کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»پژوهش و انتشارات

1398/02/03

کتابخانه مجلس در سی‌ و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛
منشورات جدید کتابخانه مجلس در نمایشگاه کتاب

1398/02/03

شماره جدید نشریه متن‌پژوهی پیام بهارستان،‌ منتشر می‌شود؛
نشریه پیام بهارستان در گام 31

1398/01/20

همراه فهرست انتشارات بنیاد موقوفات افشار؛
پویایی انتشارات بنیاد موقوفات افشار در انتشار متون

1397/10/26

جلسه رونمایی یکی از منشورات کتابخانه مجلس؛
کتاب خاطرات بروکلمان معرّفی و بررسی می‌شود

1397/10/05

معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛
رسائل طغرای مشهدی به چاپ رسید

1397/09/28

نشست معرّفی و رونمایی یک کتاب و یک نشریه کتابخانه مجلس:
«رسائل طغرای مشهدی» و شماره جدید نشریه «نامه بهارستان» رونمایی می‌شوند

1397/09/27

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس؛
شماره جدید نامه بهارستان منتشر شد

1397/09/24

گزارشی از فعالیت‌های مرکز پژوهش کتابخانه مجلس؛
آثار منتشرشده و در دست انتشار کتابخانه مجلس در سال 1397

1397/09/11

چاپ عکسی روضه‌الصابرین بر اساس نسخه کتابخانه مجلس
حماسه دینی روضه‌الصابرین در مصائب کربلا منتشر شد

1397/07/30

معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛
کتابخانه مجلس ترجمه‌ای کهن از قرآن کریم را منتشر کرد

1397/07/08

معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس
«دیباج‌الاسماء» منتشر شد

1397/05/27

انتشارات کتابخانه مجلس
«متون ایرانی« در گام چهارم

1397/05/10

یادداشتی به مناسبت چهلمین روز درگذشت پروفسور سزگین
فؤاد سزگین، محقق و مورخ نامور تاریخ علوم اسلامی

1397/04/02

معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی
مناهج ‌الطّالبین فی معارف الصّادقین

1397/03/27

معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی
«شرح مشکلات کتاب القانون» منتشر شد

1397/03/23

معرفی تازه‌های نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی
«مختارات من مخطوطات ترکیا»

1397/02/15

نشست در نمایشگاه کتاب تهران
گزارش تفصیلی از برگزاری نشست تذکره‌نویسی فارسی در شبه‌قارّه

1397/01/18

برگی زرین از ادبیات ایران‌زمین
دیوان اشعار موالی تونی به چاپ رسید

1397/01/15

مطالعات ایران‌شناسی
انتشار گنجینه بهارستان تاریخ شبه قاره هند (4)

1397/01/15

تاریخ مجلس در ایران
انتشار کتاب نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های بیست و یکم و بیست ودوم)