کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»پژوهش و انتشارات

1397/10/26

کتاب خاطرات بروکلمان معرّفی و بررسی می‌شود جلسه رونمایی یکی از منشورات کتابخانه مجلس؛

1397/10/05

رسائل طغرای مشهدی به چاپ رسید معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1397/09/28

«رسائل طغرای مشهدی» و شماره جدید نشریه «نامه بهارستان» رونمایی می‌شوند نشست معرّفی و رونمایی یک کتاب و یک نشریه کتابخانه مجلس:

1397/09/27

شماره جدید نامه بهارستان منتشر شد تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس؛

1397/09/24

آثار منتشرشده و در دست انتشار کتابخانه مجلس در سال 1397 گزارشی از فعالیت‌های مرکز پژوهش کتابخانه مجلس؛

1397/09/11

حماسه دینی روضه‌الصابرین در مصائب کربلا منتشر شد چاپ عکسی روضه‌الصابرین بر اساس نسخه کتابخانه مجلس

1397/07/30

کتابخانه مجلس ترجمه‌ای کهن از قرآن کریم را منتشر کرد معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1397/07/08

«دیباج‌الاسماء» منتشر شد معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس

1397/05/27

«متون ایرانی« در گام چهارم انتشارات کتابخانه مجلس

1397/05/10

فؤاد سزگین، محقق و مورخ نامور تاریخ علوم اسلامی یادداشتی به مناسبت چهلمین روز درگذشت پروفسور سزگین

1397/04/02

مناهج ‌الطّالبین فی معارف الصّادقین معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/03/27

«شرح مشکلات کتاب القانون» منتشر شد معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/03/23

«مختارات من مخطوطات ترکیا» معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/02/15

گزارش تفصیلی از برگزاری نشست تذکره‌نویسی فارسی در شبه‌قارّه نشست در نمایشگاه کتاب تهران

1397/01/18

دیوان اشعار موالی تونی به چاپ رسید برگی زرین از ادبیات ایران‌زمین

1397/01/15

انتشار گنجینه بهارستان تاریخ شبه قاره هند (4) مطالعات ایران‌شناسی

1397/01/15

انتشار کتاب نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های بیست و یکم و بیست ودوم) تاریخ مجلس در ایران

1397/01/15

شرح قصیده بائیه ذوالرمّه به چاپ رسید انتشارات کتابخانه مجلس

1396/12/13

تذکره مقالات‌الشعرا به چاپ رسید انتشارات کتابخانه مجلس

1396/11/18

درخشش نقباءالبشر در سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتشارات کتابخانه مجلس