کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏۵
[1396/04/31]

جلسه: ۱۹۳ صورت مشروح مجلس یوم هشتم شهریور هزار و سیصد و چهار مطابق ۱۰ صفر ۱۳۴۴  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏۵

جلسه: ۱۹۳

صورت مشروح مجلس یوم هشتم شهریور هزار و سیصد و چهار مطابق ۱۰ صفر ۱۳۴۴

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى حسین خان پیرنیا تشکیل گردید.

(صورت مجلس پنجشنبه پنجم شهریور را آقاى آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)

رئیس- آقاى اخگر

(اجازه)

اخگر- آقاى ضیا در جلسه گذشته اجازه‌نامه به توسط بنده به مقام محترم ریاست تقدیم کردند ایشان را در صورت مجلس غایب بى‌اجازه نوشته‏‏اند تقاضا مى‌‏کنم اصلاح شود.

رئیس- مراجعه به کمیسیون می‌‏شود و تکلیفش معلوم خواهد شد

آقاى رهنما

(اجازه)

رهنما- بنده در جلسه گذشته براى یک ساعت که دیر آمده بودم و اجازه خواسته بودم گویا کمیسیون تکلیفش را معلوم نکرده است از این جهت بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‏‏اند.

رئیس- دیگر ایرادى نیست‏

بعضى از نمایندگان- خیر

رئیس- با کمال تأسف به عرض مجلس مى‏‏رسانم که یک نفر از همکاران ما آقاى مساوات بعد از ناخوشى ممتدى دار‌فانى را وداع گفتند و از بین ما رفتند.

معلوم است آقایان وکلا محترم که به اخلاق ایشان مأنوس بودند از این حادثه ناگوار مثل بنده خیلى متأسف هستند.

(نمایندگان- صحیح است)

مرحوم مساوات داراى صفاتى بودند که علاقه‏‏مندى عموم را به خودشان جلب نموده‏‏اند. ایشان از آزادی‌خواهان روز اول بودند و در طریق مشروطیت خیلى زحمت کشیده‏اند و دچار صدمات بزرگ شدند ولى همیشه پایدار بودند عزم خودشان براى این که اقدامات ایشان از زندگانى پر مشقتى که داشتند معلوم شده است که از روى عقیده بوده است نه براى جلب نفع.

از خداوند متعال مسئلت مى‏کنم که روح آن مرحوم را غریق رحمت خود بفرمایند و بنده هم من باب سوگوارى و قدردانى به خدمات ایشان پیشنهاد مى‏‏کنم جلسه ختم شود.

آقاى تدین

(اجازه)

تدین- البته همان طورى که مقام محترم ریاست اظهار فرمودند فوت مرحوم مغفور آقاى مساوات همه ماها را متأثر و متألم نموده است.

ولى یک قضیه مؤلمه بر‌حسب اخبار خارجی‌ها در این اول خبر حادث شده است تصور مى‏‏کنم که آن قضیه مؤلمه جامعه مسلمین دنیا را متأثر نموده است و آن قضیه همان است که در جلسه گذشته به آن اشاره شده است و البته تمام نمایندگان محترم خصوصاً و جامعه ملت ایران عموماً از استماع این خبر متألم شده‏‏اند.

چون قبلاً بنا بود نسبت به این موضوع علاقه‏‏مندى بیشترى اظهار بشود و آقاى مدرس در این جلسه راجع به این موضوع بیاناتى اظهار بکنند و از طرفى تصادف کرده است با فوت مرحوم مغفور آقاى مساوات.

+++

بنده در اینجا پیشنهاد می‌کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند اجازه بدهند که آقاى مدرس راجع به این موضوع و اسائه ادبى که به مقام اقدس اعلى شده است شرحى اظهار عقیده بفرمایند و بعد به پاس احترام مرحوم مغفور مساوات جلسه را ختم کنیم.

(نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقایانى که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مدرس اجازه خواسته‌اید؟

مدرس- بلى‏

رئیس- بفرمایید.

مدرس- قومیت هر قومى و بقا هر قومى و شرافت هر قومى و ترقى هر قومى به چیست؟ قومیت قوم عبارت از حفظ جامع آن قوم است و الا هر قومى که افرادى هستند مختلف اگر در تحت یک جامعى نباشند و حافظ آن جامع نباشند عنوان قومیت از آن افراد منتزع می‌شود.

بقا هر قومى به چیست؟

بقا هر قومى به حفظ جامع بین افراد آن قوم است.

اگر قومى صد میلیون افراد داشته باشد و حفظ جامع خودشان را نکنند آن قوم کالجراد‌المنتشر افرادى هستند متشتت و هیچ اثر و فایده اجتماعى بر آن افراد کثیره مترتب نخواهد بود ترقى و تعالى هر قومى به این خواهد شد که جامع میان خودشان را نگاهدارى کنند و به واسطه ترقى آن جامع ترقى کنند هر قومى که جامع خودش را از دست داد به هر اندازه که جامع خودش را از دست داد جنیشش تنزل کرد. از بابت مثال عرض می‌کنم مکرر در همین مجلس و مجالس دیگر گفت و گوى لغت و لسان شده بنده موافقم که هر قومى لسان خود را حفظ نکرد و ضعف به قومیتش وارد مى‌شود.

لباس خودش را حفظ کند صفات خلقى خودش را حفظ کند به هر اندازه که جامع خودش را حفظ کند به همان اندازه قومیتش باقى است.

غرض اصلى ما یک جامعه‌اى است که یک قسمت بزرگ دنیا در آن جامعه شرکت دارد و آن اسلامیت هست.

اسلام یک مدت کمى در دنیا ترقى کرد و توسعه پیدا کرد و همان مدتى بود که جامعه خودشان را حفظ کردند و بزرگان خودشان را اطاعت کردند.

اگر یک مردى از مسلمین در چین بودند اطاعت کرد از آن آمیزش که در مدینه بود مواسات کردند برادرى کردند و جامعه خودشان را حفظ کردند و بر اکثر دنیا در زمان کمى مسلط شدند.

متأسفانه در قرون اخیر از باب این که آن جامعه خودشان را بزرگان امرا خوب خودشان را حفظ نکردند ضعف بر این قوم پیداشد این عرایض که عرض می‌کنم یک مطلبى نیست که محتاج به دلیل و براهین قوت کنم براهین اینها با خود این عرایض است که عرض مى‌کنم ما خیلى جامعه خودمان را از دست دادیم.

برادرانى داریم در اکثر دنیا که دول اسلامى آن طور که باید و شاید با آنها رفتار نکرده است و بالاخره یک وقت باید بیدار شده و هوشیار شویم و جامعه خودمان را حفظ کنیم از آقایانى که در تحت لوا این قومند سؤال می‌کنم چه وقت است آن وقت از امروز بهتر کی است که آن لوا را بر دارد و بگوید.

در این موقع من لوا اسلام را برمى‌دارم و این قوم را در تحت قومیت و در تحت جامعه دیانت اسلامیه قومیت‌شان را ترقى مى‌دهم و حفظ می‌کنم.

امروز از این واقعه هائله که استماع فرموده‌اید اگر چه به آن درجه باید اطمینان پیدا شود هنوز پیدا نشده است که حادثه از چه قبیل است و تا چه مرتبه است.

البته دولت مکلف است تحقیقات کامل بکند و به عرض مجلس برساند و لیکن عرض می‌کنم امروز اهل ایران یک قسمت از قسمت‌هاى دول اسلامى است باید امروز این جامعه د ر تمام دنیا خودشان را معرفى کنند که ملت ایران و دولت ایران قدم برمی‌دارند که این جامعه را حفظ کنیم و خودمان را به برکت این جامعه نگهدارى کنیم دولت تقاضاى کمیسیون از مجلس نمود.

البته وظیفه‌شان هم همین بود که پیشنهاد تقاضاى کمیسیون بفرمایید البته مجلس هم مساعدت خواهند نمود و به عقیده بنده تمام فکر را باید صرف این کار کرد و باید یک قدم‌هایى که مقتضاى حفظ دیانت و حفظ قومیت و حفظ ملیت خودمان است در این مورد برداریم و هیچ کارى و هیچ چیزى مقدم بر این کار قرار ندهیم و نگذاریم که این مسأله زیادتر از این اسباب خرابى جامعه شود که مبادا یک ضرر عظیم‌ترى بر ما مترتب گردد و خداى نخواسته حال ما از این روز که هستیم بدتر شود و زیاد بر این چیزى عرض نمی‌کنم.

رئیس وزرا- چون دولت امروز به رأی نتیجه کمیسیون حاضر شده بود ولى قضیه فوت مرحوم آقا سید محمود رضاى مساوات مانع از تشکیل کمیسیون شد و به علاوه آقاى مدرس راجع به قومیت و ملیت یک اظهاراتى فرمودند.

بنده می‌توانم مطمئنانه عرض کنم که ملت ایران در این عضو یعنى امروزه در دنیا می‌تواند هر گونه اظهار حیات و عرض خودش را بکند و حق خودش را بخواهد و شخص بنده خیلى ساعى هستم و حاضرم که به تنهایى اگر اجازه داده شود خودم به شخصه یک اقداماتى بکنم.

ولى آن چیر دیگرى است و همان طورى که تقاضا شده است یک کمیسیونى از طرف مجلس بشود تا با توافق نظر نمایندگان ملت یک اقداماتى بشود بهتر و واضح است.

بعضى از نمایندگان- صحیح است

(مجلس یک ساعت و نیم از ظهر ختم گردید)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسین پیرنیا

منشى- م. شهاب‏

منشى- دکتر احتشام طباطبایى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:292793!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)