کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » نشریات ایران و جهان
0.0 (0)
[1397/03/12]

شمارۀ 236 دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی منتشر شد  

 

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی (سال هفتادم، شماره 236، پاییز و زمستان 1396 ) به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز منتشر شد.

نخستین شماره نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز در فروردین 1327 منتشر شد. انتشار آن به عنوان نخستین نشریه علمی دانشگاهی در حوزه ادبیات و علوم انسانی واقعه فرخنده‌ای بود که برای اولین بار در عرصه تحقیقات دانشگاهی ایران رخ داد. در تأسیس، تکوین و دوام این نشریه، استادان بزرگی چون دکتر منوچهر مرتضوی، دکتر عبدالرسول خیامپور، دکتر خان بابا بیانی، میرزا عبدالله مجتهدی، حاج حسین نخجوانی، استاد حسن قاضی طباطبایی نقش عمده ای داشتند. این نشریه تا سال 1347 با نام نشریه دانشکده ادبیات و از آن سال به بعد با عنوان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی به صورت جنگواره در موضوعات علوم انسانی منتشر می ‌شد. از سال 1382 تغییر عمده‌ای در روند کار آن صورت گرفت و هر شماره به صورت ویژه‌نامه به یکی از سه حوزه ادبیات، فلسفه و زبان اختصاص یافت. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 1386 به چهار نشریه با همان اعتبار علمی – پژوهشی تبدیل گردید. هم اکنون این نشریه در بخش ادبیات با عنوان «نشریه زبان و ادب فارسی» منتشر می‌شود. 


فهرست مطالب این شماره از دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی به شرح زیر است:
حماسۀ عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت/ محمد ابراهیم پور نمین، میرجلیل اکرمی
بررسی ابعاد استشهاد، به عنوان یک آرایه تعلیمی در منشآتِ قائم مقام، در مقایسه با گلستان سعدی/ محمدرضا بیرنگ، جلیل تجلیل  
جستاری در شناخت نوع ادبی دستورنامه و آثار آن/ سید امیر جهادی حسینی
به دوری عیسی از پیوندِ «عیشا»، «ایشا» یا «اشیا»؟ (تاملی در یک بیت از قصیده ترسائیه خاقانی/ اکبر حیدریان، سید جواد مرتضایی)
تحلیل جلوه های رئالیسم در رمان شراب خام/ ابراهیم رنجبر، خدابخش اسداللهی ، عسگر صلاحی ، ایمان مهری بیگدیلو
الگوی کنش جبرگرا: استحاله شناخت متغیر انسانی در فراشناخت ازلی/ ساره زیرک ، فاطمه خزائی
تحلیل اسطوره کودک رهاشده در شاهنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ/ زهرا شیردل، ابوالقاسم رحیمی  
تحلیل و بررسی بازتاب قرآن کریم در کنایه های عامیانه با رویکرد بینامتنیت/ محمد غفوری فر، علیرضا حسینی
سوگواران سفیدپوش(بررسی ریشه سفیدپوشی در سوگواری های تاریخ بیهقی)/ خیرالله محمودی ، شهناز باصری
بررسی زمان در حکایت های کلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت/ معصومه نظری چروده، بهرام خشنودی ، احمدرضا نظر


صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه
سردبیر:  میرجلیل اکرمی

 

    بازدید:245
    یادداشت ها
    Parameter:300633!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار