کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » ساعت کار کتابخانه » ساعت کار کتابخانه
0.0 (0)
[1397/04/13]

ساعت کار کتابخانه  

قابل توجه مراجعین محترم

 

ساعت خدمات‌دهی کتابخانه مجلس از تاریخ 15 بهمن 1397  تا  15 اردیبهشت 1398 به صورت آزمایشی به شرح ذیل می­‌باشد.

آغاز کار کلیه بخش‌ها: ساعت 8

پذیرش برای ورود به کتابخانه:‌ خانم‌ها تا ساعت 17 و آقایان تا ساعت 19

پایان زمان کار سالن مطالعه: ساعت 20

پایان زمان کار سایر بخش‌ها: ساعت 17 (طبق رویه پیشین)

 

Note: Foreign researchers are required to summit an official and academic letter to use the Library resources from 9 am to 15 pm, Saturday to Wednesday. If you submit the letter two days earlier, it will be facilitated.

Fax: 00 98 21 33132009

E-mail: international@ical.ir

 

 

قابل توجه مراجعین محترم

ساعت خدمات‌دهی بخش سالن مطالعه  کتابخانه مجلس از تاریخ 15 /11/97  تا  15/02/98 به صورت آزمایشی به شرح ذیل می­‌باشد.

آغاز کار کلیه بخش‌ها: ساعت 8

پذیرش برای ورود به کتابخانه:‌ خانم‌ها تا ساعت 17 و آقایان تا ساعت 19

پایان زمان کار سالن مطالعه: ساعت 20

پایان زمان کار سایر بخش‌ها: ساعت 17 (طبق رویه پیشین)

    بازدید:212
    یادداشت ها
    Parameter:300739!model& -LayoutId:0 LayoutName