کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»پژوهش و انتشارات

1397/05/27

«متون ایرانی« در گام چهارم انتشارات کتابخانه مجلس

1397/05/10

فؤاد سزگین، محقق و مورخ نامور تاریخ علوم اسلامی یادداشتی به مناسبت چهلمین روز درگذشت پروفسور سزگین

1397/04/02

مناهج ‌الطّالبین فی معارف الصّادقین معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/03/27

«شرح مشکلات کتاب القانون» منتشر شد معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/03/23

«مختارات من مخطوطات ترکیا» معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/03/01

جایزه استاد محمد قهرمان به یکی از آثار انتشارات کتابخانه مجلس تعلق گرفت تذکره نفائس المآثر به تصحیح دکتر شفیعیون، برگزیده نخستین دوره ادبی استاد محمد قهرمان

1397/02/31

نشست رونمایی از کتاب «مختارات من مخطوطات ترکیا» گزارش تفصیلی از رونمایی کتاب تازه‌نشر کتابخانه مجلس در بنیاد محقق طباطبایی قم

1397/02/16

رونمایی از سه اثر تازه نشر کتابخانه مجلس در سرای اهل قلم کتابخانه مجلس در سی‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب

1397/02/15

گزارش تفصیلی از برگزاری نشست تذکره‌نویسی فارسی در شبه‌قارّه نشست در نمایشگاه کتاب تهران

1397/02/10

معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس در سی‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کتابخانه مجلس در سی‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب

1397/01/22

بیستمین نشست شورای پژوهش کتابخانه برگزار شد شورای پژوهش کتابخانه مجلس

1397/01/19

حضور کتابخانه مجلس در نمایشگاه کتاب امسال با تولیدات جدید سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

1397/01/18

دیوان اشعار موالی تونی به چاپ رسید برگی زرین از ادبیات ایران‌زمین

1397/01/15

انتشار گنجینه بهارستان تاریخ شبه قاره هند (4) مطالعات ایران‌شناسی

1397/01/15

انتشار کتاب نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های بیست و یکم و بیست ودوم) تاریخ مجلس در ایران

1397/01/15

شرح قصیده بائیه ذوالرمّه به چاپ رسید انتشارات کتابخانه مجلس

1396/12/13

تذکره مقالات‌الشعرا به چاپ رسید انتشارات کتابخانه مجلس

1396/11/18

درخشش کتاب «دست‌نامه نسخه‌شناسی» در سی و پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتشارات کتابخانه مجلس

1396/11/18

درخشش نقباءالبشر در سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتشارات کتابخانه مجلس

1396/11/14

اهدای کتاب به کتابخانه مجلس توسط مؤلف گنجی از گنج‌خانه مجلس شورای اسلامی