند و مشکل است جمع کردن آنها و بعضی‌ها با زحمت توانسته‌اند بیایند بنده پیشنهاد کردم که دو فوریت را قبول بفرمایید و آقای دکتر صدیق هم قبول بفرمایند این لایحه امروز مطرح بشود و تصویب شود.

دکتر صدیق- در هر صورت مطابق آیین‌نامه امروز تصویب نمی‌شود.

آموزگار- آقای دکتر صدیق عجله فرمودند باید پیشنهاد بنده خوانده شود بعد جواب بفرمایند و چون جناب آقای دکتر مالک توضیح دادند بنده بی‌نیازم از توضیح لذا تقاضا می‌کنم رأی بگیرید به فوریت آن.

رئیس- آقای مسعودی و آقای آموزگار هر دو پیشنهاد دو فوریت فرمودند.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که لایحه مربوط به اعطای 180 میلیون ریال با قید دو فوریت مطرح شود.

آموزگار- بنده راجع به هر دو پیشنهاد کردم.

رئیس- آن وقتی است که مطرح بشود حالا رأی می‌گیریم به فوریت اول آقایانی که با فوریت اول موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (دکتر صدیق - اکثریت هست برای رأی گرفتن؟) بله. فوریت دوم مطرح است آقایانی که مخالف بودند اظهارات‌شان را فرمودند حالا باید رأی بگیریم.

دکتر صدیق- فقط یک تذکری عرض می‌کنم ولو این که فوریت دوم هم تصویب بشود می‌ماند برای جلسه دیگر و ما نمی‌توانیم فی‌المجلس مطرح کنیم می‌رود برای جلسه بعد

جمال امامی- تذکر آقای دکتر صدیق صحیح است،معلوم است این که دیگر صحبت ندارد.

رئیس- آقای دکتر صدیق نظر جنابعالی صحیح است ولی در مواردی که دو فوریت تصویب شد می‌فرستند که طبع و توزیع شود و بلافاصله باید طبع و توزیع شود اما این فعلاً طبع و توزیع شده است.

دکتر صدیق- اولین دفعه‌ای است که می‌فرمائیید چنین چیزی از مجلس شورای ملی رسیده بنده می‌خواستم که فقط رعایت نظامنامه بشود.

رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به فوریت دوم با آن ملاحظاتی که آقای دکتر سعید مالک فرمودند که اجتماع کمیسیون اشکال دارد و می‌ماند و برای یک جلسه دیگر (صحیح است) یا اگر رأی ندهید به فوریت دوم می‌رود به کمیسیون آقایانی که با فوریت دوم این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پس اولین جلسه آینده یعنی جلسه فوق‌العاده‌ای برای این تشکیل می‌شود مطرح خواهد شد و مثل لوایح عادی به آن رأی گرفته خواهد شد . بالاخره این کار یک روزی باید حل شود که مطلب مالی می‌رود توی لوایح غیر مالی.

2- تصویب لایحه شصت میلیون ریال اعتبار اضافی هزینه دانشکده پزشگی ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- ظاهراً لایحه قانونی راجع به اعطای 60 میلیون ریال اعتبار جهت دانشکده پزشگی هم همین حکم را دارد آقایان ملاحظه فرموده‌اند آن هم یک تبصره دارد و اگر این تبصره نبود می‌شد که مالی صرف تلقی کرد ولی تبصره دارد در آنجا هم آقای آموزگار دو فوریت پیشنهاد کرده‌اند آن را هم رأی می‌گیریم به فوریت اول آقای وزیر فرهنگ فرمایشی دارند.

وزیر فرهنگ- چون بنده با اظهار کمال تشکر از این که آقایان قبول زحمت فرمودند و در این موقع تعطیلات این جلسه را تشکیل دادند عرض می‌کنم که راجع به لایحه اول از نقطه نظر تبصره‌هایی که بود شاید این تبصره‌ها جنبه مالی نداشته جنبه استخدامی داشت اقتضا هم داشت به همان ترتیبی که عمل فرمودید عمل بشود ولی بنده خیال می‌کنم در لایحه دیگر این تبصره‌ای که در این لایحه هست که از این اعتبار خرج به خصوصی شود این در واقع کاملاً جنبه مالی دارد ماده واحده هم جنبه مالی دارد مشابه با لایحه اولی نیست و اگر آقایان لطف بفرمایند که آن لایحه دوم را همین جلسه تصویب بفرمایند کمکی به بهبود وضع بیمارستان‌های تهران که الان در یک وضعیت بسیار

+++

بدی است فرموده‌اند

رئیس- آقای دکتر مالک فرمایشی بود.

دکتر سعید مالک - بنده عرضی ندارم.

رئیس- نمی‌دانم نظر آقایان چیست و البته نکته‌ای که آقای وزیر فرهنگ فرمودند ظاهراً صحیح به نظر می‌آید این که فلان چیز به مصرف مخارج پرسنلی صرف شود این البته خودش فی حد ذاته مالی نیست و جزء مالی نباید حساب کرد و این غیر از لایحه اولی است نمی‌دانم حالا هر طور نظر آقایان باشد همان طور رفتار می‌شود

دکتر سعید مالک - بنده تصور می‌کنم که اگر این تبصره را اولش یک تبصره نگذاشته بودند همان مطلب را در تعقیب ماده واحده نوشته بودند هیچ کس نمی‌گفت این مالی نیست همه می‌گفتند این ماده واحده مالی است و این تبصره هم مالی است برای این است مقید بکنند که این پول به مصرف دیگر نرسد این را نمی‌شود غیر مالی تلقی کرد و فرستاد به کمیسیون وانگهی وضعیت بیمارستان‌ها فوق‌العاده خراب است و مخارج‌شان نمی‌رسد به اندازه کافی نمی‌توانند به بیماران غذا بدهند این می‌رود چندین روز تأخیر می‌شود به مریض که نمی‌شود گفت گرسنه بمان تا این که لایحه تصویب بشود بنده پیشنهاد می‌کنم که دو فوریت آن را تصویب بفرمایید که یک گشایشی پیدا بشود و مردم بیچاره راحت بشوند.

رئیس- اما اگر مالی تلقی بشود که دو فوریت نمی‌خواهد آقایان اگر موافقند که این لایحه آن تبصره مختصری که در باب مخارج پرسنلی ذکر شده در نظر گرفته نشود که مالی باشد و مالی تلقی بشود می‌شود بدون رأی به فوریت مطرح کرد. (آموزگار - یک فوریت را لازم دارد) چیزی که در مجلس شورای ملی فوریتش تصویب شده است اینجا هم فوری تلقی می‌شود و فوریت دارد لایحه مالی است ظاهراً اگر مخالفی نیست این لایحه را مطرح می‌کنیم ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت می‌شود)

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ 60 میلیون ریال علاوه بر مبلغ 191222000 ریال اعتبار مخارج دانشکده پزشگی و بیمارستان‌ها منظور در ردیف 20 صورت شماره 2 منضم به قانون بودجه سال 1334 کل کشور برای تکمیل تأسیسات و دایر نگاه داشتن بیمارستان‌های تابعه دانشکده پزشگی تهران خاصه بیمارستان پهلوی مطابق صورتی که به عنوان بودجه ضمیمه به بودجه تفصیلی دانشکده مذکور تنظیم و به کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی ارسال خواهند داشت پس از تصویب کمیسیون بودجه از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نمایند تا مانند سایر اعتبارات مصوب بودجه سال جاری دانشکده طبق مقررات لایحه قانون امور مالی دانشگاه مصوب 14/12/33 کمیسیون‌های مشترک مجلسین برسد.

تبصره- اضافه اعتبار فوق‌الذکر نبایستی به هیچ‌وجه به مصرف مخارج پرسنلی و اداری برسد

رئیس- آقایان نظری دارند.

آموزگار- خاطر آقایان محترم مستحضر است که در چند ماه پیش لایحه‌ای از مجلس گذشت راجع به اضافه اعتبار وزارت فرهنگ و ترفیعات در آنجا یک تبصره‌ای علاوه شد که وزارت فرهنگ مکلف است دانشسرای عالی را در مدت 6 ماه تفکیک کند و مستقلاً اداره کند از قراری که آقای وزیر فرهنگ فرمودند و بنده اطلاع پیدا کرده‌ام این مدت قریب به اتمام است و وزارت فرهنگ احتیاج به دو پول دارد که یکی برای تهیه محل و تفکیک کردن دانشسرا از دانشگاه یعنی از دنشکده ادبیات و علوم دوم که خیلی مهم‌تر از اولی است این است که الان دانشسرا با استادان دانشکده ادبیات و علوم اداره می‌شوند یعنی دروس مشترکی دارند که با هم می‌خواهند مطابق قانونی که آقایان تصویب فرمودند اگر قرار شد که تفکیک بشود احتیاج به معلم جدید دارند که حق‌التدریس باید داده شود بنده این طور به نظرم رسید که اگر آقایان به خاطر داشته باشند دانشسرای عالی پایه وزارت فرهنگ است و پایه دنشگاه است انحرافاتی که در دو سال قبل پیش آمده بود که در دانشگاه دانشجویان منحرف پیدا شدند علت این بود که دستگاه دانشسرا و دستگاهی که دبیر درست می‌کرد این دستگاه کاملاً موفق نشد که جلوی انحراف دانشجویان را بگیرد به امر اعلیحضرت همایونی در دو سال پیش کمیسیونی به عنوان مشاور فرهنگی در دربار تشکیل شد که آقای دکتر صدیق و آقای دکتر اقبال و آقای دکتر سجادی و بنده هم عضو بودم و دو سال زحمت کشیدیم و به عرض این هیئت رسانیدیم که علاج جلوگیری از انحراف دانشجویان و اصلاح دانشگاه به این است که دانشسرای عالی مستقل بشود و دبیران و استادانی با صفات خاصه‌ای و با شرایط معینی مشغول تدریس بشوند چون این نظر مورد قبول اعلیحضرت واقع شد به وزارت فرهنگ ابلاغ کردند جناب آقای وزیر فرهنگ فعلی هم عضو همان کمیسیون بودند که کاملاً از این جریان مطلع هستند خلاصه این که اگر بخواهید دانشگاه شما دیگر دانشجویان منحرف پیدا نکند و مدارس متوسطه یعنی دبیرستان‌های ما با دبیرهای خوب اداره بشود همان طوری که مجلس تصویب کرده است باید دانشسرای عالی جدا بشود برای جدا کردن دانشسرای عالی دو خرج لازم است یکی برای کرایه محل و مخارج متفرقه و یکی برای حق تدریس معلمین احتیاجی که استخدام خواهند کرد نظر به این که اعتباری در وزارت فرهنگ نیست آقای وزیر فرهنگ هم که در مخارج بنده صحبت کردم قبول می‌فرمایند که پیشنهادی بشود که هزینه تفکیک دانشسرا که مطابق قانون باید به همین زودی تفکیک بکنند و حق تدریس معلمین اضافی که باید در دانشسرا تدریس بکنند از محل اعتبار همین 6 میلیون معین بشود و بنده پیشنهادی هم داده‌ام و تذکراً عرض می‌کنم حضور آقایان که پیشنهاد خرج نیست پیشنهادی است که چون قانون تصویب فرمودند و جهاتی هم هست که دانشسرا باید مستقل و تفکیک بشود این شش میلیون اعتبار موجودی که هست تأمین حق‌التدریس و تفکیک دانشسرا از دو دانشکده علوم و ادبیات هم از همین محل تأمین شود آقای وزیر فرهنگ و آقای مخبر هم موافق هستند بنده پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام و بعد از شور در کلیات اگر محتاج شد توضیحات مجددی عرض می‌کنم.

رئیس- آقای آموزگار پیشنهادی در این باب فرموده‌اند ولی متوجه شدم و یکی از آقایان هم تذکر دادند که این لایحه ولو این که در مجلس شورای ملی فوری تلقی شده باشد ما باید در اینجا رأی بگیریم لذا قبل از ورود در خود ماده به فوریت خود لایحه باید رأی بگیریم آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای دکتر اقبال بفرمایید.

دکتر اقبال- البته بنده با تفکیک دانشسرای عالی از دانشکده ادبیات کاملاً موافقم و در کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی هم که جناب آقای دکتر صدیق این پیشنهاد را کردند بنده موافقت کردم که عملی بشود ولی راجع به این که پولش را از محل این شش میلیون تومان بدهند به هیچ‌وجه من‌الوجوه موافق نیستم برای این که این 6 میلیون تومان را بنده با یک زحمات خیلی زیادی برای دانشکده پزشگی گرفتم زیرا وضعیت بیمارستان‌ها به واسطه نداشتن بودجه کافی بسیار اسفناک و بسیار بد است و وقتی هم که ریاست دانشکده پزشگی به بنده محول شد یکی از شرایط قبولیش این بود که یا وجهی در اختیار بنده بگذارند تا یک سر و صورتی به وضع بیمارستان‌های تهران که تحت نظر دانشکده پزشگی اداره می‌شود بدهم و یا این که رسماً از طرف وزارت دارایی به ما بلاغ بکنند که به واسطه نداشتن بودجه بیمارستان‌ها را به همین وضع نگهداری کنیم بعد از مذاکراتی که شد وزارت دارایی با شش میلیون تومان موافقت کرد و چنانچه ملاحظه می‌فرمایید لایحه تقدیم مجلس شورای ملی شده و برای تصویب به مجلس سنا آمده این است که بنده به هیچ‌وجه من‌الوجوه موافقت ندارم که از این شش میلیون تومان مبلغی برای دانشسرای عالی اختصاص داده بشود و خیال می‌کنم که نظر خود آقای وزیر فرهنگ هم این بود که از محل پیشنهادات اضافه بودجه‌ای که داده‌اند برای وزارت فرهنگ این مبلغ داده بشود برای دانشسرای عالی و این پیشنهاد هم در مجلس شورای ملی داده شده و خیال می‌کنم آقای دکتر بیانی همکار محترم بنده هم از آن محل پیشنهاد بکنند.

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید

آموزگار- بنده هم طبق نظر آقای دکتر اقبال پیشنهاد می‌کنم که از محل آن هجده میلیون تومان این عمل انجام بشود چون آن شش میلیون تومان برای بیمارستان‌ها و دانشکده پزشگی لازم است

رئیس- هجده میلیون لایحه اولی است که تصویب شده است (جمال امامی - تداخل دارد آقا) حالا شور در کلیات لایحه است ظاهراً در کلیات نظری نیست حالا به خود ماده واحده که قرائت شده باید بپردازیم رأی می‌گیریم به ورود در شور خود ماده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا ماده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ظاهراً نظری نیست پس باید رأی بگیریم به ماده واحده و تبصره آن ولی قبل از آن پیشنهاداتی رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده راجع به هزینه دانشکده پزشگی اضافه شود

تبصره- از مبلغ شصت میلیون ریال مذکور در این ماده باید مبلغ سه میلیون ریال به مصرف اجرای تبصره 8 قانون استخدام معلمین خارجی برای دانشکده‌های شهرستان‌ها برسد

دکتر صدیق

رئیس- آقای دکتر صدیق توضیحی دارید بفرمایید

دکتر صدیق- وقتی که بنا شد که دانشگاه تأسیس بشود جایی که حالا دانشسرای عالی است، یعنی در نگارستان مرکز آنجا قرار گرفت و دانشسرای عالی شد هسته مرکزی دانشگاه و در آنجا تمام قوانین و نظامات و آیین‌نامه‌ها و برنامه و استخدام‌ها و این قبیل کارها هم در آنجا شد و دانشگاه آنجا به وجود آمد و بعد وقتی که حادثه سوم شهریور واقع شد متأسفانه تحت‌الشعاع دانشگاه شد و از میان رفت مادری که چند تا بچه بزاید بعد

+++

خودش را بکشند و بنابراین از آن روز دیگر دبیر برای این مملکت تهیه نشد تمام مفاسدی که در این مدارس ابتدایی و متوسطه هست در نتیجه نداشتن معلم است و هیچ وقت مملکت فکر نمی‌کند همان طور که طبیب را تربیت می‌کنند معلم را هم باید تربیت کرد و در نتیجه این اهمال و مسامحه‌ای که در عرض این سیزده چهارده سال شده است اشخاص فاسد به تمام معنی وارد شده‌اند در این مؤسسه و معلم شده‌اند و رفته‌اند اطفال ما را خراب کرده‌اند فاسد کرده‌اند منحرف کرده‌اند بی‌وطن کرده‌اند جلو تیرشان گذاشته‌اند و از بین‌شان برده‌اند حالا ما می‌خواهیم بیاییم اصلاحات بکنیم شصت میلیون ریال داده‌ایم به مدرسه طب ده میلیون یا صد میلیون ریال می‌دهیم برای ساختمان‌های دانشگاه بسیار خوب ولی آقا این دانشسرای عالی از واجبات درجه اول است یعنی اگر ما دانشسرای عالی نداشته باشیم هیچ چیز نداریم همین دانشگاه را هم نداریم چون محصلینی که می‌روند به دانشگاه باید در دبیرستان‌ها تربیت بشوند در دبیرستان‌ها اگر دبیر نداشته باشیم کی اینها را تربیت می‌کند همان اراذل و اوباش تربیت می‌کنند که عده‌ای از آنها را دیدیم که به چه جزاهایی رسیدند این است عرض می‌کنم که باید حتی‌المکان از اولین پولی که داریم باید صرف بکنیم برای درست کردن دانشسرای عالی و من در باب با آقای وزیر فرهنگ و یا جناب آقای نخست‌وزیر مذاکره کرده‌ام و اگر غیر از این باشد و این خرج را نکنند از مخالفین دولت خواهم شد و استیضاح هم می‌کنم زیرا معتقد هستم که اگر دانشسرای عالی وجود نداشته باشد هیچ چیز وجود نخواهد داشت محور تمام فرهنگ مملکت همانجا است و جایی که کمتر مورد توجه است متأسفانه همانجا است من نمی‌خواهم پرده‌ها را بالا بزنم و بگویم چه چیزهایی شده است و امیدوارم که به کلی از بین برود آن چیزهایی که بوده است و امیدوارم بتوانند این کار را بکنند آقای وزیر فرهنگ می‌گویند با آقای دکتر اقبال مذاکره کرده‌اند و ایشان هم موافقت کردند که این سه میلیون ریال که می‌شود سیصد هزار تومان خرج این کار بشود بنابراین چون خود جنابعالی اینجا تشریف دارید این تبصره پیشنهاد شد تا بتوانند اجرا کنند.

رئیس- آقای وزیر فرهنگ بفرمایید

وزیر فرهنگ- عرض کنم این که فرمودند باید توجهی به دانشسرای عالی بشود گمان نمی‌کنم کسی منکر باشد تربیت دبیر از نظر وزارت فرهنگ حائز کمال اهمیت است از نظر دانشگاه هم همین طور برای این که اشخاصی که به دانشگاه می‌روند برای [ناخوانا] از دبیرستان می‌روند و باید دبیران آنجا کمال شایستگی را داشته باشند البته یک علل و موجباتی بود که این دانشسرای عالی با دانشکده علوم و ادبیات مخلوط شده بود علت بزرگ نداشتن معلم و استاد بود البته به تدریج این وسایل آماده می‌شود و برای این که دانشکده ادبیات و علوم ساختمان‌های مخصوصی در دانشگاه پیدا خواهند کرد و این ساختمانی که فعلاً موجود است و از ابتدا هم برای دانشسرای عالی ساخته شده بود در اختیار دانشسرا گذاشته خواهد شد فعلاً تا خاتمه ساختمان دانشکده ادبیات در دانشگاه که شاید یک سالی وقت لازم خواهد داشت ما برای این که این وقت را گم نکرده باشیم تصمیم گرفتیم با نظر رئیس دانشگاه و همین طور مطابق قانونی که آقایان تصویب فرموده‌اند که همین امسال دانشسرای عالی از دانشکده‌های علوم و ادبیات تفکیک بشود البته این متضمن یک خرجی است قرار هم بر این بود که از محل همین شصت میلیون ریال معادل سیصد هزار تومان به این مصرف برسد ولی معلوم می‌شود نظر آقای رئیس دانشگاه بر این است که به این شش میلیون تومان دست نزنیم و بنده هم حرفی ندارم چون ما کمال همکاری را با دانشگاه داشته‌ایم و خواهیم داشت اگر برای دانشگاه میسر بود می‌دادند زیرا از لحاظ اصول بودجه دانشگاه از وزارت فرهنگ جدا است و دانشسرای عالی هم منضم به دانشگاه است به این جهت البته حق این بود که این کمکی که می‌شود از اعتبار دانشگاه بشود ولی اگر برای دانشگاه میسر نباشد با این که وزارت فرهنگ محظوراتش بسیار زیاد است و کمتر از دانشگاه نیست بنده حاضرم ولی تا آن میزان معینی که قبلاً مذاکره شده بود یعنی تا میزان سیصد هزار تومان را اختصاص می‌دهیم برای تفکیک دانشسرای عالی از دانشکده ادبیات و علوم و البته مآلا باید توجه داشته باشند و در نظر بگیرند که دانشسرای عالی یک بودجه داشته است یک ساختمانی داشته است و یک وسایل و موجباتی برای این کار همیشه بوده است اگر بنا باشد از ابتدای کار که دانشسرای عالی تفکیک می‌شود تمام وسایل موجود در اختیار دانشکده علوم و ادبیات گذاشته بشود و ما از الان پی‌گذاری دانشسرای عالی را بکنیم از حیث وسایل و ساختمان و کتابخانه و حقوق معلم این کار دشواری خواهد بود و بنده استدعا می‌کنم که آقایان توجه بفرمایند که آن وسایلی که برای دانشسرای عالی بوده است در آینده در اختیار دانشسرا گذاشته شود بنده هم به سهم خودم برای همکاری حاضر خواهم بود که از محل 18 میلیون تومان سیصد هزار تومان برای این کار اختصاص بدهم.

رئیس- آقای دکتر اقبال بفرمایید

دکتر اقبال- بنده خواستم که خدمت جناب آقای دکتر صدیق عرض کنم از وقتی که برحسب اراده ذات شاهانه ریاست دانشگاه و مسئولیت آنجا به عهده بنده واگذار شد می‌توانم اینجا حضور سناتوران محترم عرض کنم که وضع دانشگاه غیر از آن دانشگاهی است که به بنده تحویل دادند نظم و انضباط کاملاً در آنجا حکمفرما است دانشجو و استاد وظیفه خودش را می‌داند و راجع به این قسمت هم بنده به هیچ‌وجه من‌الوجود اغماض نخواهم کرد و هر کس وظیفه‌اش را انجام داد مورد احترام و حمایت بنده خواهد بود و اگر وظیفه‌اش را انجام ندهد به بدترین و شدیدترین وضعی درباره او رفتار خواهد شد راجع به دانشسرای عالی هم آقا اطلاع دادند که یکی از واحدهای دانشگاه است و در آنجا به طوری که فرمودند باید دبیر تربیت شود که در دبیرستان‌ها به خدمت مشغول بشوند ما هم برخوردیم که وضع دانشسرا خوب نیست در این راه با مشورت خود جنابعالی قرار شد که این کار انجام شود با جناب آقای وزیر فرهنگ مذاکره شد و ایشان هم قبول کردند که همه کمک و مساعدت را نسبت به دانشسرا بفرمایند و قرارمان بر این شده بود که از محل 180 میلیون ریال سیصد هزار تومان را ایشان موافقت بکنند که بدهند به دانشسرا ولی از محل 6 میلیون تومان عرض کردم حضور جنابعالی به اندازه‌ای وضع بیمارستان‌های ما خراب است که بنده سرافکنده و سرشکسته هستم برای این که علاوه بر تأمین تربیت پزشگان متأسفانه وضعیت بهداشت و معالجه بیماران تهران هم به عهده ما است از این جهت ما باید کاملاً مجهز باشیم و در مقابل مردم جوابگو باشیم بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که جنابعالی پیشنهاد خود را پس بگیرید و آقای وزیر فرهنگ این قسمت را تأمین خواهند کرد و انشاءالله امیدوارم منظور آقای دکتر صدیق عملی شود.

رئیس- آقای دکتر صدیق بفرمایید.

دکتر صدیق- بنده به طوری که عرض کردم منظور این بوده که این سیصد هزار تومان تأمین شود حالا که آقای وزیر فرهنگ قبول فرمودند که از محل 18 میلیون تومان بدهند و این مسئله را آنجا عنوان فرمودند و انشاءالله اگر در آن لایحه پیش‌بینی شود پیشنهاد خود را پس می‌گیرم و به این دلیل پیشنهاد دیگری هم کرده بودم که آن را پس می‌گیرم چون آن مستلزم این بود که اولی تصویب بشود بنابراین آن را هم پس می‌گیرم.

رئیس- در کلیات آخر اگر نظری هست آقایان بفرمایند (نظری اظهار نشد) ظاهراً نظری نیست پس رأی می‌گیریم با ورقه آقایان موافق ورقه سفید خواهند داد (آقایان به شرح زیر در محل نطق حاضر و رأی دادند)

رأی دهندگان آقایان: دکتر اقبال - اسعد - سپهبد امیر احمدی - دکتر امیر اعلم - آموزگار - امیر سلیمانی - اکبر بوشهری - دکتر بیانی - سرلشگر بقایی - تقی‌زاده - سپهبد جهانبانی - جم - حکیمی - دکتر حسابی - حجازی - حق‌نویس - دیوان‌بیگی - نبیل سمیعی - مهندس شریف امامی - شمس ملک‌آرا - صدرالاشرف - دکتر صدیق اعلم - طباطبایی - دکتر سعید مالک - مهدوی - مؤید ثابتی - مسعودی - مشیر فاطمی - سرلشگر مطبوعی - ناصری - نمازی - نظام‌مافی - نیک‌پور - وارسته - وکیلی - بهبهانی.

رئیس- عده حاضر 37 نفر با 34 رأی موافق تصویب شد و دو نفر هم ممتنع بودند

اسامی موافقین آقایان: آموزگار - سرلشگر مطبوعی - دکتر حسابی - شمس ملک‌آرا - دیوان‌بیگی - نبیل سمیعی - حق‌نویس - حجازی - حکیمی - دکتر بیانی - صدرالاشرف - ناصری - مهدوی - سرلشگر بقایی - عبدالمهدی طباطبایی - دکتر صدیق - امیر سلیمانی - وکیلی - جم - دکتر سعید مالک - دکتر اقبال - اسعد - نظام‌مافی - مشیر فاطمی - دکتر امیر اعلم - مسعودی - وارسته - سپهبد امیر احمدی - نیک‌پور - مهندس شریف امامی - بهبهانی - بوشهری - مؤید ثابتی - نمازی.

رئیس- بنده لازم می‌دانم راجع به این لایحه دو کلمه بگویم که اصولاً تصویب این لایحه به طور غیر عادی شده است روش ما در مجلس سنا این است که مطلقاً یک بار هم شده تا حالا که فی‌المجلس یک لایحه را تصویب کنیم (دکتر صدیق - حتی یک دوازدهم بودجه را برای جلسه بعد می‌گذاردیم) بله برای یک دوازدهم 24 ساعت منظور شده می‌خواهم عرض کنم این امر استثنا به هیچ‌وجه نباید سابقه بشود و در مجلس سنا نباید فی‌المجلس چیزی تصویب شود این به صلاح مملکت نیست آقای وزیر فرهنگ بفرمایید

وزیر فرهنگ (دکتر مهران )- بنده می‌خواستم عرض کنم که یکی از این لوایح باقی مانده برای جلسه بعد بنده خیلی شرمنده و منفعل هستم که به این علنی عرض کنم باید تقاضا بکنم اگر آقایان لطف بفرمایند یک جلسه فوق‌العاده دیگر تشکیل شود برای آن لایحه اولی این دو روزه موضوع این است که مدارس عنقریب افتتاح خواهد شد یک مدارس جدید باید باز شود یک عده کلاس‌ها باید تشکیل شود بعضی از مدارس احتیاج به تعمیر و اثاثیه و لوازم دارد مجلس شورای ملی 19 شهریور باز خواهد شد و می‌تواند رأی نهایی خودش را راجع به این لایحه بدهد و بلافاصله ما می‌توانیم اجرا بکنیم و حال این که اگر منتظر تشکیل مجدد مجلس سنا شویم در نیمه دوم مهر ماه خواهد بود و فرصت از دست خواهد رفت به این جهت از مقام ریاست استدعا می‌کنم که لطف بفرمایند که برای آن لایحه اولی یک جلسه دیگر تشکیل بشود.

رئیس- آقای دیوان‌بیگی یک مطلبی

+++

داشتند بفرمایند.

دیوان‌بیگی- بنده یک موضوع لازمی را خواستم متذکر شوم و آن این است که چون آقای فرخ به سمت استانداری فارس از طرف دولت تعیین شده‌اند طبق آیین‌نامه ما بالطبع از سمت نمایندگی سنا مستعفی هستند و در ضمن چون ایشان از طرف مجلس سنا جزو آن سه نماینده‌ای هستند که برای شورای عالی نفت انتخاب شده بودند و اینک از آن سمت هم مستعفی شده‌اند به این جهت لازم است به جای ایشان یک نفر دیگر انتخاب بشود و خواستم استدعا بکنم که در جلسه آینده این انتخاب به عمل آید.

رئیس- در جلسه آینده اگر وقت باشد این انتخاب به عمل خواهد آمد. آقای دکتر صدیق بفرمایید.

دکتر صدیق- خواستم عرض کنم که نظر جناب آقای وزیر فرهنگ راجع به تشکیل جلسه فوق‌العاده مورد قبول همه هست ولی از طرف دیگر تا وقتی لایحه از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد بیست روز طول دارد و بایستی کارهایشان را از حالا شروع کنند، این است که می‌خواستم به آقای معاون وزارت دارایی عرض کنم از اعتبارات متحرک‌شان مبلغی در اختیار وزارت فرهنگ بگذارند که کار ایشان را از همین حالا که از مجلس تشریف بردند شروع بکنند والا مقدمات کار فراهم نخواهد شد

3- بیانات آقای جمال امامی

رئیس- آقایان اگر موافق باشند روز چهارشنبه برای جلسه فوق‌العاده تعیین می‌شود (نمایندگان صحیص است) امروز نطق قبل از دستور نداشتیم ولی آقای جمال امامی تقاضا داشتند که بعد از دستور کلمه‌ای صحبت بفرمایند، آقای جمال امامی بفرمایید.

جمال امامی- امروز که جلسه فوق‌العاده مجلس سنا شد من فرض می‌کردم که به مناسبت رستاخیز ملی 28 مرداد صحبتی خواهد شد و شایسته و زیبنده بود که از طرف مقام محترم ریاست راجع به این روز تذکری داده شود چون دیدم که هیچ کدام از آقایان به این نکته توجه نفرمودند بنده بر خود لازم دانستم که از این موقع استفاده بکنم و راجع به این رستاخیز و قیام ملی از طرف مجلس سنا چند کلمه‌ای گفته شود. دیروز مصادف بود با 28 مرداد. من قدر 28 مرداد را می‌دانم.

شکسته استخوان داند بهای مومیایی را ما فراموش‌کاریم، گو این که 28 مرداد دیروز به دست رفراندم‌چی‌ها و اعلام کنندگان جمهوری دموکراتیک و مجاهدین روز شنبه برگزار شد و از پایه‌گذاران نهضت 28 مرداد نامی در کار نبود. مثل بیشتر امور ما، خوب حال هیئت حاکمه امروزی این کار را نکرد هیچ، ولی من تعجب می‌کنم که این نهضت به نام شاه برپا شده بود چرا اعلیحضرت همایونی در اظهاراتی که به این مناسبت فرمودند از پایه‌گذاران این نهضت برای تشویق هم شده نامی نبرده‌اند زیبنده و شایسته بود که ایشان در اظهارات‌شان از این اشخاص نام می‌بردند بالاخص از سپهبد زاهدی (بعضی از نمایندگان - تلگراف کرده‌اند) باید در اظهارات‌شان اظهار لطف و قدردانی می‌کردند بنده همین قدر لازم دانستم چون ممکن است دیگر ما جلسه نداشته باشیم و مجلس شورای ملی هم جلسه نخواهد داشت، زیبنده بود فردای روز رستاخیز 28 مرداد در مجلس سنا حرفی از 28 مرداد زده شده باشد به این مناسبت بنده چند کلمه حرف زدم.

رئیس- جلسه فوق‌العاده دیگری برای انجام کار لایحه‌ای که باقی می‌ماند برای روز چهارشنبه ساعت هشت و نیم صبح می‌باشد.

دیوان‌بیگی- انتخاب آن کسری را هم در دستور بگذارید.

رئیس- آقای دکتر مالک بفرمایید

دکتر سعید مالک- جناب آقای دکتر ملک‌زاده مریض و بستری هستند نتوانستند امروز تشریف بیاورند به این جهت چیزی هم نوشته‌اند و تقدیم کرده‌اند که ایشان را از حضور در جلسات معاف بفرمایند.

رئیس- بسیار خوب. آقای معاون وزارت دارایی فرمایشی داشتید

معاون وزارت دارایی (آقای انواری)- لایحه اضافه اعتبار بیست میلیون اعتبار به وزارت دارایی باقی مانده است.

رئیس- جزو دستور نبوده و جلسه فوق‌العاده امروز ما بر اثر تقاضای آقای وزیر فرهنگ برای رسیدگی به 180 میلیون اعتبار بود و ما آن دومی را هم قبول کردیم

معاون وزارت دارایی- پس استدعا می‌کنم برای روز چهارشنبه این را منظور بفرمایید.

رئیس- لایحه قانونی راجع به اعطای 20 میلیون ریال اضافه اعتبار به وزارت دارایی چاپ شده است اگر آقایان تقاضای فوریت نمایند آن را هم می‌شود روز چهارشنبه مطرح نمود.

مسعودی- بنده تقاضای دو فوریت می‌کنم

4- تصویب یک فوریت لایحه 20 میلیون ریال اعتبار اضافی وزارت دارایی ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- خوب لایحه قانونی مربوط به اعطای 20 میلیون اعتبار اضافه وزارت دارایی مطرح است و آقای مسعودی هم تقاضای فوریت کرده‌اند چون لایحه مالی است یک فوریت کافی است آقایانی که با یک فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پس این لایحه هم جز دستور جلسه بعد خواهد بود و در جلسه فوق‌العاده بعد مطرح خواهد شد

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- فعلاً چون کاری دردستور نداریم جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده روز چهارشنبه ساعت هشت و نیم صبح خواهد بود.

(ساعت نه و پنجاه دقیقه صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده

+++

 

یادداشت ها