کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » نسخ خطی و نسخه شناسی
0.0 (0)
[1397/03/23]

«معرفی چند کتابِ جدیدِ علمیِ چاپ شده در پاکستان»/ دکتر عارف نوشاهی  

 

مجلّه «معارف» هر ماه از سویِ مجلسِ دارالمصنّفینِ شبلی آکادمی (شهرِ اَعظم‌گَر، هندوستان) منتشر می‌شود. در این مجلّه در شماره دسامبر 2017 مقاله‌ای چاپ شده است با عنوانِ: «چند کتابِ جدیدِ علمیِ چاپ شده در پاکستان»، از: دکتر عارف نوشاهی، صفحات: 462 تا 469.

مقاله‌نگار این کتاب‌ها را معرّفی کرده است:

شیخ علاء‌الدّین علی بن حسام الدّین متّقی بُرهان‌پوری (وفات: 975ق) از عارفانِ هندوستانی بود. برخی از رساله‌هایِ عربی وی تصحیح شده است:

1- «نعم المعیار و المقیاس لمعفرفه مراتب النّاس»، با مقایسة نسخه‌ای موجود در خاندانِ دکتر عارف نوشاهی و نسخه‌ای در استانبول، چاپ در مجلّة «تصوّف»، استانبول، شمارة 35، سال: 2015.

2- مجموعه رسائلِ عربیِ شیخ علی متّقی به نامِ: «رسائل المتّقی الهندی»، مصحّح: ابوالبرکات حق النّبی السِنّدی الازهری، ناشر: دارالاحسان، قاهره، سال: 2016، صفحات: 128. این شش رسائل به این قرار هستند:

«هدایة ربّی عند فقد المربّی» (شرحِ «سلوک الطّریق اذا فقد الرّفیق»)؛ «سلوک الطّریق اذا فقد الرّفیق»؛ «التّحذیر عن الوقوع فی المهلکة  البلیة لمن شرع فی علم الحقایق بلا اهلیة»؛ «تذکار النّعم  العطایا فی الصّبر و الشّکر علی الفقر و البلایا»؛ «نعم المعیار و المقیاس لمعرفة مراتب النّاس»؛ «الغایة القصیا فی معرفة الدّنیا». 

3- «بذل القوة فی حوادث سنی النّبوه»، تالیف: مخدوم محمّد هاشم تَتَوی (1104-1174ق)، زبان: عربی، تصحیح، مقدمّه و حواشی: ابی البرکات حق النّبی السِنّدی الازهری، ناشر: دارالفتح عمّان، سال: 2016.

شایانِ ذکر است که ابی البرکات حق النّبی السِنّدی الازهری (زادروز: 1981) دانش‌آموختة دانشگاه الازهر و معهد المخطوطات العربیة قاهره است. خود از خاندانِ بُرهان‌پوری است و بیشتر آثارِ علمایِ سِندی را تصحیح کرده است. تاکنون از وی این تصحیحات به چاپ رسیده است:

- «الطراز المذهب فی ترجیح الصحیح من المذهب»، تالیف: شیخ بدرالدّین شهاوی مصری، طبع بیروت، 2013.

- «حُسن الفهم و التّعقل فی جمع الکسب و التّوکل»، تالیف: عبدالواحد سیوستانی، طبع بیروت، 2014.

- «ترتیب مسند الامام ابی حنیفه»، تالیف: محمّد عابد سِندی مدنی، طبع قاهره، 2015.

- «حدیقه الصّفا فی اسماء المصطفی»، تالیف: محمّد هاشم بن عبدالغفور تَتَوی، طبع اردن، 2015.

- «ذکر اجازات الحدیث فی القدیم و الحدیث (ثبت اسانید)»، تالیف: شیخ عبدالحق محدّث دهلوی، طبع اردن، 2017.

- «ستّ رسائل فی الفقه الحنفی»، تالیف: محمّد عابد محدّث سِندی، طبع بیروت، 2017.

- «کفایه القاری بشرح ثلاثیات البخاری»، تالیف: حمیدالدّین محدّث سِندی، طبع اردن، 2017.

  فایل مجله را از اینجا  دانلود کنید.

معرفی از: لیلی عبدی خجسته

سایت بساتین

    یادداشت ها
    Parameter:300674!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار