کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»پژوهش و انتشارات

1397/08/20

معرفی و رونمایی سه اثر تازه‌نشر کتابخانه مجلس با همکاری کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران، برگزار می‌کند:

1397/08/14

گزارشی از نشست رونمایی و معرفی کتاب «متون ایرانی (جلد چهارم)» برگزاری نشست در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (کتابخانه ایران‌شناسی)؛

1397/08/07

نشست رونمایی و معرفی متون ایرانی (دفتر چهارم) نشست‌ رونمایی کتاب مرکز پژوهش کتابخانه مجلس؛

1397/07/30

کتابخانه مجلس ترجمه‌ای کهن از قرآن کریم را منتشر کرد معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1397/07/16

گزارش نشست رونمایی، معرفی و بررسی «شرح مشکلات کتاب القانون»

1397/07/10

نشست معرفی و بررسی «شرح مشکلات کتاب القانون» معرّفی و بررسی اثری از انتشارات کتابخانه مجلس

1397/07/08

«دیباج‌الاسماء» منتشر شد معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس

1397/05/27

«متون ایرانی« در گام چهارم انتشارات کتابخانه مجلس

1397/05/10

فؤاد سزگین، محقق و مورخ نامور تاریخ علوم اسلامی یادداشتی به مناسبت چهلمین روز درگذشت پروفسور سزگین

1397/04/02

مناهج ‌الطّالبین فی معارف الصّادقین معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/03/27

«شرح مشکلات کتاب القانون» منتشر شد معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/03/23

«مختارات من مخطوطات ترکیا» معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/03/01

جایزه استاد محمد قهرمان به یکی از آثار انتشارات کتابخانه مجلس تعلق گرفت تذکره نفائس المآثر به تصحیح دکتر شفیعیون، برگزیده نخستین دوره ادبی استاد محمد قهرمان

1397/02/31

نشست رونمایی از کتاب «مختارات من مخطوطات ترکیا» گزارش تفصیلی از رونمایی کتاب تازه‌نشر کتابخانه مجلس در بنیاد محقق طباطبایی قم

1397/02/16

رونمایی از سه اثر تازه نشر کتابخانه مجلس در سرای اهل قلم کتابخانه مجلس در سی‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب

1397/02/15

گزارش تفصیلی از برگزاری نشست تذکره‌نویسی فارسی در شبه‌قارّه نشست در نمایشگاه کتاب تهران

1397/02/10

معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس در سی‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کتابخانه مجلس در سی‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب

1397/01/22

بیستمین نشست شورای پژوهش کتابخانه برگزار شد شورای پژوهش کتابخانه مجلس

1397/01/19

حضور کتابخانه مجلس در نمایشگاه کتاب امسال با تولیدات جدید سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

1397/01/18

دیوان اشعار موالی تونی به چاپ رسید برگی زرین از ادبیات ایران‌زمین