کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اسناد ملی و بین المللی
0.0 (0)
[1397/04/19]

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجم)  

 

کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به عنوان کتابخانۀ واسپاری سازمان ملل متحد، از ماه مه سال 1948، انتشارات و اسناد این سازمان را دریافت می‌کند و تنها مرکزی در ایران  است که منابع را به سه زبان رسمی انگلیسی، عربی و فرانسه در اختیار دارد.

بخش اسناد سازمان ملل مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کند تا جدیدترین گزارش‌ها و انتشارات سازمان ملل متحد را از طریق وب‌سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی نموده، در اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرار دهد. بخش‌های پیشین این معرفی‌ها را می‌توانید در بخش چهارم بخوانید.

 

آمارنامه بهداشت جهانی 2017:

نظارت بر بهداشت برای دستیابی به آرمان‌های توسعۀ پایدار سازمان بهداشت جهانی(WHO)

 

سلسله انتشارات آمارنامۀ بهداشت جهانی، ویرایشی سالیانه از گزارش‌های آماری 194 کشور عضو سازمان بهداشت جهانی است. این نشریه توسط بخش اطلاعات شواهد و تحقیقات سازمان بهداشت جهانی با همکاری دیگر بخش‌های فنی این سازمان تهیه می‌شود.

آمارنامۀ بهداشت جهانی 2017 بر بهداشت و آرمان‌های توسعۀ پایدار و اهداف عملی آن که مرتبط با موضوع سلامت و بهداشت هستند، تمرکز دارد و داده‌ها و شاخص‌های مرتبط در این زمینه را گردآوری و ارائه کرده است. در برخی موارد، که تعریف شاخص مورد بازنگری قرار گرفته و داده‌های پایه گردآوری شده‌اند، شاخص‌های غیرمستقیم نیز ارائه شده‌اند. به علاوه در نبود شاخص‌های رسمی سطح هدف، شاخص‌های خلاصه سلامت از جمله امید به زندگی سالم برای ارزیابی کلی از موقعیت مورد استفاده قرار گرفته است.

آمارنامۀ بهداشت 2017 در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول 6 خط عملیاتی معرفی شده‌اند که سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر برای ایجاد نظام‌های بهتر سلامت و دست‌یابی به آرمان‌های توسعۀ پایدار مرتبط با بهداشت به ترویج آنها می‌پردازد. در بخش دوم وضعیت شاخص‌های منتخب مرتبط با آرمان‌های توسعۀ پایدار در سطح جهانی و منطقه‌ای مبتنی بر داده‌های موجود تا ابتدای سال 2017 تلخیص و ارائه شده‌اند. در بخش سوم منتخبی از فعالیت‌های موفق کشورهای مختلف برای بهبود و حفاظت از سلامت مردم در راستای خطوط شش‌گانۀ عملیاتی معرفی شده‌اند. ضمایم الف و ب نیز آمارهای کشوری برای شاخص‌های توسعۀ پایدار در بخش سلامت را نشان می‌دهند.

آمارنامۀ بهداشت جهانی 2017 همانند سال‌های گذشته اساساً با استفاده از نشریات و پایگاه‌های دادۀ تولید شده توسط سازمان بهداشت جهانی و یا گروه‌های مرتبط با سازمان ملل که سازمان بهداشت جهانی در آنها عضویت دارد، نظیر گروه بین سازمانی ملل متحد برای برآورد مرگ و میر کودکان (IGME) است. به علاوه بخشی از آمارها از داده‌هایی به‌دست آمده‌اند که توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند بخش امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد تولید شده‌ است.

برنامۀ کاری 2030 برای توسعۀ پایدار که نخستین طرح جامع جهانی برای توسعۀ پایدار است، بهداشت و تندرستی را از نتایج و بنیان‌های شمول اجتماعی، کاهش فقر و حفظ محیط زیست می‌داند.  از دیدگاه سلامت زمانی می‌توان توسعه را پایدار دانست که منابع- چه طبیعی و چه تولیدی- به گونه‌ای برای همۀ مردم مدیریت شوند که بهداشت و سلامت نسل‌های حاضر و آیندۀ جهان تأمین شود.

به علاوه برنامۀ کاری 2030 فرصتی برای ایجاد نظام‌های بهتر سلامت از طریق تقویت نظام‌های موجود برای دستیابی به پوشش جهانی بهداشت (UHC) بوده و بهداشت را پشتیبان و نیازمند به سایر بخش‌های کلیدی نظیر کشاورزی، آموزش، کار، انرژی، محیط زیست و اقتصاد می‌داند.

متن کامل این آمارنامه به پیوست قابل مطالعه است.

ترجمه و تنظیم: شقایق غنیان- کارشناس اشاعه و اطلاع رسانی اسناد شنیداری- دیداری و سازمان ملل کتابخانه مجلس

یادداشت ها
Parameter:300758!model& -LayoutId:0 LayoutName