کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » درباره کتابخانه » معرفی
0.0 (0)
انتشارات کتابخانه مجلس
[1396/11/07]

کارنامه علمی و فرهنگی کتابخانه مجلس شورای اسلامی  

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با سابقه‌ حدود یک‌صد سال خدمت، وارث و پاسدار  بخش مهمی از میراثِ ماندگارِ تمدنِ کهن‌سال و بزرگِ ایرانِ اسلامی است و بر اساس رسالت تاریخی که بر عهده‌اش نهاده شده، یعنی پشتیبانی اطلاعاتی از فرآیند قانون‌گذاری و حمایت از پژوهش در حوزة علوم انسانی، همواره چشم‌به‌راهِ پویندگانی از قافلة‌ علم و آگاهی بوده است. اینک پس از یک‌ عمر بالندگی و ثمردهی بر خیلِ مشتاقانِ معارف و علوم، بسان درختی تنومند، سایه‌ای پُر مهر گسترانیده و با گنجینه‌هایی از نفایس و نوادر به علاقه‌مندان پرشمارِ خود، بی‌منّت و ادعا، تولیدات و آثار علمی و فرهنگی دانشورانِ گذشته و حال را در اختیار می‌گذارد.

این بنای آگاهی به ارادة دوستدارانی از خبرگانِ فرهنگ و ادب در جمع مجلسیان منتخب مردم در اوائل تأسیس حکومت مشروطه، همزمان با استقرارِ مجلس و ارادة حاکمیت قانون در ایران بنیان یافت و این‌گونه، اولین کتابخانة پارلمانی آسیا، با اندکی مسامحه، عمری به قدمت تاریخ تأسیس مجلس قانون‌گذاری (1285 ش.) در این سرزمین دارد.

تأسیس رسمی کتابخانه‌ای با هدف بنیادینِ حمایت فکری و علمی نمایندگانِ مجلس که از ضرورت‌های اساسی تشکیلِ حکومتِ جدید بود، در دورة‌ نخست مجلس با همه‌ عزمی که برای انجام این کار وجود داشت، به دلیل مشکلات ناشی از تغییرات اساسی در سیستم حکومتی و مشغله‌های فراوان نمایندگان، میسّر نشد؛ اما با مساعی و پشتکارِ برخی از نمایندگانِ فرهیختة‌ عضو هیأت رئیسه‌ دومین دوره‌ مجلس شورای ملی و با تصویب آیین‌نامة‌ داخلی جدید مجلس شورای ملی در سال 1287 دنبال شد.

نخستین گام‌ها در گردآوری کتب، مجموعه‌های اهدایی عده‌ای از فرزندان فرزانة‌ ملت در صدر مشروطیت بود که به امید تقویت علم و آگاهی و قانون، میراث علمی و مکتوب برجای‌مانده از عمری تلاش خود و خاندانشان را به کتابخانه‌ مجلس سپردند و بدین ترتیب هم کتابخانه را بنیان نهادند و هم نام نیک از خود برجای گذاشتند.

این کتابخانه با ابتکار عده‌ای از برگزیدگان مجلس و در رأس آنان ارباب کیخسرو ـ به اعتبار آنکه سال‌ها سمت کارپردازی مجلس‌ را داشت ـ و تنی چند از دوستداران دیگر، در فضایی محدود در کنار حوض‌خانه‌ ساختمان قدیمی و زیبای مجلس، موسوم به ساختمان مشروطه پا به عرصه حیات گذاشت و خیلی زود محفلِ انس و منزلِ نورانی صاحبانِ خرد و ارباب کمال شد. این نهال نورُسته با اقبالِ پاک‌اندیشانِ متعهد و فهیم و اهدای مجموعه‌های نادر و نفیس، اولین کتابخانة رسمی و مدرن کشور را خیلی زود در مسند برترین و معتبرترین کانون‌های فرهنگی کشور نشاند.

چیزی نگذشت که با استقبال پژوهشگران، دانشجویان و صاحبان فضل و کمال، از یک کتابخانة‌ اختصاصی به کتابخانه‌ای نیمه تخصصی و عمومی و رو به پیشرفت تبدیل شد. این سیرِ رو به کمال هم در زمینة مجموعه‌سازی و هم در حوزة ارائة خدمات ارزشمند علمی و فرهنگی به‌مثابة سنتی پسندیده و روشی هدفمند، پی‌گرفته شد تا امروز که با بهره‌جویی از تجهیزاتِ روزآمد و غنی‌سازی منابع، متناسب با آخرین تولیداتِ علمی به‌ویژه در حوزة‌ ایران‌شناسی، کتابخانه ‌مجلس توانسته به اعتباری کم‌نظیر در گسترة ملی و بین‌المللی دست یابد و علاقه‌مندان مشتاق را از گوشه گوشة‌ ایران و جهان به سوی خود بکشاند.

امروز این مرکز فرهنگی که کتابخانه‌های شماره یک و دو مجلس شورای اسلامی را شامل می‌شود، با مجموعه‌های کم‌نظیر، نفیس و ارزشمند خود همچون کتاب‌ها و رسائل خطی، کتاب‌های چاپی سنگی، سربی و نوین، اسناد تاریخی و ملی از جمله اسناد مکتوب، عکس‌های تاریخی، قراردادها و فرمان‌های حکومتی دوران قاجار و اسناد دیداری و شنیداری، گزارش‌های دولتی و اسناد و انتشارات واسپاری سازمان ملل و ارگان‌های وابسته، نشریات و نیز اشیاء موزه‌ای، پاسخگوی خیل عظیمی از پژوهندگان است.

در کنار مجموعه‌های ارزنده و کم‌نظیر نسخ خطی و کتاب‌های چاپ سنگی و سربی و مجموعه‌های اسنادی این کتابخانه، مرکز پژوهش و انتشارات، نقش مهم و ویژه­ای در رشد و توسعه فعالیت­های علمی و پژوهشی کتابخانه، بر عهده داشته است.

 کتابخانة مجلس، دارای یکی از غنی‌ترین ذخایر تراثی و اسنادی، نه‌تنها در ایران، بلکه در جهان اسلام است و باید این گنجینه‌های علمی و فرهنگی و تاریخی عرضه شوند و مؤیّد و مبیّن اصالت،‌ وسعت و قدمت تمدن اسلامی و ایرانی باشند. برای تحقّق این منظور، موافق اساسنامه کتابخانه، مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای اسلامی به سال 1379 بنیان گرفت و در طول فعالیت‌های مستمر و مستدام خود (حدود 15 سال) اکنون به یکی از مراکز بزرگ پژوهشی کشور در عرضة اسناد، متون و... شده است.

 فعالیت‌های مرکز پژوهش، متمرکز بر مقوله‌های زیر است:

1. فهرست‌نگاری نسخه‌های خطّی: اولویت در این حوزه، با فهرست‌نگاری دست‌نوشته‌های معرفی نشدة کتابخانه مجلس است.

2. عرضة متون ارزشمند (با توجّه به ارزش‌های محتوایی، صوری، زبانی، دارا بودن اطّلاعات متعدد و متنوع و...) به صورت چاپ حروفی و عکسی: نسخ خطی، شناسنامه تمدنی جهان اسلام است و باید برای معرفی جایگاه علمی و فرهنگی خود در دنیا، به احیای هرچه بهتر و بیشتر آثار و مآثر گذشته خود بپردازیم و یکی از وظایف ملی کتابخانه مجلس، اقدام به این امر مهم است.

3. بازخوانی اسناد (بیشتر، اسناد پارلمانی موجود در مرکز اسناد کتابخانة مجلس) که با همکاری مرکز اسناد کتابخانه تحقّق می‌یابد و تاکنون بیش از چهل دفتر از اسناد کتابخانه منتشر شده است. اسناد کتابخانه مجلس، مهم‌ترین آبشخور برای تحقیق در تاریخ معاصر ایران است.

4. مطالعات مربوط به پارلمان (تاریخ مجلس،‌ مقولة قانون‌گذاری و ...): آثاری در این موضوع منتشر شده و فعالیت‌هایی نیز در دست اقدام است.

5. مباحث مربوط به حوزه‌های متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی، کتاب‌شناسی و ... (بحث‌های نظری، گفتارهای علمی و...).

6. ساماندهی مجلّات تخصّصی.

فهرست آثار چاپی

ادبیات فارسی

 1. گنجینه بهارستان، ادبیات فارسی ۱: مجموعه ۱۶ رساله در ادبیات فارسی/ به کوشش بهروز ایمانی، 1380.
 2. لسان‌الغیب فی تمییز الصحه عن الغیب / کمال‌الدین محمد کریم صابونی؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی، شهاب‌الدین عباسی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱.
 3. دیوان شاپور تهرانی / شاپور تهرانی؛ تصحیح و تحقیق یحیی کاردگر،۱۳۸۲.
 4.  گنجینه بهارستان، ادبیات فارسی 2: مجموعه ۱۱ رساله در ادبیات فارسی/شعر/ به کوشش بهروز ایمانی، 1384.
 5. کلیات زلالی خوانساری (سده یازدهم هجری قمری)/ تصحیح و تحقیق سعید شفیعیون، 1384.
 6. دیوان بدر چاچی/تحقیق و تصحیح علی‌محمد گیتی‌فروز،‫۱۳۸۷.
 7. شرح مثنوی / تألیف محمد نعیم؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ۱۳۸۷.
 8. دیوان سنجر کاشانی/تصحیح و تحقیق حسن عاطفی، عباس بهنیا‫، ‫۱۳۸۷.
 9. فریدة الاصقاع فی ترجمة سلوان المطاع / تألیف ابن ظفر صقلی؛ ترجمه نعمت‌الله بن سید عبدالهادی شوشتری؛ تصحیح و تحقیق عبدالکریم علی جرادات، ۱۳۸۷.
 10. هفت‌بند هفتاد بند: (هفت‌بند حسن کاشی و مجموعه سیزده هفت‌بند و یک تخمیس و تضمین به اقتفای آن)/ به کوشش سعید هندی، ‫ ۱۳۸۸.
 11. دیوان حسن کاشی/سروده کمال‌الدین حسن بن محمود کاشی؛ به کوشش سید عباس رستاخیز؛ با مقدمه حسن عاطفی، ۱۳۸۸.
 12. دیوان اشعار صفائی جندقی (۱۲۳۶ - ۱۳۱۴ ق.) ‫/ تصحیح و مقدمه علی آل داود، ۱۳۸۸.
 13. شرح الکنوز و بحرالرموز/سروده پیرجمال اردستانی. ‫؛ تصحیح و تحقیق امید سروری، ۱۳۸۸.
 14. منشآت سلیمانی/تألیف دبیران دبیرخانه شاه سلیمان صفوی؛ به کوشش رسول جعفریان،‫ ۱۳۸۸.
 15. سفینه خوشگو (دفتر دوم)/ تألیف بندر ابن داس خوشگو؛ تصحیح کمیل اصغر؛ نمایه‌سازی سید محمدحسین مرعشی؛ ویراستار علمی مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1388.
 16. دیوان عضد (سراینده ناشناخته سده ۸ ق)/ تصحیح و تحقیق علیرضا قوجه‌زاده، ۱۳۸۹.
 17. معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی (علم عروض، علم قوافی، علم بدایع‌الصنایع)/ تألیف شمس‌الدین محمد بن فخرالدین سعید فخری اصفهانی‫؛ تحقیق و تصحیح یحیی کاردگر، ۱۳۸۹.
 18. رباعیات فکری مشهدی/ سروده محمد جامه باف متخلص به «فکری» مشهور به «میر رباعی» به کوشش علی میرافضلی،۱۳۸۹.
 19. دیوان آذری اسفراینی/ سروده نورالدین حمزه بن علی ملک طوسی اسفراینی، تحقیق و تصحیح دکتر محسن کیانی و سیّد عباس رستاخیز، 1389.
 20. رسایل پیرجمال اردستانی (ج 1)/ تحقیق و تصحیح امید سروری، ۱۳۸۹.
 21. عرفات العاشقین و عرصات العارفین/ ‫ تألیف تقی‌الدین محمد اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی؛ ‫تصحیح ذبیح‌الله صاحبکاری، آمنه فخراحمد؛ ‫با نظارت علمی محمد قهرمان، ‫با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۹.
 22. رسایل پیرجمال اردستانی (ج 2)/ تحقیق و تصحیح امید سروری، -۱۳۸۹ ۱۳۹۰.
 23. دیوان نظام استرآبادی/ مرضیه بیک‌وردی‌لو و شایسته ابراهیمی، 1391.
 24. مونس‌الاحباب: مجموعه رباعیات خواجه شهاب‌الدین عبدالله مروارید متخلص به «بیانی کرمانی»/ به کوشش سید علی میرافضلی، ‫۱۳۹۰.
 25.  تذکره کلمات‌الشعراء/ نگاشته محمدافضل سرخوش؛ تصحیح علیرضا قزوه،‫ ۱۳۸۹.
 26. دیوان ظهوری ترشیزی / سروده نورالدین محمد ظهوری ترشیزی؛ تحقیق و تصحیح اصغر باباسالار، ۱۳۹۰.
 27. دیوان سلیمی تونی سروده تاج‌الدین حسن بن سلیمان تونی‫/ به کوشش عباس رستاخیز‫؛ با مقدمه حسن عاطفی، ۱۳۹۰.
 28. منشآت تفرشی (مجموعه‌ای از نامه‌های اخوانی و دیوانی از دوران صفویه)/محمدحسین بن فضل‌الله حسینی تفرشی؛ پژوهش، تصحیح و تعلیقات محسن بهرام نژاد، ‫۱۳۹۰.
 29.  تذکره بی‌نظیر/ تألیف میر سید عبدالوهاب افتخار بخاری دولت‌آبادی؛ تحقیق و تصحیح امید سروری، ۱۳۹۰.
 30. تشیّع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جُنگ عبدالکریم مداح، مورخ ۸۴۹)/ به کوشش امینه محلاتی، ۱۳۹۰.
 31. دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان/ سروده عباس ناسخ ترک (سده ۱۱ ق.)؛ تحقیق و تصحیح صابر امامی، ۱۳۹۱.
 32. دیوان کمال غیاث شیرازی (سراینده سده ۸ -۹ ق)/ تحقیق و تصحیح محسن کیانی، احمد بهشتی شیرازی، ۱۳۹۰.
 33. دیوان دو سراینده از قرن نهم: قاضی عیسی ساوجی و شیخ نجم‌الدین مسعود/ گردآورده ادریس بن حسام‌الدین علی بدلیسی؛ به کوشش امینه محلاتی، ۱۳۹۰.
 34. تذکره مردم دیده/ تألیف عبدالحکیم حاکم لاهوری‫؛ تصحیح علیرضا قزوه، ۱۳۹۰.
 35. مذکرالاصحاب/ تألیف محمد بدیع بن محمد شریف سمرقندی، ملیحای سمرقندی؛ تحقیق و تصحیح محمد تقوی، ۱۳۹۰.
 36. ترجمه اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب از مترجمی ناشناخته/ شرف‌الدین شفروه؛ تحقیق و تصحیح عبدالحمید ربیع نیا، ولی علی منش، ۱۳۹۱.
 37. دیوان اثیر اومانی (سراینده سده ۶- ۷ ق.)/ تحقیق و تصحیح امید سروری، عباس بگ جانی، ۱۳۹۰..
 38. انیس الوحده و جلیس الخلوه/ تألیف محمود بن محمود بن علی الحسینی «گلستانه» (سده ۸ ق.)؛ تحقیق و تصحیح مجتبی مطهری، ۱۳۹۱.
 39. غزوات (خلافت امام علی (ع) و جنگ‌های ایشان تا زمان شهادت)/ تألیف میرزا ابوطالب میرفندرسکی؛ مصحّح علیرضا عبداللهی کچوسنگی، ‫۱۳۹۱.
 40. عشق‌نامه/ سروده عزالدین عطایی‫؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق سارا ساور سفلی، ۱۳۹۱.
 41. دیوان مدایح و مراثی میرفتاح (اشراق) مراغه‌ای (درگذشته ۱۱۷۵ ق.)/ تحقیق و تصحیح رحیم نیکبخت، حسن صفیاری، ۱۳۹۱.
 42. کلیات نظام قاری/ سروده محمود بن امیر احمد نظام قاری؛ تحقیق و تصحیح رحیم طاهر، با همکاری سفیر اردهال‫، ۱۳۹۱.
 43. دیوان جنید شیرازی/ تألیف معین‌الدین جنید بن محمود شیرازی؛ مصحّح امید سروری، با همکاری سفیر اردهال‫، ۱۳۹۱.
 44. اشعار بازیافته کافی ظفر همدانی (سده ۵ - ۶ ق)/ پژوهش و ویراست بهروز ایمانی، با همکاری سفیر اردهال‫، ۱۳۹۱.
 45. دیوان اشرفی سمرقندی/ سروده شرف‌الدین حسن اشرفی سمرقندی؛ تحقیق و تصحیح عباس بگ جانی، امید سروری، با همکاری سفیر اردهال‫، ۱۳۹۱.
 46. فرهنگ نصیری: ترکی جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی/ تألیف محمدرضا و عبدالجمیل نصیری؛ به کوشش حسن جوادی، ویلیم فلور؛ با همکاری مصطفی کاچالین، با همکاری تبریز، نشر ‫آیدین، ‫۱۳۹۲ (چاپ 1393).
 47. دیوان وحید قزوینی، قصاید و غزلیات/ تصحیح رقیه صدرایی، ‫۱۳۹۴.
 48. تیغ و پرنیان (برگزیده دلیل الجنان)/ عباس ناسخ، به کوشش صابر امامی، ۱۳۹۴.
 49. تذکره خزانه عامره/ میرغلامعلی آزاد بلگرامی، تحقیق و تصحیح هومن یوسف دهی، 1393.
 50. کتیب معجزات (در فضایل و مناقب معصومین علیهم‌السلام)/ تقی‌الدین محمد حیرتی تونی، یوسف بیگ باباپور، ۱۳۹۴.

 

ادبیات عرب

 1. مقدمه صحاح جوهری در تاریخ واژه‌نامه‌های عربی / نوشته احمد عبدالغفور عطار؛ ترجمه غلامرضا فدایی عراقی،1377.
 2. گنجینه بهارستان (4) ادبیات عرب (1)، محمد باهر، با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 3. : کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به امیرمؤمنان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام / تألیف ابوالحسن علی بن احمد فنجگردی نیشابوری؛ پژوهش و گزارش جویا جهانبخش،  ۱۳۸۴.
 4. مجمل الاقوال فی الحکم والامثال ‫/ تألیف احمد بن احمد بن احمد الدمانیسی السیواسی؛ تحقیق و تصحیح فاطمه توکلی رستمی، ۱۳۹۳.

اسناد

 1. اسناد روحانیت و مجلس (ج 1)/ تدوین عبدالحسین حائری، ۱۳۷۴.
 2. اسناد روحانیت و مجلس (ج 2)، منصوره تدین پور، 1375.
 3. اسناد روحانیت و مجلس (ج 3)، منصوره تدین پور، 1376.
 4. اسناد روحانیت و مجلس (ج 4)، منصوره تدین پور، 1379.
 5. چند امتیازنامه عصر قاجار/ به کوشش میرهاشم محدث؛ با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 6. گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاه/ [از آرشیو اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی]؛ به کوشش رضا آذری شهرضایی، ۱۳۸۵.
 7. فهرست اسناد بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی (موجود در موزه ملی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملی تبریز، بقعه شیخ صفی و.) / تألیف عمادالدین شیخ‌الحکمایی، ۱۳۸۷.
 8.  اسناد دوره اول مجلس شورای ملی / به کوشش مسعود کوهستانی نژاد‫، ۱۳۸۸.
 9. اسناد تجاری ادوار اول تا پنجم مجلس شورای ملی (۱۲۸۵ - ۱۳۰۵ ش.) / به کوشش راضیه یوسفی نیا، ۱۳۸۸.
 10. اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)/ به کوشش فاطمه ترکچی، علی ططری، ‫۱۳۹۰.
 11. اسناد خرم‌آباد: عریضه‌ها، انتخابات، گوناگون/ تدوین فرید قاسمی، ۱۳۹۰.
 12. فهرست اسناد کتابخانة مجلس شورای اسلامی، مجلد سوم (اسناد انتخابات مجلس شورای ملّی ادوار دوم تا پنجم)، به کوشش علی ططری و زهرا غلامحسین پور، 1389.
 13. فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (اسناد دوره دوم مجلس شورای اسلامی، جلّد اول)/ به کوشش مریم نیل‌قاز، ‫۱۳۸۸.
 14. اسناد مازندران در دوره رضاشاه (مجلس ششم تا دوازدهم شورای ملی) / به کوشش مصطفی نوری، ۱۳۸۸.
 15. اسناد فارس در دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی/ به کوشش منصور نصیری طیبی، ‫۱۳۸۹.
 16. گزیده اسناد آموزش و مجلس شورای ملی (دوره سوم تا پنجم)/ به کوشش سهیلا ترابی فارسانی، ‫۱۳۸۹.
 17. فهرست اسناد عرایض کتابخانة مجلس شورای اسلامی (مجلّد دوم)، به کوشش مریم نیل قاز، 1389.
 18. اسنادی از پیامدهای ملی شدن صنعت نفت ایران/ به کوشش محمود طاهر احمدی، ‫۱۳۹۰.
 19. کلیمیان و ارامنه در اسناد مجلس شورای ملّی (دوره‌های دوم تا پنجم)/ به کوشش منیر قادری، حبیب‌اله اسماعیلی، ۱۳۹۰.
 20. گزیده اسناد انجمن‌های ایالتی و ولایتی/ به کوشش مسعود کوهستانی نژاد، ‫۱۳۹۰.
 21. تحولات غرب آذربایجان به روایت اسناد مجلس شورای ملی دوره‌های سوم تا پنجم / به کوشش علی ططری، رحیم نیکبخت، ۱۳۹۰.
 22. نامه‌های مشروطه (دفتر اول)/ به کوشش ابراهیم ذوالفقاری، ‫۱۳۹۰.
 23. نامه‌های مشروطه (دفتر دوم)/ به کوشش ابراهیم ذوالفقاری، ‫۱۳۹2.
 24. فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجلد چهارم: (اسناد عرایض دوره چهارم مجلس شورای ملی)/ به کوشش مریم نیل قاز، ‫۱۳۹۰.
 25. اسناد برده‌فروشی و منع آن در عصر قاجار‫/ به کوشش نرگس علیپور، ‫۱۳۹۰.
 26. اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان: (در بیست‌ و چهار دوره مجلس شورای ملی)/ به کوشش اردشیر کشاورز و علی ططری، ۱۳۹۰.
 27.  فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجلد 5- اسناد انتخابات مجلس شورای ملی ادوار ششم تا سیزدهم (دفتر دوم)/ به کوشش علی ططری و زهرا غلامحسین پور، 1390.
 28. اسناد اراک (عراق ـ سلطان‌آباد) در دوره‌های دوم تا سوم مجلس شورای ملی (۱۳۰۴-۱۲۸۸ خورشیدی)/ به کوشش اسدالله عبدلی آشتیانی، ۱۳۹۱.
 29. اسناد پراکنده حکام ولایات ایران (مربوط به دوره قاجاریه)/ به کوشش منوچهر ستوده و علی امیری، 1391.
 30. اسناد یزد در دوره مشروطیت/به کوشش احمد مظفرمقام، ‫۱۳۹۰.
 31. اسناد استرآباد و دشت گرگان در دوره مشروطیت/ به کوشش مصطفی نوری، اشرف سرایلو، ‫۱۳۹۰.
 32. اسناد روحانیت (دوره هفتم تا نهم مجلس شورای ملی)/ به کوشش فریناز متشرعی، ندا شهماری، ‫۱۳۹۱.
 33. اسناد همدان و ولایات ثلاث در دوره مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)/ به کوشش جمشید مظفری،‫۱۳۹۲.
 34. گزیده‌ای از اسناد کردستان (مجلس اول تا پنجم شورای ملی)/ به کوشش اسماعیل شمس، ۱۳۹۲.
 35. اسناد تاریخی بیت‌المقدس/ به سعی و اهتمام سید علی موجانی؛ با همکاری علی ارغون چینار، امیر عقیقی بخشایشی،‫ ۱۳۹۱.
 36. اسناد قم در دوره پهلوی اول (مجلس ششم تا دوازدهم ملی) ‫/ به کوشش سید محمدحسین محمدی، ۱۳۹۲.
 37. اسناد همدان و ولایات ثلاث در دوره مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)/ به کوشش جمشید مظفری‫۱۳۹۲.
 38. جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد/ به کوشش الهام ملک‌زاده، زهرا حامدی، زهرا علیزاده بیرجندی، ۱۳۹۲.
 39. یادداشت‌ها و مکاتبات انجمن ایالتی آذربایجان در سال‌های 1328 و 1329 قمری/ به کوشش راضیه یوسفی‌نیا، 1394.
 40. نایب حسین کاشی در خور بیابانک/ تألیف و تدوین: سید علی آل داوود، ۱۳۹۴.

 

تاریخ، رجال و جغرافیا

 1. محبوب‌القلوب: تاریخ حکمای پیش از اسلام/ تألیف قطب‌الدین اشکوری: ترجمه احمد اردکانی؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 2. زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی (۱۲۹۳-۱۳۸۹)/ نگاشته محمدحسین حسینی جلالی؛ ترجمه محمدعلی احمدی ابهری، با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‫، 1382.
 3. مجموعه مقالاتی پیرامون اسلام، جهانی‌شدن و پست‌مدرنیته / مترجم [گردآورنده] مرتضی بحرانی،۱۳۸۴.
 4. سفرنامه ایاز خان قشقایی (1340 ـ 1341 ق / 1301 ش)، به کوشش پرویز شاکری، 1388.
 5. ذیل نفثة‌المصدور/ از نجم‌الدین ابوالرجاء قمی؛ رونویسی حسین مدرسی طباطبائی، ‫ [۱۳۸۹].
 6. الشقائق النعمانیه فی العلماءالدولة العثمانیه/ تألیف عصام‌الدین احمد طاشکپری زاده؛ تصحیح و تحقیق محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، ۱۴۳۱ ق. ‫= ۲۰۱۰ م. ‫= 1389.
 7. ال المنظوم فی ذکر افاضل الروم (ذیل الشقائق النعمانیه فی العلماء الدولة العثمانیه)/ تألیف علی بن بالی الآیدینی؛ تصحیح محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، ۲۰۱۰ م. ‫= ۱۳۸۹.
 8. تاریخ اولاد الاطهار‫/ تألیف محمدرضا بن سید محمدصادق طباطبایی تبریزی‫؛ به کوشش محمد الوانساز خویی، ۱۳۸۹.
 9. رجال دینور/ تألیف محمد دینوری؛ تحقیق و تعلیق محمد الوانساز خویی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، 1389.
 10. تحولات منطقه‌ای افغانستان/ به کوشش حسین احمدی، با همکاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۷.
 11. میرداماد/علی اوجبی،‫ ۱۳۸۹.
 12. شرفنامه (مکاتبات دیوانی ایالت فارس و لارستان در دوره صفویه)/ تألیف روح‌الله لاری شیرازی، تصحیح و تحقیق محمدباقر وثوقی، با همکاری خدیجه عالمی، منوچهر ایزدنیا، ۱۳۸۹.
 13. سفرنامه مازندران/گزارش روزانه محمدجعفرخان؛ به اهتمام محمد گلبن، احمد شکیب آذر، ‫۱۳۸۹.
 14. مزارات خوی/ تألیف محمد الوانساز خوئی،‫۱۳۸۹.
 15. فرهنگ رجال معاصر عراق/ زیر نظر محمدصادق خرازی؛ به سعی و اهتمام علی موجانی [و دیگران]، ‫۱۳۹۰
 16. متون و پژوهش‌های تاریخی (مقالاتی درباره تاریخ اسلام و تشیع)/ نگاشته محمدکاظم رحمتی، ۱۳۹۰.
 17. سفرنامه ناصری / ناصرالسلطنه میرزا نصرالله طباطبایی دیبا، تحقیق و تصحیح رسول جعفریان، ۱۳۹۰.
 18. کتاب‌ورز اطلاع‌رسان/ برگی از شناخت نامه ایرج افشار، به کوشش سید فرید قاسمی، ‫۱۳۹۰.
 19. نخستین قبله‌گاه‫ ـ اولی القبلتین‫، تحقیق و پژوهش علی موجانی، ۱۳۹۰.
 20. سفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ/ به کوشش محمد نادر نصیری مقدم، ‫۱۳۹۰.
 21. بررسی‌های تاریخی در حوزه اسلام و تشیع (مجموعه نود مقاله و یادداشت)/ نوشته حسن انصاری، ۱۳۹۰.
 22. اجازات الحدیث/ محمدباقر المجلسی الاصبهانی ۱۰۳۷ – ۱۱۱۰ ق. دونها و ترجم للاعلام المجازین السید احمد الحسینی، ۱۳۹۰.
 23. تلامذه العلامه المجلسی و المجازون منه/ جمع و تدوین سید احمد الحسینی، ۱۳۹۰.
 24. خاطرات میرزا احمدخان عمارلوئی از رجال آزادیخواه انقلاب مشروطه (نماینده ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی) ‫/ به کوشش علی امیری، ۱۳۹۱.
 25. تاریخ اکراد: شرح واقعه حمله شیخ عبیدالله کرد به آذربایجان در سال ۱۲۹۷ ق./ نگاشته علی بن امیرلویه‌خان افشار ارومی؛ تصحیح و تحقیق یوسف بیگ باباپور، مسعود غلامیه،‫۱۳۹۳
 26. گلزار ابرار فی سیرالاخیار (در شرح احوال عرفا و مشایخ هند)/ نگاشته محمد بن حسن بن موسی غوثی شطاری ماندوی (درگذشته ۱۰۲۲ ق.)، تصحیح یوسف بیگ باباپور، با همکاری سفیر اردهال، ۱۳۹۱.
 27. ره‌آورد ستوده: (یادداشت‌های دکتر منوچهر ستوده)/ به کوشش مصطفی نوری، ۱۳۹۰.
 28. فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماسی ایران/ سید علی موجانی با همکاری سید باقر سخائی، 1391.
 29. تکملة طبقات اعلام الشیعه ‫/ السید محمدعلی الروضاتی‫؛ اعداد محمد برکت، ۱۳۹۱.
 30. المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور ‫/ تألیف ابوالحسن الفارسی‫؛ انتخاب ابراهیم بن محمد الازهر الصریفینی‫؛ حققه و علق علیه محمدکاظم المحمودی، ۱۴۳۳ ق. ‫= ۲۰۱۳ م. ‫= ۱۳۹۱.
 31. روایت یک سیّاح از شورش شیخ عبیدالله/ تحقیق و تصحیح محمدحسین سلیمانی، حسن علی فریدونی، ۱۳۹۲.
 32. خاتمه شاهد صادق (در ضبط اسماء جغرافیائی)/ تألیف میرزا محمدصادق صادقی اصفهانی؛ به تصحیح میرهاشم محدث، ۱۳۷۷.
 33. تاریخ کتابخانه‌های مساجد ایران / تألیف نادر کریمیان سردشتی،1378.
 34. دین و سیاست در دولت عثمانی / نویسنده داود دورسون؛ ترجمه منصوره حسینی، داود وفایی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱.
 35. تاریخ ذوالقرنین / تألیف میرزا فضل‌الله شیرازی متخلص به خاوری؛ تصحیح و تحقیق ناصر افشارفر، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 36. نزهت الاخبار: تاریخ و جغرافیای فارس / تألیف جعفرخان حقایق نگار خورموجی؛ تصحیح و تحقیق علی آل داوود، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 37. سفرنامه اصفهان/ تألیف غلامحسین افضل الملک؛ به کوشش ناصر افشارفر، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 38. فائق المقال فی الحدیث و الرجال، احمد بن عبدالرضا مهذب‌الدین بصری، تصحیح محمود نظری، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1381.
 39. وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل / لکس تاکنبرگ؛ ترجمه محمد حبیبی مجنده، مصطفی فضائلی، با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۱.
 40. مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف (۱۳۲۶- ۱۳۴۵ - ۱۹۶۶ -۱۹۴۷)/ به کوشش زابینه اشمیتکه؛ ترجمه ع. روح‌بخشان، با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۲.
 41. گنجینه بهارستان، تاریخ 1/ به کوشش سید سعید میر محمدصادق، 1384.
 42. گنجینه بهارستان، تاریخ ۲ (مجموعه ۹ رساله در تاریخ دوره قاجار)/ به کوشش سید سعید میر محمدصادق، ۱۳۸۷.
 43. گنجینه بهارستان، تاریخ 3 (تاریخ و جغرافیای شبه قاره هند)/ به کوشش جمشید کیانفر، 1388.
 44. ظفرنامه (ج 1 و 2) / تألیف شرف‌الدین علی یزدی؛ تصحیح و تحقیق سعید میر محمدصادق، عبدالحسین نوایی. ۱۳۸۷.
 45. رساله در پادشاهی صفوی/ تألیف محمد یوسف ناجی؛ به کوشش رسول جعفریان و فرشته کوشکی، 1387.
 46. منظرالاولیاء (در مزارات تبریز و حومه)/ تألیف محمدکاظم بن محمد تبریزی (اسرارعلی شاه)؛ تصحیح میرهاشم محدث، 1387.
 47. تحفة العالم/ سیّد ابوطالب موسوی فندرسکی، به کوشش رسول جعفریان،  1388.
 48. طبقات اعلام الشیعه: نقباءالبشر فی القرن الرابع عشر / آغا بزرگ الطهرانی؛ دونه و حققه محمد الطباطبایی البهبهانی (منصور)، با همکاری مجمع البحوث الاسلامیه مشهد‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 49. الامامة و السیاسة/ لأبی عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری؛ اشراف عبدالجبار ناجی، ‫۱۳۸۸.
 50. یادداشت‌های روزانه از محمدعلی فروغی (۲۶ شوال ۱۳۲۱- ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۲ قمری)/ به کوشش ایرج افشار، 1388.
 51. فرقه دمکرات در سراب/ به کوشش رحیم نیکبخت و اصغر حیدری، 1388.
 52. رجال دینور/ تألیف محمد دینوری؛ تحقیق و تعلیق محمد الوانساز خویی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ۱۳۸۹.
 53. تاریخ صاحبقرانی: حوادث تاریخی سلسله قاجار (۱۱۹۰ - ۱۲۴۸ ق)/ تألیف محمود میرزا قاجار؛ تصحیح نادره جلالی، ۱۳۸۹.
 54. خاطرات سیّد محمد فاطمی قمی (1294 ق ـ 1324 ش) (نویسندة قانون مدنی و مستشار دیوان تمیز)، پژوهش، تصحیح و توضیحات حسن زندیه، مقدمة احمدرضا نائینی، 1389.
 55. در باب اوقاف صفوی: (مجموعه مقالات) ‫/ تألیف نزهت احمدی، ۱۳۹۰.
 56. تاریخ کردستان (۱۳۳۰-۱۳۴۴ ق)/ تألیف محمدرضا ابن صوفی سلیم؛ تصحیح دل‌آرا مردوخی، ۱۳۹۲
 57. فردوس التواریخ (تاریخ ارض اقدس رضوی)/ تألیف نوروزعلی بن محمدباقر فاضل بسطامی؛ تحقیق علیرضا اکرمی، ۱۳۹۰.
 58. نامه ارسباران/ تألیف سید رضا آل محمد؛ تحقیق و تعلیق محمد الوانسازخویی، ‫۱۳۹۰.
 59. الصلات الثقافیة بین العراق و ایران: ابحاث الموتمرالدولی المن بین جامعةالکوفة (عراق) و مکتبة و متحف مجلس الشوری الاسلامی (ایران) ‫/ اعداد نصیر الکعبی، ۱۴۳۳ ق./ ۲۰۱۲ م./ ۱۳۹۱ش.
 60. (بخش زندیه و قاجار)/ تألیف محمدحسن بن محمدرحیم لنجانی اصفهانی به انضمام نخبة الاخبار تألیف عبدالوهاب بن علی‌اشرف بن اسماعیل شیرازی، تصحیح میرهاشم محدث، 1391.
 61. تذکرة التواریخ/ تألیف عبدالله کابلی متخلص به گناهی؛ تحقیق و تصحیح علیرضا قوجه زاده، با همکاری سفیر اردهال، ‫۱۳۹۲.
 62. راهنمای سفرا/ تألیف امین‌الدوله، تصحیح و تحقیق فرهاد طاهری، 1391.
 63. تقویم البلدان/ نگاشته ابوالفداء ایوبی؛ ‫گزیده، ترجمه و افزوده از عبدالعلی بیرجندی؛ ‫به تصحیح میرهاشم محدث، یوسف بیگ باباپور، ‫با همکاری ‫سفیر اردهال، ‫۱۳۹۲.
 64. روایت یک سیّاح از شورش شیخ عبیدالله/ تحقیق و تصحیح محمدحسین سلیمانی، حسن علی فریدونی، ۱۳۹۲.
 65. نقد و بررسی متون تاریخی/ پرویز البرز، ۱۳۹3.

 

تاریخچه کتابخانه مجلس و مطالعات پارلمانی

 1. تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی، 1355 (چاپ دوم با عنوان «تاریخچه کتابخانه مجلس اولین کتابخانه رسمی کشور»، 1374).
 2. اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانون گذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه از ۲۵۰۸ ـ ۲۵۳۶. [۱۳۲۸ ـ ۱۳۵۶ ش.]/ تألیف عطاءالله فرهنگ قهرمانی، 1356.
 3. مجموعه مقالات سمینار هفتادمین سال افتتاح رسمی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، اسفند ۱۳۷۴/ به کوشش غلامرضا فدائی عراقی،1375.
 4. مقالاتی پیرامون کتابخانه‌های مجالس دنیا/ تدوین و گردآوری غلامرضا فدائی عراقی،1377.
 5. راهنمای مجالس قانون‌گذاری جهان / گردآوری و ترجمه رضا اردلان؛ [برگزارکننده] کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی، دبیرخانه‫، 1379.
 6. بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی: به ضمیمه سخنان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حداد عادل‫/[گردآورنده] اداره کل فرهنگی و روابط عمومی، ۱۳۸۶.
 7. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1386.
 8. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در یک نگاه،‫۱۳۸۷.
 9. کارنامه مجلس شورای اسلامی دوره هفتم - سال چهارم/ تهیه و تدوین اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اداره تبلیغات و انتشارات، ‫۱۳۸۷.
 10. معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هشتم/ تهیه و تنظیم اداره تبلیغات و انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،‫ 1387.
 11. مجلس دیروز و امروز (مصوّر)، 1390.
 12. تاریخچه مجلس سنا/ مسعود کوهستانی نژاد، 1390.
 13. بهارستان در تاریخ/ تألیف حسن باستانی راد، ‫۱۳۹۰.
 14. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،‫ ۱۳۹۱.
 15. شبه قوانین (لوایح قانونی دکتر مصدّق): به کوشش مسعود کوهستانی نژاد، ‫۱۳۹۰.
 16. نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم): (مجموعه مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس)/ به اهتمام علی ططری، ۱۳۹۲.
 17. تأملات فقهی در حوزه قانون گذاری/ مؤلفین حجت اله ابراهیمیان. [و دیگران]، ‫۱۳۹۳.
 18. مجلس بیست و یکم شورای ملی/ به اهتمام حمید بصیرت منش، توران منصوری، ‏‫۱۳۹۴.
 19. نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های نوزدهم و بیستم): (مجموعه مقالات پنجمین همایش تخصصی تاریخ مجلس)/ به اهتمام علی ططری، 1394.

 

چاپ عکسی

 1. روزنامه مجلس/ [تهیه و تنظیم] کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ج 1 ـ 5)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 6- ۱۳۷۵.
 2.  تذکره مدینه الادب (3 جلد) / تألیف محمدعلی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت، 7-۱۳۷۶.
 3.  نامه فرهنگیان / تألیف محمدعلی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت، ۱۳۷۷.
 4. گلستان گلستانه (مرقع آقا سید علی‌اکبر گلستانه از گنجینه کتابخانه مجلس)، به کوشش احسان الله شکراللهی، با مقدمه محمدحسین عطارچیان، 1386.
 5. ره‌آورد حسن (عکس‌ها و دستخط‌هایی از مشاهیر معاصر ایران) ‫/ گردآوری حسن ره‌آورد، ۱۳۸۸.
 6. علی‌نامه (منظومه‌ای کهن)، سروده ربیع به سال 482 ق، با مقدمة محمدرضا شفیعی کدکنی، محمود امیدسالار، با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1388.
 7. طرح بودجه کل مملکت ایران سنه ایت ئیل ۱۳۲۸ ق-۱۲۸۹ خ-۱۹۱۱ م. / به کوشش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،‫ ۱۳۸۸.
 8. تفسیر کتاب الله/ ابوالفضل بن شهر دویر دیلمی، با مقدمه محمد عمادی حائری، ۱۳۸۸.
 9. مصحف بهارستان: برگ‌هایی زرّین از قرآن نفیس در کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی/به کوشش داوود نظریان و احسان الله شکرالهی، با حمایت رسول جعفریان، 1388.
 10. قرآن کریم (به خطّ نیریزی)، نظارت هنری: احسان الله شکرالهی و داود نظریان، 1389.
 11. دیوان لطف‌الله نیشابوری/سروده لطف‌الله بن سلیمان شاه نیشابوری، به کوشش رسول جعفریان، ‫۱۳۹۰.
 12.  صحیفه سجادیه/ [امام علی بن الحسین علیه السلام]؛ به خط عبدالغفار اصفهانی؛ کتابت ترجمه فارسی به خط عبدالحسین بن محمد اصفهانی؛ با مؤخره علی فاضلی، ‫۱۳۹۰.
 13. یتیمة الدرر و کریمة الفقر: (مجموعه نظم و نثر مسطور از خطوط اکابر شیراز)/ تدوین و تألیف جلال‌الدین محمد بن محمد اصفهانی مدعو به جمال معلم (زنده در ۷۹۷ ق.)؛ با مقدمه و توضیحات بهروز ایمانی، با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک‫، 1390.
 14.  انیس الخلوة و جلیس السلوة: نسخه برگردان دست‌نویس شماره ۱۶۷۰ کتابخانه ایاصوفیا (استانبول) / مسافر بن ناصر الملطوی، به کوشش محمد افشین وفایی، ارحام مرادی، ۱۳۹۰.
 15. ترجمه کهن کتاب من لایحضره الطبیب: چاپ نسخه برگردان دست‌نویس شماره ۱۷۰۴۱ کتابخانه مجلس شورای اسلامی تاریخ کتابت: ۶۴۰ ق/ [ابوبکر محمد بن زکریای رازی]؛ به کوشش احسان شکراللهی، ‫۱۳۹۰.
 16.  غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع/ عزالدین ابوالمکارم حمزه بن علی بن زهره حسینی حلبی (۵۱۱ - ۵۸۵ ق.)، با مقابله خواجه نصیرالدین طوسی در ۶۲۴ ق؛ و اجازه سالم بن بدران مازنی مصری به وی در ۶۱۹ ق، مقدمه سید محمد عمادی حائری، ۱۳۹۰.
 17.  هنر انقلاب: ۵۷ پوستر از انقلاب ۵۷/ به کوشش رسول جعفریان،‫ ۱۳۹۰.
 18.  المجلد الثامن من معانی کتاب الله تعالی و تفسیره المنیر/ تصنیف ابونصر احمد بن محمد بن حمدان بن محمد حدادی؛ کتابت و تذهیب عثمان بن حسین وراق غزنوی؛ با مقدمه سید محمد عمادی حائری؛ ترجمه گزیده مقدمه به انگلیسی سید عبدالقادر هاشمی؛ ترجمه گزیده مقدمه به ترکی استانبولی ارطغرل ارتکین، با همکاری کاخ موزه توپقاپی استانبول، ‫۱۳۹۰
 19.  نهایة الاقدام فی علم الکلام/ تاج‌الدین محمد بن عبدالکریم شهرستانی (۴۶۹ - ۵۴۸ ق.)؛ با مقدمه سید محمد عمادی حائری، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب قم‫، ۱۳۹۱.
 20. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران تألیف شده در ۱۳۲۸ ـ ۱۳۳۸ ق. (نسخه برگردان دست‌نویس شماره ۲۱۵۶۴ کتابخانه مجلس شورای اسلامی)/ با مقدمه سیدمحمدحسین حکیم، با همکاری دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات‫، ۱۳۹۱.
 21. کتابچه جمع و خرج کل هذه السنه ایت ائیل ممالک محروسه مطابق سنه 1304 هجری/ به کوشش بهمن بیانی، ۱۳۹۱.
 22.  مثنوی معنوی دفتر چهارم: چاپ عکسی نسخه خطی شماره ۲۹۴۲ مرکز احیاء میراث اسلامی، کتابت ۷۰۱ ق/ به کوشش محمد افشین وفایی، پژمان فیروزبخش، ‫۱۳۹۲.
 23. زند اوستا/ آبراهام یاسنت آنکتیل دوپرون، به کوشش سعید عریان، ۱۳۹۲.
 24. دستور: (گنجینه گرانمایه از خطوط علمای دوره اول صفویه)/ تدوین تاج‌الدین حسین بن صاعد اصفهانی؛ با مقدمه محمدکاظم رحمتی، ‫۱۳۹۳.

 

حکمت (عرفان، فلسفه، کلام، منطق)

 1. دو رساله فلسفی: عین الحکمه و تعلیقات / نویسنده میر قوام الدین محمد رازی تهرانی؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.
 2. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین/ تألیف ابی سعد محسن بن محمد بن کرامه جشمی بیهقی؛ تصحیح محمدرضا انصاری قمی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.
 3. گنجینه بهارستان: حکمت / به کوشش علی اوجبی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ترجمه مقدمه به عربی بشیر جزایری‫، ۱۳۷۹.
 4.  الملخص اصول الدین / مؤلف المرتضی ابوالقاسم علی بن الحسین بن محمد الموسوی؛ تحقیق محمدرضا انصاری قمی، با همکاری مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۱.
 5. فارابی و مکتبش / ایان ریچارد نتون؛ مترجم گل بابا سعیدی، با همکاری نشر نقطه، ۱۳۸۱.
 6. الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات / تألیف قطب الدین محمد بن محمد الرازی؛ مع حاشیه میرزا حبیب الله المشتهر بالفاضل الباغنوی؛ حققه و صححه مجید هادی زاده، با همکاری مرکز نشر میراث مکتوب، ۱۳۸۰.
 7. الاربعینیات لکشف انوار القدسیات / القاضی سعید محمد بن محمد مفید القمی؛ صححه و علق علیه نجفقلی حبیبی، با همکاری مرکز نشر میراث مکتوب، ۱۳۸۰.
 8. اللمعات العرشیه / تألیف محمدمهدی بن ابی ذر النراقی؛ تحقیق علی اوجبی، ۱۳۸۱.
 9. اللمعة الالهیة فی الحکمة المتعالیه و الکلمات الوجیزه/ ملا مهدی نراقی، ترجمة دکتر علیرضا باقر، با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن، 1381.
 10. الهیات فلسفی توماس آکوئیناس/ لئو. جی. اِلدرز، ترجمه شهاب‌الدین عباسی، 1381، (چاپ دوم: 1387).
 11. الصراط المستقیم (فی ربط الحادث بالقدیم)/ تألیف میر محمدباقر داماد؛ حققه و قدم له علی اوجبی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر نشر میراث مکتوب، ۱۳۸۱.
 12. تسنیم المقربین: شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری / شمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی؛ تصحیح و تحقیق محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، ۱۳۸۲.
 13. مفهوم خدا: رهیافت‌های جامعه‌شناسانه، انسان‌شناسانه و روان‌شناسانه به سوی منشأ مفهوم خدا/ نویسنده جان باوکر؛ مترجم عذرا لوعلیان، ۱۳۸۳.
 14. قواعد السلاطین / تألیف محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی عاملی؛ به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۴.
 15. ساختارگرایی / نویسنده ژان پیاژه؛ مترجم رضا علی اکبرپور، ۱۳۸۴.
 16. ازلیة النفس و بقائها/ تألیف ابن کمونه؛ تصحیح و تحقیق و مقدمه انسیه برخواه؛ مقدمه انگلیسی زابینه اشمیتکه، رضا پورجوادی، ۱۳۸۵.
 17. دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم/ نویسنده معمر اسکندر اوغلو؛ مترجم عذرا لوعلیان، با همکاری نشر علم، ‫۱۳۸۸.
 18. ایضاح مخالفه السنه لنص الکتاب والسنه ‫/ تألیف ابومنصورالحسن بن یوسف بن علی بن المطهر «العلامه الحلی»‫؛ تصحیح و تحقیق بی بی سادات رضی بهابادی، ‫با همکاری نشر دلیل ما (قم)‫‫، ‫۱۳۸۷.
 19. گنجینه بهارستان: حکمت (1)/ به کوشش علی اوجبی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ترجمه مقدمه به عربی بشیر جزایری‫، ۱۳۷۹.
 20. المشارع و المطارحات / مؤلف شهاب‌الدین سهروردی؛ مترجم و حاشیه نگار صدرالدین طاهری، ۱۳۸۵.
 21. سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین (در شرح احوال خواجه عبدالله احرار) / تألیف محمد بن برهان الدین سمرقندی؛ تحقیق و تصحیح احسان الله شکرالهی، ۱۳۸۸.
 22. اسئله یوسفیه: جدال اندیشگی تفکر شیعه اصولی با اخباری: مکاتبات میر یوسف علی استرآبادی و شهید قاضی نورالله شوشتری/ به کوشش رسول جعفریان، ‫۱۳۸۸.
 23. اعتراف‌نامه: روزنامه خاطرات ابگر (علی اکبر) ارمنی، از جدیدالاسلامان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی همراه با رساله شناخت به خط گرجی در اثبات تشیع از جدیدالاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی/ پژوهش، تصحیح و توضیحات منصور صفت گل، 1388.
 24. نصوص الکلم علی کتاب فصوص الحکم/ تألیف ابوفراس محمد بدرالدین حلبی؛ به کوشش علی اوجبی، ۱۳۸۹.
 25. نقد فلسفه دارون/ تألیف ابی المجد الشیخ محمدرضا النجفی الاصفهانی؛ تحقیق حامد ناجی اصفهانی، ۱۳۸۹.
 26. کتاب الصلوة، کتاب الدعاوی و البینات، کتاب السیر از الابانه ‫/ تألیف ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی، همراه زوائد الابانه ‫/ تألیف و تهذیب شمس‌الدین محمد بن صالح گیلانی‫؛ با مقدمه محمد عمادی حائری‫، ۱۳۸۹.
 27. آیینه جهان‌نما و طلسم گنج‌گشا/ تألیف ابوسعید بن یحیی یمنی؛ تصحیح و تحقیق محمدرضا موحدی، الهه ربیعی مزرعه‌شاهی، 1390.
 28. ست رسائل فی اثبات واجب الوجود بالذات و فی الالهیات ‫/ شمس الدین محمد بن احمد الخفری‫؛ تحقیق و تعلیق فیروزه ساعتچیان؛ با مقدمه انگلیسی رودیگر آرنسن‫، ۱۳۹۰.
 29. شرح فصول نصیریه/ تألیف محمد بن احمد خواجگی شیرازی (متکلم سده ۱۱ ق.)؛ تحقیق و تصحیح خدیجه مقدس زاده،‫۱۳۹۰.
 30. عرش الایقان فی شرح تقویم الایمان عرش الایفان فی شرح تقویم الایمان/ تألیف سید محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی (درگذشته ۱۱۲۱ ق)؛ تحقیق و تصحیح علی اوجبی، اکبر ثقفیان، ۱۳۹۰.
 31. شفاءالقلوب و تجوهرالاجسام/ تألیف غیاث الدین منصور بن صدرالدین محمد دشتکی؛ تحقیق و تصحیح محمد اوجبی، ۱۳۹۰.
 32. دو رساله از کاشف الغطاء علیه میرزا محمد اخباری: رساله المسائل والاجوبه و کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد عدوالعلماء/ تحقیق و تصحیح رسول جعفریان، ۱۳۹۱.
 33. شرح کتاب الاشارات والتنبیهات (شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا) ‫/ فخرالدین محمد بن عمر رازی‫؛ با مقدمه سید محمد عمادی حائری، ۱۳۹۱.
 34. المشارع والمطارحات (الطبیعیات)/ شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی سهروردی؛ نجفقلی حبیبی، 1393.

 

دین و علوم قرآنی

 1. مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام / به روایت ابوعبیدالله محمد بن عمران مرزبانی؛ به کوشش علی اوجبی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.
 2. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین / تألیف ابی سعد محسن بن محمد بن کرامه جشمی بیهقی؛ تصحیح محمدرضا انصاری قمی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.
 3. گنجینه بهارستان: مجموعه ۱۷ رساله در علوم قرآنی و روایی/ به کوشش مهدی جهرمی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 4. گنجینه بهارستان (مجموعه ۷ رساله در علوم قرآنی و روایی)/ به کوشش محمدحسین درایتی، ۱۳۸۳.
 5. گنجینه بهارستان (مجموعه ۱۱ رساله در علوم قرآنی)/به کوشش حسین مرعشی، ۱۳۸۵.
 6. گنجینه بهارستان (۵ رساله در تجوید و قرائت)/ به کوشش حسین مرعشی، ۱۳۸۹.
 7. ملحق نهج البلاغه/ بروایه احمد بن یحیی بن ناقه الکوفی (۴۷۷ - ۵۵۹ ق.)؛ تحقیق محمدجعفر الاسلامی؛ باشراف قیس العطار، ۱۴۳۴ ق./ ۲۰۱۳ م./ ۱۳۹۲ش.
 8. صافی در شرح کافی/ خلیل قزوینی؛ تحقیق محمدحسین درایتی، حمید احمدی جلفایی؛ با همکاری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم، سازمان چاپ و نشر‫، ۱۳۸8.
 9. الحاشیة علی اصول الکافی / احمد بن زین العابدین العلوی العاملی؛ تحقیق صادق الحسینی الاشکوری، با همکاری دارالحدیث للطباعه و النشر قم؛ ۱۴۳۰ ق.‫/ ۱۳۸۸ش.
 10. الحاشیة علی اصول الکافی، سید احمد علوی عاملی، مصحّح سید صادق اشکوری، قم: دارالحدیث للطباغه و النشر؛ ۱۴۳۰ ق.‫/ ۱۳۸۸ش.
 11. الحاشیه علی اصول الکافی / تألیف بدرالدین بن احمد الحسینی العاملی؛ جمعها و رتبها محمدتقی الموسوی؛ تحقیق علی الفاضلی، با همکاری دارالحدیث للطباعه و النشر قم، ۱۴۳۰ ق.‫/ ۱۳۸8ش.
 12. الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی‫/ محمدهادی بن محمد معین الدین الشیرازی ‫؛ تحقیق علی الفاضلی، ‫با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه قم، مرکز للطباعه و النشر، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 13. الحاشیه علی اصول الکافی [کلینی]/ تألیف رفیع الدین محمد بن حیدر النائینی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی، با همکاری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم، سازمان چاپ و نشر‫، ۱۴۲۴ ق./ ۱۳۸۲ش.
 14. الهدایا لشیعه ائمة الهدی: شرح اصول کافی/شرف الدین محمد مجذوب التبریزی؛ تحقیق محمدحسین درایتی، غلام حسین قیصریه‌ها، با همکاری ‫مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه قم، مرکز للطباعه و النشر، ۱۳۸۹.
 15. الذریعه الی حافظ الشریعه: شرح اصول الکافی/ رفیع الدین محمد بن مؤمن الجیلانی؛ محمدحسین الدرایتی، با همکاری دارالحدیث قم، ۱۴۳۰ ق/ ۱۳۸۸ش.
 16. الدرّ المنظوم، شیخ علی کبیر، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه قم، مرکز للطباعه و النشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 17. الحاشیة علی اصول الکافی، شیخ علی صغیر؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی، با همکاری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم، سازمان چاپ و نشر‫، ۱۴۲۴ ق./ ۱۳۸۲ش.
 18. تحفة الاولیا، محمدعلی بن محمدحسن فاضل نحوی اردکانی، تصحیح محمد مرادی، جلد 1 و 2، تصحیح عبدالهادی مسعودی، جلد 3 و 4؛ با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه قم، مرکز للطباعه و النشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 19. شرح فروع الکافی، محمدهادی بن محمد صالح مازندرانی، تصحیح محمدجواد محمودی، محمدحسین درایتی، جلد 1 ـ 3، تصحیح محمدجواد محمودی، علی حمیداوی، جلد 4 و 5، با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه قم، مرکز للطباعه والنشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 20. مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی، به کوشش مهدی سلیمانی آشتیانی و محمدحسین درایتی؛ با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه، مرکز للطباعه والنشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 21. : شرح کتاب الروضه من الکافی/ محمدحسین قاریاغدی؛ تحقیق حمید الاحمدی الجلفائی، با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، ۱۴۳۰ ق. ۱۳۸۸.
 22. منهج الیقین/ سید علاءالدین محمد گلستانه، مصحّحان: سید مجتبی صحفی، علی صدرایی خویی، ‫با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه قم، مرکز للطباعه والنشر، ۱۳۸۹.
 23. بازسازی متون کهن حدیث شیعه (روش، تحلیل، نمونه)، تألیف و تدوین سیّد محمد عمادی حائری، 1388.
 24. ال النضید المستخرج من شرح ابن ابی الحدید/تألیف فخرالدین عبدالله بن الهادی الحسینی الزیدی الیمینی؛ تحقیق محمدرضا الانصاری القمی، ۱۴۲۸ ق./ ۲۰۰۷ م./ ۱۳۸۶ش.
 25. الشافی در شرح اصول الکافی/ خلیل قزوینی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی؛ با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه، مرکز للطباعه والنشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 26. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه/ قطب الدین محمد بن علی شریف لاهیجی؛ تحقیق و تصحیح اکبر ثقفیان، ‫۱۳۹۱.
 27. عقداللآلی/ ملّا محمد اسماعیل فدائی کزّازی؛ تصحیح و تحقیق دکتر غلامحسین فدائی و مهدی سلیمانی آشتیانی، دو جلد، 1393.

 

علوم و فنون

 1. پل‌های تاریخی/ امیرحسین ذاکرزاده،1377.
 2. / شهمردان بن ابی الخیر رازی؛ تحقیق و تصحیح جلیل اخوان زنجانی، با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1382.
 3. گنجینه بهارستان (مجموعه ۳ رساله در پزشکی، علوم و فنون؛ ۱. پزشکی؛ ۱) / به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، 1386.
 4. گنجینه بهارستان (مجموعه ۳ رساله در پزشکی، علوم و فنون؛ ۲. پزشکی؛ ۲) / به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ۱۳۸۶.
 5. کنز الاکتساب: (رساله‌ای منظوم در فن مهرکنی و هنرهای وابسته) / سروده رحمتی بن عطاءالله؛ به کوشش عارف نوشاهی با همکاری اقصی ازور، ۱۳۸۷.
 6. گنجینه بهارستان: (مجموعه ۶ فرس‌نامه)/به کوشش عبدالحسین مهدوی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی؛ ترجمه مقدمه به عربی بشیر جزایری، 1387.
 7. الایضاح عن اصول صناعة المساح؛ رساله در علم مساحت/ منسوب به ابومنصور عبدالقاهربن طاهر بن محمد بن عبدالله بغدادی تمیمی؛ ترجمه ابوالفتوح منتخب الدین اسعد بن محمود بن خلف بن احمد عجلی اصفهانی؛ به کوشش علی اوجبی،  ‫۱۳۸۸.
 8. دستور حکاکی/ تألیف مهرداد خلقی،۱۳۸۹.
 9. چهل طوفان (بررسی تصاویر چاپ سنگی طوفان البکاء)/ علی بوذری، ‫۱۳۹۰.
 10. گیهان شناخت‫/ نگارش ابوعلی حسن بن علی بن محمد بن ابراهیم بن احمد قطان مروزی المتطبب (۴۶۵ - ۵۴۸ ق)؛ تحقیق و تصحیح علی صفری آق قلعه، 1390.
 11. مُهرهای سلطنتی در مجموعه موزه کاخ گلستان/ محمدجواد جدی؛ عکس‌برداری رضا ابراهیمی نژاد؛ ترجمه انگلیسی محمدتقی فرامرزی، ۱۳۹۰.
 12. تاریخ چاپ سنگی اصفهان/ تألیف مجید غلامی جلیسه، ۱۳۹۰.
 13. تحفة الغرایب/ تألیف محمد بن ایوب الحاسب طبری (عالم قرن پنجم هجری)؛ به تصحیح جلال متینی، ۱۳۹۱.
 14. محفل انس: جلوه‌هایی از آثار هنری موزه مجلس/ به کوشش رسول جعفریان، ‫۱۳۹۱.
 15. دانشنامه مهر و حکاکی/ محمدجواد جدی، با همکاری فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»: مرکز دایرة المعارف انسان‌شناسی، ۱۳۹۲.
 16. تذکره حیات خوشنویسان/ از محمدحسین علوی. به پیوست احوال خطاطان/ از محمد بختاورخان؛ تصحیح و توضیح حمیدرضا قلیچ خانی،‫۱۳۹۲.
 17. دانشنامه جهان (دائرة‌المعارف علوم طبیعی و تشریح) ‫/ تألیف غیاث‌الدین علی بن علی امیران حسینی اصفهانی؛ تحقیق و تصحیح نیکی ایوبی زاده، ۱۳۹۳.
 18. خوشنویسی و کتاب‌آرایی در ایران/ تألیف غلام‌رضا راهپیما، با همکاری فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مرکز تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، ‫۱۳۹۳.

فقه و اصول

 1. گنجینه بهارستان (5) فقه و اصول (1)، حسنعلی علی اکبریان، با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 2. هدایة الاصول (شرح فارسی باب حادی عشر)/ از مؤلفی ناشناس، به کوشش اسماعیل تاجبخش، ۱۳۸۲.

 

فهرست‌نگاری و کتاب‌شناسی

 1. فهرست نسخه‌های چاپی و خطی کتابخانه مجلس (ج 1)، یوسف اعتصامی (اعتصام الملک)، 1305.
 2. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2)، یوسف اعتصامی (اعتصام الملک)، 1311.
 3. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 3)، ابن یوسف شیرازی (ضیاءالدین حدائق)، چاپ اول 1321، (چاپ دوم با تکمله و اضافات و اصلاحات عبدالحسین حائری)، 1353.
 4. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 4)، عبدالحسین حائری، 1335.
 5. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 6)، سعید نفیسی، 1344.
 6. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 5)، عبدالحسین حائری، 1345.
 7. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 11)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1345.
 8. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 7)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی امام جمعه خویی)، 1346.
 9. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 1/9)، عبدالحسین حائری، 1346.
 10. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 12)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1346.
 11. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 13)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1346.
 12. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 14)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1347.
 13. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 15)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1347.
 14. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 8)، فخری راستکار، 1347.
 15. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2/9)، عبدالحسین حائری، 1347.
 16. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 1/10)، عبدالحسین حائری (با علامه اوحدی و سید ابراهیم دیباجی)، 1347.
 17. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2/10)، عبدالحسین حائری، 1347.
 18. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 3/10)، عبدالحسین حائری، 1348.
 19. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 16)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1348.
 20. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 17)، عبدالحسین حائری، 1348.
 21. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 18)، فخری راستکار (کتب اهدایی رهی معیری)، 1348.
 22. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 19)، عبدالحسین حائری (نسخ پزشکی، ریاضی، هیئت، علوم)، 1350.
 23. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 4/10)، عبدالحسین حائری، 1352.
 24. فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس سنا (ج 1)، محمدتقی دانش پژوه، بهاءالدین علمی انواری، 1355.
 25. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس (ج 21)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی ناصرالدوله فیروز)، 1357.
 26. فهرست کتاب های خطی کتابخانه مجلس سنا (کتابخانه شماره 2)، (ج 2)، محمدتقی دانش پژوه، بهاءالدین علمی انواری، 1359.
 27. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 22)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی محمدصادق طباطبایی)، 1374.
 28. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 29)، نسخه‌های ۸۸۰۱-۹۲۰۰ / محمدحسین حکیم.
 29. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 30)، نسخه‌های ۹۲۰۱-۹۶۰۰/ ابوالفضل حافظیان ‌بابلی.
 30. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 31)، نسخه‌های ۹۶۰۱ - ۱۰۰۰۰/ ابوالفضل حافظیان‌ بابلی.
 31. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 32)، نسخه‌های ۱۰۰۰۱ تا ۱۰۴۰۰/ محمود نظری.
 32. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 1/33)، شماره‌های ۱۰۸۰۱-۱۱۶۰۰/ محمود طیارمراغی.
 33. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 2/33)، نسخه‌های ۱۰۴۰۱ - ۱۰۸۰۰/ محمود طیارمراغی
 34. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 29)، ۱۲۵۰۱ – ۱۳۵۰۰/ علی صدرایی خویی.
 35. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلدات 25، 26 و 35)/ علی صدرایی خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 1376.
 36. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 34)/ تألیف محسن صادقی.
 37. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 3/40) از مجموعه اهدایی محمدعلی کریم‌زاده ‌تبریزی/ یوسف بیگ‌باباپور.
 38. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (2/40) از مجموعه اهدایی محمدعلی کریم‌زاده ‌تبریزی/ حسین متقی.
 39. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 41) نسخه‌های ۱۴۵۰۱- ۱۴۹۰۰/ سیدصادق حسینی‌اشکوری.
 40. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلدات 36 و 37 و 38)، علی صدرایی خویی، با همکاری مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377.
 41. فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 2/23)، به اهتمام عبدالحسین حائری، 1378.
 42. فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس، (ج 24، دفتر 1)، کتب اهدایی سید محمدصادق طباطبایی، سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، 1381.
 43. الشریعة الی استدراک الذریعة [آقابزرگ الطهرانی (ج 1) ‫/ تألیف محمد الطباطبائی البهبهانی (منصور)، ۱۴۲۵ ق./ ۲۰۰۴ م./ ۱۳۸۳ش.
 44. الشریعة الی استدراک الذریعة [آقابزرگ الطهرانی] (ج 2)/ تألیف محمد الطباطبائی البهبهانی (منصور)، 1385.
 45. فهرست مختصر نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی/ تألیف محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، ۱۳۸۶.
 46. فهرست موضوعی مندرجات مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین ادارة کل فرهنگ و روابط عمومی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ‫۱۳۸۷.
 47. فهرست مقالات و مطالب مجله خواندنی‌ها درباره تاریخ معاصر ایران/ به کوشش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، با همکاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ‫۱۳۸۷.
 48. نمایه روزنامه مجلس، ‫۱۳۸۸.
 49. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس (ج 28)، تألیف سید جعفر اشکوری، 1388.
 50. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس (ج 32)، تألیف محمود نظری، 1388.
 51. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل حافظیان بابلی، ج 30، 1388.
 52. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی، سید محمد طباطبایی بهبهانی، ج 2/24، 1388.
 53. فهرست نسخه‌های خطی مجلس شورای اسلامی، (از مجموعه اهدایی محمدعلی کریم زادة تبریزی)، ج 2/40، تألیف حسین متقی، 1388.
 54. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة عمومی آیت الله گلپایگانی (قم)، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، نگارش علی صدرایی خویی ـ ابوالفضل حافظیان بابلی، ج 2، 1388.
 55. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، ج 31، 1388.
 56. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 34)، تألیف محسن صادقی، 1388.
 57. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 1/33)، به کوشش طیار مراغی، 1388.
 58. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 41)، به کوشش سید صادق حسینی اشکوری، 1388.
 59. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 1/27)، تألیف جواد بشری، 1388.
 60. گنجینه‌های دست‌نویس‌های اسلامی در جهان/ تألیف گروه مؤلفان؛ سر ویراستار جفری راپر؛ ترجمه، تصحیحات و افزوده‌ها احمدرضا رحیمی ریسه، ‫ ۱۳۸۸.
 61. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 4 قدیم با افزوده‌ها و تجدید نظر)، عبدالحسین حائری و سوسن اصیلی، 1389.
 62. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ج 20، نسخه‌های 6411 ـ7000)، تألیف سید جعفر حسینی اشکوری، 1389.
 63. فهرستواره دست‌نوشته‌های ایران (دنا)، در 12 مجلّد، به کوشش سید مصطفی درایتی، 1389.
 64. فهرست مجلّه‌های فارسی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (از ابتدا تا پایان سال 1386)، به کوشش آزاده حیدری، 1389.
 65. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ج 43، نسخه‌های 15301 ـ 15700)، تألیف سیّد صادق حسینی اشکوری، 1389.
 66. فهرست کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانة میر جلال‌الدین محدّث ارموی، نگارش حسین متّقی و فتح الله ذوقی، 1389.
 67. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (جلد 2/27)، تألیف محمود نظری، 1389.
 68. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (جلد 20)، تألیف سیّد محمدحسین حکیم، 1389.
 69. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (جلد 3/24)، مجموعه اهدایی سیّد محمدصادق طباطبایی، تألیف محمود نظری، 1389.
 70. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (جلد 44) نسخه‌های 15701 ـ 16100، تألیف ابوالفضل حافظیان بابلی، 1389.
 71. فهرست توصیفی شبیه‌نامه‌های دورة قاجار، (شبیه‌نامه‌های گنجینه خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی)، تألیف رضا کوچک زاده، 1389.
 72. مغولان در هند: بررسی کتابشناختی دست‌نویس‌ها/تألیف دارانو سروانجی مارشال؛ ترجمه حسین برزگرکشتلی، ‫۱۳۹۰.
 73. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 2/33)/ محمود طیار مراغی، 1390.
 74. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 1/29)/ محمدحسین حکیم، 1390.
 75. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (باز چاپ)/ نویسندگان مختلف، 1390.
 76. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 45)/ تألیف سید صادق حسینی اشکوری و یوسف بیگ باباپور، 1390.
 77. التراث الطبی العربی ‫/ تألیف جعفر الطباطبائی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری‫، ۱۴۳۲ ق./ ‫۲۰۱۱ م./ ۱۳۹۰ش.
 78. فهرست نامه ایران، حسین متقی، 1390.
 79. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج 1/47/ تألیف احسان الله شکرالهی، 1390.
 80. تکلمة الذریعة الی تصانیف الشیعة ‫/ سید محمدعلی روضاتی؛ اعداد محمد برکت، ۱۴۳۲ ق./ ۲۰۱۱ م./ 1390ش.
 81. فهرست کتابخانه مجلس جلد 1/40 / یوسف بیگ باباپور، 1390.
 82. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز/ تألیف محمد وفادار مرادی، 1390.
 83. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج 51/ محمد برکت، 1390.
 84. فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانه ایاصوفیا (استانبول): تألیف سید محمدتقی حسینی، 1390.
 85. فهرست توصیفی شبیه‌نامه‌های پراکنده: (شبیه‌نامه‌های گنجینه خطی و مخزن چاپی کتابخانه مجلس شورای اسلامی)/پژوهش و نگارش رضا کوچک زاده، ‫۱۳۹۰.
 86. فهرست نسخه‌های خطی دو کتابخانه اراک: (مدرسه حاج محمدابراهیم خوانساری و مدرسه سپهداری)/ صادق حضرتی آشتیانی، ‫۱۳۹۰.
 87. کتاب شناسی و مقاله نامه‌های تخصصی چاپ‫/ تألیف قاسم صافی، ۱۳۹۱.
 88. مخطوطات کربلا/ اعداد سلمان هادی آل طعمه، 1391.
 89. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، مجلد 19/ تألیف فریبا افکاری، 1391.
 90. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 39/ محسن صادقی، 1391.
 91. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 2/47/ محمود نظری، 1391.
 92. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 50/ محمود نظری، 1391.
 93. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 48/ ابوالفضل حافظیان بابلی، 1391.
 94. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 42/ محمود نظری، 1391.
 95. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 3/40/ یوسف بیگ باباپور، 1391.
 96. فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی/ به کوشش گودرز رشتیانی، ناهید عبدالتاجدینی، ۱۳۹۲.
 97. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 49/ سید جعفر حسینی اشکوری، 1391.
 98. نمایه سفینه تبریز‫/ به‌کوشش مهدی قمی‌نژاد، ۱۳۹۲.
 99. فهرستواره پایان‌نامه‌های ترکیه (مطالعات ایرانی)/ تألیف اسراء دوغان، ‫۱۳۹۲.
 100. کتاب شناسی شیوه‌های مطالعه و آیین نگارش و ویرایش‫/ تألیف قاسم صافی‫، ‫۱۳۹۲.
 101. فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانه فاتح (استانبول)/ تألیف سید محمدتقی حسینی، ۱۳۹۲.
 102. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج۵۲، نسخه‌های شماره ۱۸۹۰۱ - ۱۹۳۰۰/ تألیف محمود نظری، ۱۳۹3.
 103. کتاب‌شناخت حقوق اسلامی (معرفی کتاب‌های حقوق اسلامی به زبان لاتین)/ تألیف طیبه محمدی کیا، با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ج اول، 1393.
 104. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه حجة‌الاسلام و المسلمین آقا سید کاظم میریحیی (مجموعه شخصی) (اراک)/ صادق حضرتی آشتیانی، ‫۱۳۹3.
 105. فهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل/ فهرست‌نگار: ابراهیم مولایی، 1393
 106. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج 56/ محمود نظری، 1394.

 

کلیات

 1. گنجینه بهارستان (مجموعه رسائل مکتوب)/ تهیه و تنظیم میرهاشم محدث؛ زیر نظر فدائی عراقی، 1377.
 2. میراث بهارستان (دفتر اول)، نویسندگان مختلف، به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388.
 3. میراث بهارستان (دفتر دوم)، نویسندگان مختلف، به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388.
 4. میراث بهارستان (دفتر سوم)، نویسندگان مختلف، به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389.
 5. الکشکول / تألیف محمدمحسن آقابزرگ طهرانی؛ به اهتمام جعفر حسینی اشکوری، ‫۱۳۹۰.
 6. میراث بهارستان (دفتر چهارم)، به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،1390.
 7. متون ایرانی (دفتر اول): مجموعه رساله‌های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)/ به کوشش جواد بشری، ۱۳۹۰.
 8. متون ایرانی (دفتر دوم): مجموعه رساله‌های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)/ به کوشش جواد بشری، ۱۳۹۰.
 9. متون ایرانی (دفتر سوم)، مجموعه رساله‌های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)/ به کوشش جواد بشری، 1391.
 10. فرهنگ پهلوی: واژه‌نامه پهلوی پازند/ پژوهش سعید عریان، ‫۱۳۹۲.

 

نسخه‌شناسی

 1. واژه‌نامه نسخه‌شناسی و کتاب‌پردازی: تذهیب، خط، صحافی، کاغذ، رنگ و مرکب فارسی - انگلیسی / انگلیسی - فارسی‫/ تألیف حسن هاشمی میناباد، با همکاری فهرستگان‫، ۱۳۷۹.
 2. تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی / تألیف نجیب مایل هروی، ۱۳۸۰.
 3. مقدمه‌ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی / تألیف محمد وفادار مرادی، سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی، دبیرخانه ‫، با همکاری مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، 1379.
 4. فرایندهای غیر شیمیایی برای آفت زدایی از مجموعه‌های کتابخانه / یوهانا ولهایزر؛ ترجمه مهرداد نیکنام، ‫ دبیرخانه سمینار نسخه‌های خطی؛ وابسته به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‫، ۱۳۷۹.
 5. اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه شناسی و فهرست نگاری) (4 شماره)/ به کوشش محمدحسین حکیم، ۱۳۸۹ -1394.
 6. نسخه پژوهی: مجموعه جستارها درباره فهرست‌های کتابخانه‌های ایران و ایران. (2 جلد) ‫/ به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، ‫تهران، ۱۳84 ـ ۱۳۸۵.
 7. جُنگ انجمن جهانی فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی (ج اول)/ تهیه شده توسط اعضای انجمن جهانی فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی، انجمن جهانی فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی، ‫۱۳۸۸.
 8. فهرست کاتبان نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران/ تألیف پریسا کرم رضایی؛ با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران،‫ ۱۳۹۰.

 

نشریات و سالنامه‌ها

 1. آئین اسلام (از سال اول تا هشتم)/ صاحب امتیاز و مدیر و سردبیر: نصرت‌الله نوریانی، چهار مجلّد،1388.
 2. سالنامه‌های کتابخانه مجلس شورای اسلامی (برخی از سالنامه‌های موجود در بخش نشریات از سال 1251 تا 1357)، گردآورنده حجت امیری، 1388.
 3. چکیده و متن کامل سالنامه‌های ایران ۱۳۲۱-۱۲۹۰ ق./ تهیه و تدوین فرید قاسمی، با همکاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‫ ۱۳۸۹.

 

یادنامه‌ها و جشن‌نامه‌ها

 1. حدیث عشق (1): نکته‌ها، گفتگوها و مقالات استاد عبدالحسین حائری/ به کوشش سهل علی مددی، ۱۳۸۰.
 2. حدیث عشق (2): دانش پژوه در قلمرو جستارهای نسخه‌های خطی (گزیده مقالات و بررسی‌ها در زمینه نسخه‌پردازی و فنون وراقی)، به مناسبت بزرگداشت استاد محمدتقی دانش پژوه (دفتر 1)، به کوشش نادر مطلبی کاشانی و سید محمدحسین مرعشی‫، 1381.
 3. حدیث عشق (3) (دانش پژوه، نامه‌ها و گفتگوها) به مناسبت بزرگداشت استاد محمدتقی دانش پژوه (دفتر 1)، به کوشش نادر مطلبی کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، 1382.
 4. حدیث عشق (4)، به مناسبت بزرگداشت استاد فقید محمدتقی دانش پژوه (دفتر 3)، به کوشش نادر مطلبی کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، (چاپ نشده).
 5. حدیث عشق (5): احمد منزوی زندگی‌نامه خودنوشت و گزیده مقالات و نامه‌ها / به کوشش نادر مطلبی کاشانی، سید محمدحسین مرعشی، ۱۳۸۲.
 6. حدیث عشق (6) حدیث عشق: دکتر اصغر مهدوی: از او و با او / به کوشش نادر مطلبی کاشانی، سید محمدحسین مرعشی، با همکاری مرکز نشر میراث مکتوب‫، ۱۳۸۳.
 7. نامه معانی (یادنامه استاد احمد گلچین معانی)/ به کوشش بهروز ایمانی، ۱۳۸۳.
 8. حدیث عشق (7): استاد حسینی اشکوری: عرض حال، جستارها و گفتارها/ به کوشش صادق حسینی اشکوری، ۱۳۸۴.
 9. حدیث عشق (8) حدیث عشق: استاد سید عبدالله انوار در جستجوی گمنامی/ به کوشش فریبا افکاری، ۱۳۸۵.
 10. رنج و گنج: یادمان میراث شناس برجسته معاصر علامه محقق سید احمد حسینی اشکوری/ به کوشش: صادق حسینی اشکوری؛ با همکاری: مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
 11. هویت‌های پایدار/ اسمعیل دمیرچی، 1389.
 12. هدیة بهارستان به زنده یاد استاد میر جلال‌الدین محدث ارموی (حدیث عشق 9)، هدیه بهارستان / به کوشش عبدالحسین طالعی، 1390.
 13. معزی‌نامه: مروری بر زندگی و اندیشه‌های عالمان خاندان معزی دزفولی/ به کوشش و ویرایش عبدالحسین طالعی، با همکاری عباسعلی مردی، ۱۳۹۰.
 14. گفتگو با قبیله چاپ/ به کوشش اسمعیل دمیرچی، ۱۳۹۱
 15. نذر عارف: ‫(جشن‌نامه دکتر عارف نوشاهی)/ به خواستاری سعید شفیعیون، بهروز ایمانی، ‫۱۳۹۱.
 16. نامه حائری (جشن‌نامه استاد عبدالحسین حائری) ‫/ به کوشش عبدالحسین طالعی با همکاری مرکز پژوهش کتابخانه،  ‫ ۱۳۹۲.
  بازدید:623
  یادداشت ها
  Parameter:300062!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار