کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » نشریات ایران و جهان
0.0 (0)
تاریخ مطبوعات ایران
[1396/03/06]

روزنامه چنته پابرهنه  

این روزنامه از جراید فکاهی است که میرزا محمودخان افشار دواساز در سال 1329 ه.ق به هواداری از دموکرات ها و با زبانی بسیار ساده و عامیانه منتشر می­کرد.

این روزنامه از جراید فکاهی است که میرزا محمودخان افشار دواساز در سال 1329 ه.ق به هواداری از دموکرات ها و با زبانی بسیار ساده و عامیانه منتشر می­کرد.«صفحه اول از هر شماره با مقاله­ای زیرعنوان «کوتاه » ولی نوشته ای طولانی، یکی از موضوعات و مشکلات روز کشور را از نظر نقد و طنز می­گذراند و درباره آن عقیده خود را در زیر عبارات غیرجدی اظهار می­داشت.

سرمقاله روزنامه غالباً تا صفحه سوم را فرا می­گرفت و احیاناً در صفحه سوم مطلبی یا خبری را بر آن می­افزود و صفحه چهارم را اختصاص می­داد به تصویر که از زبان دو تن بنام های کل شعبان و بابا احمد موضوعات طرح می­شد و در ضمن مکالمه پرده از روی موضوع مورد نظر بر می­گرفت.

این روزنامه بیشتر به حقوق زحمت کشان، کارگران و دهقانان اختصاص دارد و از اصول مشروطیت به دشت دفاع می­کرد.

روزنامه چنته پابرهنه خود را نسبت به احزاب رقیب بی طرف معرفی می­کرد و در مبارزه قلمی میان ایران نو و استقلال ایران، میانداری می­کرد و هر دو را به صلح و صفا دعوت می­کرد ولی دقت در مفهوم مقالاتش نشان می­دهد که به دسته اجتماعیونی چون تقی زاده و سلیمان میرزا اسکندری نزدیک تر از اعتدالیونی چون سید محمدصادق طباطبایی بوده است. لحن بیان مطالب طوری است که کم سواد و بی سواد را از شنیدن و خواندن چنته خسته نمی­کند و با سواد هم گویی ایران نویی را در لباس فکاهی می­نگرد.

 

روزنامه چنته پابرهنه در کتابخانه مجلس موجود است و مورد استفاده محققین گرامی قرار می­ گیرد.

گردآوری مریم نوری

کارشناس روابط عمومی و امور بین­ الملل

 

    بازدید:1116
    یادداشت ها
    Parameter:291476!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار