کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » ایرانشناسی
[1388/03/10]

انتشار دوره 22 جلدی روزنامه ایران دوره قاجار توسط کتابخانه ملی  

دوره ٢٢ جلدی روزنامه ایران منتشر شده از سال ١٢٩٦ شمسی تا ١٣٠٤شمسی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شد .

در این مجموعه که توسط شورای ساماندهی و اطلاع رسانی میراث مطبوعات ایران و زیر نظر سید فرید قاسمی پژوهشگر تاریخ مطبوعات کشورمان تهیه و تنظیم شده، کلیه شماره‌های این روزنامه در دوران مورد اشاره باز چاپ شده است.

این مجموعه در ادامه گردآوری، تکمیل و انتشار نشریه‌های تاریخی همچون ثریا، چهره نما، حبل المتین، پرورش، حکمت، شمس الحدید، مفتاح الظفر، ادب ( مشهد/تهران/تبریز)، اطلاع، ناصری، معارف، فلاحت مظفری، فرهنگ اصفهان، مظفری، حفظ الصحه، وطن، ندای وطن، عدالت، کمال(ایران/ مصر)، خلاصه الحوادث، صبح صادق، شاهنشاهی، مجموعه اخلاق، ایران نو و همچنین "نخستینه‌های مطبوعات" شامل گزیده‌های شماره‌های اول نشریه‌های عهد قاجار ،توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شده است.

انتشار محدود این دوره که بیش از ٣٠ سال حیات داشته است در ادامه بازچاپ یک دوره از نشریه‌های ١٢٦٧ ق تا ١٣٢٥ ق ( روزنامه وقایع اتفاقیه، روزنامه دولت علیه ایران و روزنامه دولتی، روزنامه ایران، ایران سلطانی و روزنامه انجمن تبریز) و توزیع و ارسال این نشریات احیا شده به کتابخانه‌های معتبر کشور انجام می شود .

شورای ساماندهی مطبوعات از سال ١٣٨٤ و با همکاری بخش نشریات کتابخانه ها و مراکز اسنادی مهم کشور همچون سازمان کتابخانه ها؛ موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، موزه مطبوعات موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان، کتابخانه مرکزی تبریز و کتابخانه دانشگاه اصفهان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به فراهم آوری، تکمیل و انتشار میراث مطبوعات کشور می پردازد.

وب‌سایت کتابخانه‌ی ملی ایران و خبرگزاری مهر

    بازدید:337
    یادداشت ها
    Parameter:273125!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار