کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » نشریات ادواری
0.0 (0)
[1397/04/06]

تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)  

 

بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی، با نشریات ارزشمندی از دوره قاجار تا دوره کنونی، روزانه پذیرای محققان و پژوهشگران است.

این بخش تلاش دارد جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، نشریات به‌روز و تازه خریداری شده خود را در سایت کتابخانه، معرفی نماید. بخش اول «تازه‌های نشریات» شامل نشریات رسیده در خرداد ماه 1397 است.

 1. دوفصلنامه پژوهشنامه فقه و نظام سازی عدالت ، سال اول شماره اول بهار و تابستان 1396.
 2. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناختی ، شماره 40 پائیز و زمستان 1396.
 3. فصلنامه پیمان (فصلنامه فرهنگی ارمنیان) ، شماره 81 پائیز 1396.
 4. فصلنامه تاریخ فلسفه ، شماره 31 زمستان 1396.
 5. ماهنامه تجربه ، شماره 134 خرداد 1397.
 6. فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام ، شماره 72 زمستان 1396.
 7. ماهنامه جهان سینما ، شماره 490 خرداد 1397.
 8. دوماهنامه حسابرس ، شماره 94 فروردین و اردیبهشت 1397.
 9. دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت ، شماره 7 بهار و تابستان 1396.
 10. دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت ، سال اول شماره 2 بهار و تابستان 1396.
 11. فصلنامه بهائی شناسی ، سال دوم شماره 5 زمستان 1396.
 12.  مجله بخارا ، شماره 124 خرداد و تیر 1397.
 13. ماهنامه ترکی- فارسی بایرام ، شماره 73 خرداد 1397.
 14. ماهنامه ایران فردا ، شماره 39 اردیبهشت و خرداد 1397.
 15. ماهنامه ایران آذین، شماره 181-182 فروردین و اردیبهشت 1397.

گزارش از: بخش نشریات کتابخانه مجلس

 

تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
تازه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش اول)
  یادداشت ها
  Parameter:300712!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار