wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 6
[1396/06/22]

‌جلسه: 72 دوشنبه 21 فرودین ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای رئیس راجع به عدم تمایل شرکت در هیئت رئیسه

3-انتخاب رئیس

4-بیانات آقای تقی زاده رئیس

5-بقیه انتخاب هیئت رئیسه

6-اقتراع شعب

7-تعیین موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 6

 

 

‌جلسه: 72

دوشنبه 21 فرودین ماه 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای رئیس راجع به عدم تمایل شرکت در هیئت رئیسه

3-انتخاب رئیس

4-بیانات آقای تقی زاده رئیس

5-بقیه انتخاب هیئت رئیسه

6-اقتراع شعب

7-تعیین موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

 

مجلس ساعت 5 و 9 صبح به ریاست آقای ابراهیم حکیمی تشکیل شد.

1-تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مشروح مذاکرات بعدازظهر شنبه 21 اسفند ماه و جلسه صبح روز دوشنبه 23 اسفند ماه طبع و بین آقایان توزیع شده است اگر نظری دارند بفرمایند.

نظری نیست تصویب می‌شود.

اسامی غائبین جلسه قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه: آقایان تقی‌زاده- دیوان‌بیگی- سزاوار- خواجه‌نوری- صدر- سرلشگر بقایی-

امیر‌سلیمانی- والاتبار- سید محمد‌صادق طباطبایی- دکتر ملک‌زاده- دکتر قاسم‌زاده- مشیر‌فاطمی- سیف افشار- ممقانی- اسعد- میر‌سید علی بهبهانی- نمازی

غائب بی‌اجازه: آقای دکتر سید حسن امامی

2-بیانات آقای رئیس راجع به عدم تمایل شرکت در هیئت رئیسه

رئیس-دستور انتخاب هیئت رئیسه می‌باشد که با رأی مخفی و با ورقه به عمل خواهد آمد. بنده خواستم خاطر محترم آقایان را متذکر نمایم که داوطلب مقام ریاست در این دوره نیستم و ضمناً از حسن نظر آقایان و الطافی که همیشه درباره بنده مبذول فرموده‌اند اظهار تشکر می‌نمایم و توفیق همهٔ آقایان را در راه خدمت به این مملکت از خداوند مسئلت دارم.

3-انتخاب رئیس

رئیس- حالا شروع می‌کنم به انتخاب هیئت رئیسه. بدواً سه نفر به قرعه تعیین می‌شوند. (اقتراع به عمل آمد) آقایان: امیر سلیمانی. بوشهری. دکتر حسابی تعیین شدند. و آقایان مؤید‌ثابتی و نبیل‌سمیعی هم برای نظارت در اخذ رأی انجام وظیفه می‌نمایند. اول برای انتخاب رئیس رأی گرفته می‌شود

(آقایان به شرح زیر در محل اخذ رأی حاضر شدند و رأی دادند)

آقایان:جمال امامی. ظهیرالاسلام. دکتر اقبال. اسعد. سپهبد امیر احمدی. دکتر امیر‌اعلم. آموزگار. امیر سلیمانی. اکبر‌ بوشهری. بهبهانی. دکتر بیانی. تقی‌زاده. سپهبد جهانبانی. ابراهیم حکیمی. دکتر حسابی. حجازی. حق‌نویس. خواجه‌نوری. دشتی. دیوان‌بیگی. دهستانی. دادگر. سزاوار. ساعد. نبیل سمیعی. سیف‌افشار. دکتر سجادی. مهندس شریف امامی. شمس ملک‌آرا. صدرالاشراف. دکتر صدیق اعلم. عبدالمهدی طباطبایی. عضد. فرخ. سرلشگر فیروز. دکتر قاسم‌زاده. لسانی. دکتر سعید مالک. ممقانی. مهدوی. مجد. مؤید‌ثابتی. دکتر ملک‌‌زاده. مسعودی. سرلشگر مطبوعی. ناصری. نمازی. نظام‌مافی. نیکپور. والاتبار. وارسته. وکیلی. هدایت. مشیر‌فاطمی. پالیزی.

(استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به ترتیب زیل اعلام شد)

رئیس-عدهٔ حاضر 56 نفر آقای تقی‌زاده 35 رأی ممتنع 21 بنابراین آقای تقی‌زاده به اکثریت 35 رﺃی بریاست مجلس سنا انتخاب شدند (نمایندگان- مبارک است) آقای تقی‌زاده بفرمایید تشریف بیاورید اینجا جلوس بفرمایید (در این موقع که ساعت ده و پنج دقیقه بود آقای تقی‌زاده پشت میز ریاست قرار گرفتند)

4-بیانات آقای تقی‌زاده (رئیس)

رئیس- (آقای تقی‌زاده) بنده با اجازه آقایان برای عرض تشکر دو سه کلمه عرض می‌کنم.

از اثر لطفی که همکاران محترم نسبت به اینجانب ابراز فرمودند صمیمانه متشکرم و امیدوارم توفیق داشته باشم که در خدمتی که به من رجوع فرمودند به قدر مقدور بذل مجهود نمایم. خود می‌دانم که اولین تکلیف خدمتگزاری در این مقام حفظ نظم کامل و حفظ حیثیت آبروی این مجلس عالی و بیطرفی کامل و حفظ آزادی بحث است و من سعی خواهم کرد این وظیفه را هر قدر هم سنگین باشد با استقامتی که شایسته این مقام است انجام بدهم. مجلس سنا حقوقی دارد که ما باید در حفظ آنها بکوشیم. کامیابی بنده در این دو کار یعنی حفظ نظم و حیثیت مجلس و آزادی در اینجا و صیانت حقوق اساسی این قسمت از قوه مقننه حاجت به معاضدت و همراهی کامل و پشتیبانی و تقویت آقایان محترم دارد که به مساعدت ایشان اعتماد کامل امید قوی دارم و واضح است که هیئت رئیسه مجلس مأمور اجرایی خود مجلس است و قدرت و نفوذ خود را از این مجمع عالی و محترم اخذ می‌کند.

این مجلس در لوایح و طرح‌هایی که به او عرضه می‌شود دقت کافی و بی‌عجله نموده پس از بحث و نقادی لازم اجازه اجرای آنها را به دولت خواهد داد و به علاوه نظارت در حسن جریان امور مملکت با نظر خیر‌خواهی ملت و بی‌غرضی نسبت به دولت از وظایف آن است و در انجام این امور با

+++

همدستی و همراهی و حسن تفاهم و روح یگانگی با مجلس دیگر که قسمت دیگر از قوه مقننه و شریک ما در این وظایف است کار خواهد کرد. بسیار خوشوقتیم که در این زمان آثار این یگانگی و همراهی و حسن روابط مجلسین از یک طرف و پشتیبانی پادشاه مملکت از حقوق مجلسین و ملت و حسن جریان امور مشهود بوده و شرایط این کارها فراهم است پس با ادای شکر به خدای تعالی که اولین وظیفه ما است برای این که این مملکت را از خطرات محفوظ داشته و استعانت و طلب توفیق از او به کار شروع می‌کنم.

بنده قصد ندارم با بیانات زیادی اوقات مجلس را مشغول کنم و این چند کلمه در واقع بر سبیل ادای وظیفه تشکر بود. لکن سخن را نباید قطع کنیم قبل از این که با اجازه آقایان از رئیس محترم مجلس سنا که تا امروز وظایف خود را با علاقه کامل و بیطرفی و حسن معامله نسبت به همه انجام داده (نمایندگان- صحیح است) و مورد محبت و احترام همهٔ اعضای این مجلس بوده و هستند از طرف همه تشکر نماییم (نمایندگان- صحیح است) که با تحمل زحمات این کار فدا‌کاری کرده و نشان دادند که همیشه حاضر به خدمت این مملکت هستند و حالا در این قسمت کار با وجود علاقه عمومی نسبت به ایشان مایل به مداومت در عمل نشدند.

حالا ظاهراً انتخاب باقی اعضاء هیئت رئیسه است. بعضی از آقایان توجه دادند پیشنهاد دادند که برای تبادل‌نظر و شاید چون بنده نیامده‌ام سنا و هیچ اطلاعی هم از امور داخلی سنا ندارم ظاهراً این طور بوده یا شاید هم تبادل نظرهایی شده باشد ولی چون غالباً این کار اینطور بوده است که یک چند دقیقه برای این که تبادل نظری بشود یک تنفس مختصری بدهیم دوباره جمع شویم. (نمایندگان- لزومی ندارد- ضرورت ندارد) یکی دو نفر از آقایان این توجه را دادند اگر آقایان نظرشان این است که اگر ضرورت ندارد که حالا شروع می‌کنم بانتخاب نواب رئیس هر یک از آقایان دو اسم می‌نویسند برای دو نایب رئیس. آقایان نظار هم تشریف بیاورند برای نظارت.

5-بقیه انتخاب هیئت رئیسه

(نمایندگان به شرح زیر در محل اخذ رأی حاضر شدند و رأی دادند)

آقایان: جمال امامی. ظهیرالاسلام. دکتر اقبال. اسعد. سپهبد امیر‌احمدی. دکتر امیر‌اعلم. آموزگار. امیر‌سلیمانی. اکبر. بوشهری. بهبهانی. دکتر بیانی. تقی‌زاده. سپهبد جهانبانی. ابراهیم حکیمی. دکتر حسابی. حجازی. حق‌نویس. خواجه‌نوری. دشتی. دیوان‌بیگی. دهستانی. دادگر. سزاوار. ساعد. نبیل‌سمیعی. سیف‌افشار. دکتر سجادی. مهندس شریف‌امامی. شمس ملک‌آرا. صدرالاشرف. دکتر صدیق اعلم. عبدالمهدی طباطبایی. عضد. فرخ. سرلشگر فیروز. دکتر قاسم‌زاده. لسانی. دکتر سعید مالک. ممقانی. مهدوی. مجد. مؤید‌ثابتی. دکتر ملک‌زاده. مسعودی. سرلشگر مطبوعی. ناصری. نمازی. نظام مافی. نیکپور. والاتبار. وارسته. وکیلی. هدایت. مشیر‌فاطمی. پالیزی.

(استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار زیل اعلام شد)

رئیس-نتیجه انتخاب از این قرار است. عده حاضر 56 نفر آقای دکتر سعید مالک 30 رأی و آقای بوشهری 29 رأی و آقای دکتر ملک زاده 27 رأی و آقای وارسته 25 رأی دارند از این قرار آقایان دکتر سعید مالک و بوشهری به نیابت ریاست انتخاب شدند (نمایندگان- مبارک است) حالا به انتخاب منشی‌ها می‌پردازیم. آقای مسعودی

مسعودی- بنده چون داوطلب نیستم خواستم استدعا بکنم از آقایان محترم که بنده را معاف بدارند و اسم بنده را ننویسند (بعضی از نمایندگان- بسیا خوب) (جمال امامی- آقا این که نمی‌شود)

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند آقای بوشهری و آقای امیر‌سلیمانی و آقای دکتر حسابی (نمایندگان به شرح زیر در محل نطق حاضر شده و رأی دادند)

آقایان:جمال امامی. ظهیرالاسلام. دکتر اقبال. اسعد. سپهبد امیر‌احمدی. دکتر امیر اعلم. آموزگار. امیر‌سلیمانی. اکبر. بوشهری. بهبهانی. دکتر بیانی. تقی‌زاده. سپهبد جهانبانی. ابراهیم حکیمی. دکتر حسابی. حجازی. حق‌نویس. خواجه‌نوری. دشتی. دیوان‌بیگی. دهستانی. دادگر. سزاوار. ساعد. نبیل سمیعی. سیف افشار. دکتر سجادی. مهندس شریف امامی. شمس ملک‌آرا. صدر‌الاشراف. دکتر صدیق اعلم. عبدالمهدی طباطبایی. عضد. فرخ. سرلشگر فیروز. دکتر قاسم‌زاده. لسانی. دکتر سعید مالک ممقانی. مهدوی. مجد. مؤید‌ثابتی. دکتر ملک‌زاده. مسعودی. سرلشگر مطبوعی. ناصری. نمازی. نظام مافی. نیکپور. والاتبار. وارسته. وکیلی. هدایت. مشیر‌فاطمی. پالیزی.

رئیس- از آقایانی که عده آراء دارند سه نفرشان اکثریت حاصل کرده‌اند. آقای لسانی، آقای سمیعی، آقای مؤید‌ثابتی و آقایان دکتر بیانی و اکبر هر کدام 27 رأی و هر دو رأی مساوی دارند گویا تصور می‌کنم که باید نسبت به آقایان تجدید رأی به عمل آید (شمس ملک‌آرا- شاید مقررات این باشد که بین دو نفر باید قرعه بکشند و نمی‌دانم سابقه چه است در قانون انتخابات هم شاید همین باشد. عده آراء را هم بفرمایید که ما هم بدانیم.)

عده حاضر 56 نفر آقای سلیمانی 32 رأی آقای سمیعی 31 رأی و آقای مؤید‌ثابتی 29 رأی چنان که قبلاً گفتم آقایان اکبر و دکتر بیانی هر یک 27 رأی دارند آقای هدایت 25 رأی و آقای مجد 20 رأی و آقای مهدوی 16 رأی دارند (شمس ملک‌آرا- بین آن دو نفر باید قرعه بکشید.)

حالا بسته به نظر آقایان است این مسئله آقای شهاب‌الدوله فرمودند که قرعه بکشید این در مورد انتخاب رئیس است. (شمس ملک‌آرا- هر وقت که آراء مساوی باشد بین دو نفر باید قرعه کشید) بسته به نظر مجلس است برای این که فقط در مورد انتخاب رئیس آئین‌نامه صراحت دارد به این که اگر آراء مساوی باشد قرعه بکشند و در مورد سایر جاها آئین‌نامه صراحت ندارد حالا هر طور مجلس صلاح می‌داند همانطور عمل شود، (دکتر بیانی- تجدید رای بفرمایید) بسته به نظر مجلس است.

شمس ملک‌آرا- رأی بگیرید به این به این که تجدید رأی بکنید یا قرعه بکشید.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- بنده خیلی مضحک می‌دانم که قضاوت یک عده اشخاص را کنار بگذاریم و قضاوت را روی قرعه بگذاریم.

رئیس- چون نظر آقایان مختلف است رأی می‌گیریم آقایانی که با قرعه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(در این موقع اسامی آقایان دکتر بیانی و اکبر نوشته و در گلدان قرار داده شد‌ و به حکم قرعه آقای اکبر به عنوان منشی انتخاب شدند)

رئیس- بنا‌براین آقای اکبر به سمت منشی انتخاب شدند حالا می‌رویم سر انتخاب کارپرداز سه نفر کارپردازند و جمعاً انتخاب می‌شوند آقایان نظار برای انتخاب تشریف ببرند.

(نمایندگان به شرح زیر در محل اخذ رأی حاضر و رأی خود را جهت انتخاب سه نفر کارپرداز دادند)

آقایان: جمال امامی. ظهیرالاسلام. دکتر اقبال. اسعد. سپهبد امیر‌احمدی. دکتر امیر‌اعلم. آموزگار. امیر سلیمانی. اکبر. بوشهری. بهبهانی. دکتر بیانی. تقی‌زاده. سپهبد جهانبانی. ابراهیم حکیمی. دکتر حسابی. حجازی. حق‌نویس. خواجه‌نوری. دشتی. دیوان‌بیگی. دهستانی. دادگر. سزاوار. ساعد. نبیل‌سمیعی. سیف‌افشار. دکتر سجادی. مهندس شریف‌امامی. شمس ملک‌آرا. صدرالاشراف. دکتر صدیق‌اعلم. عبدالمهدی طباطبایی. عضد. فرخ. سرلشگر فیروز. دکتر قاسم‌زاده. لسانی. دکتر سعید مالک. ممقانی. مهدوی. مجد. مؤید‌ثابتی. دکتر ملک‌زاده. مسعودی. سرلشگر مطبوعی. ناصری. نمازی. نظام‌مافی. نیکپور. والاتبار. وارسته. وکیلی. هدایت. مشیر‌فاطمی. پالیزی.

(استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل اعلام شد)

رئیس- عده حاضر 56 نفر آقای مهندس شریف امامی 32 رأی آقای سرلشگر مطبوعی 29 رأی و آقای پالیزی 28 رأی و آقای   دیوان‌بیگی 28 رای سپهبد جهانبانی 27 آقای سزاوار 19 رأی بنابراین آقایان مهندس شریف امامی و سرلشگر مطبوعی انتخاب شدند(مبارک است) و برای انتخاب کارپرداز سوم به همان طریق قبل باید بین آقای پالیزی و دیوان‌بیگی قرعه بکشیم.

نمایندگان- بسیار خوب.

(در این موقع اسامی آقایان پالیزی و دیوان‌بیگی نوشته و در گلدان قرار داده شد و به حکم قرعه آقای پالیزی انتخاب شدند)

رئیس- آقای پالیزی به سمت کارپرداز انتخاب شدند حالا کار امروز ما تمام است یعنی انتخابات تمام شد و صحبت این بود که گویا مایل بودند دولت بیاید و اینجا معرفی شوند ولی دسترسی پیدا نشد بنابراین ممکن نخواهد بود برای این جلسه لذا جلسه آینده را برای روز پنجشنبه قرار می‌دهیم (نمایندگان- چهارشنبه چه عیب دارد) عرض کردم 4 شنبه آقای لقمان‌الملک قبلاً وقت خواسته بودند بیاناتی بفرمایند. بفرمایید.

دکتر سعید مالک- بنده چند کلمه می‌خواستم برسم تشکر حضور آقایان عرض بکنم.

مراحم و محبت آقایان محترم نسبت به بنده بقدری است که بیش از وهم و تصور بنده است از حسن ظن آقایان سناتورهای معظم بی‌نهایت سپاسگذارم و از خداوند عزوجل مسئلت می‌نمایم که توفیق خدمتگزاری به بنده عطا فرماید تا در اجرا منویات آقایان محترم بتوانم بوجه احسن انجام وظیفه نمایم (نمایندگان- انشاءالله) بنده همان خدمتگزار

+++

کوچک آقایان هستم بقول شعر سعدی:          کمال همنشین بر من اثر کرد        والا من همان خاکم که هستم

نمایندگان- احسنت،احسنت

رئیس- خواستم عرض کنم که بنده ساعت جلسه را عرض نکردم با اجازه آقایان ساعت تشکیل جلسه آینده را 9 قرار میدهیم آقای دادگر

6-اقتراع شعب

دادگر- خود جنابعالی مسبوق هستید که انتخاب کمیسیون‌ها متفرع بر انتخاب شعب است که از شعب مأمورین تعیین شوند تمایل آقایان را بپرسند و برای انتخاب شعب وقت زیادی لازم نیست. یک شماره بیشتر نیست این را اگر تعیین فرمایید شعب بلافاصله حاضر می‌کنند زمینه کار کمیسیون‌ها را و تسهیل می‌کند زمینه کار آینده را‌.

رئیس- آقای لسانی

لسانی- به طوری که اطلاع دارید کمیسیون‌ها یک مشکلاتی دارد بر حسب تقاضای عده‌ای از آقایان در حدود 30 ماده از مواد آئین‌نامه مقدارش اصلاح شده (صحیح است) و نظرم اینست که انتخابات کمیسیون‌ها در سال آینده طبق این آئین نامه انجام شود. همه موارد آئین‌نامه را گزارش دادن مشکل بود مطبعه نمی‌رسید و وقت آقایان هم شاید اجازه نمی‌داد به این جهت بنده که مخبر بودم ریاست محترم کمیسیون دستور دادند به این که آن قسمتی که مربوط به کمیسیون‌ها وشعب است تهیه شد و طبع شد و خدمت آقایان هم فرستاده شد روز پنج‌شنبه می‌خواستم تقاضا بکنم که برای روز 4 شنبه این مواد در دستور قرار داده بشود تا این که کمیسیون‌ها طبق آن انتخاب بشوند.

نمایندگان- صحیح است

رئیس- حالا اقتراع برای تعیین شعب به عمل می‌آید تا کارمان تمام شود.

(آقایان مؤید‌ثابتی و نبیل‌سمیعی در این موقع پشت میز خطابه قرار گرفته و اقتراع به عمل آمد و آقایان به شرح زیر انتخاب شدند.)

شعبه اول آقایان: نظام‌مافی. دکتر قاسم‌زاده. ساعد. تقی‌زاده. مجد. دکتر حسابی. مشیر‌فاطمی. دشتی. حکیمی. نیکپور. لسانی. والاتبار.

شعبه دوم آقایان: بوشهری. فرخ. حق‌نویس. سزاوار. شمس ملک‌آرا. دکتر سید حسن امامی. سرلشگر بقایی. سید محمد صادق طباطبایی. دیوان‌بیگی. وارسته. سپهبد امیر‌احمدی. وکیلی.

شعبه سوم آقایان: دادگر. سرلشگر فیروز. هدایت. عبدالمهدی طباطبایی. صدر. آموزگار. خواجه‌نوری. دکتر صدیق. پالیزی. نمازی. مؤید ثابتی. دهستانی.

شعبه چهارم آقایان: امیر‌سلیمانی. دکتر ملک‌زاده.‌ حجازی. مسعودی. دکتر امیر‌اعلم. مهدوی. دکتر سجادی. دکتر بیانی. بهبهانی. ناصری. دکتر سعید مالک. مهندس شریف‌امامی.

شعبه پنجم آقایان: ظهیرالاسلام. سپهبد جهانبانی. عضد. سرلشگر مطبوعی. جمال امامی. دکتر اقبال. سیف‌افشار. ممقانی. حسن اکبر. سمیعی. محمد‌تقی اسعد.

رئیس- شعب انتخاب شد تمنی دارم آقایان هر چه زودتر هیئت رئیسه شعب را معین کنند و شاید برای سهولت کار و سرعت کار بهتر است که فردا انتخاب به عمل بیاید (دادگر- همین امروز آقا بهتر است) اگر آقایان نرفته باشند همین الان هیئت رئیسه را انتخاب بفرمایند.

7-موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس- پس جلسه را ختم می‌کنم و جلسه آینده روز چهارشنبه ساعت نه خواهد بود.

(ساعت 11و 40 دقیقه جلسه ختم شد).

رئیس مجلس سنا سید حسن تقی‌زاده 

+++

 

یادداشت ها