کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نسخ خطی و نسخه شناسی

1397/08/12

آن پژوهشگر نجیب مختصری در شرح احوال استاد نجیب مایل هروی؛

1397/08/12

برگزاری دورۀ «مقدّمه‌ای بر نسخه‌شناسیِ اسلامی» دوره آموزشی در حوزه نسخ خطی در دانشگاه کمبریج؛

1397/08/07

همایشِ «نسخه‌هایِ خطّیِ ارثِ ثقافت به ویژه نسخه‌هایِ زبانِ فارسیِ کشمیر» در هندوستان

1397/08/06

دسترسی به نسخه‌هایِ خطّیِ فارسیِ دیجیتالِ «کتاب‌خانه بریتانیا»

1397/08/06

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی

1397/08/05

برگزاری همایش بین‌المللی «مسائل علومِ انسانی در نسخه‌ها، اسناد و میراثِ عربی و اسلامی» همایش بین‌المللی با موضوع مباحث تراثی اسلامی؛

1397/08/01

قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش دوم)/ مرتضی کریمی‌نیا بررسی نسخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی؛

1397/07/28

قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش اول)/ مرتضی کریمی‌نیا بررسی نسخۀ 2156 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و دیگر پاره‌های آن در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی و مجلس شورای اسلامی

1397/07/14

صحیفۀ سجادیه و تلاش ادیبان و عالمان (نمونۀ کفعمی)/ قیس بهجت العطار و قاسم شهری

1397/07/14

گزارشی از مراسم رونمایی از فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه و آکادمی علوم مجارستان تلاش برای ثبت میراث مشترک ایران و مجارستان؛

1397/06/31

گلچینی از نسخ خطی و چاپ سنگی عاشورایی و مقتل در کتابخانه ملک

1397/06/19

در جست‌وجوی خواجوی کرمانی در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌کند

1397/05/21

مقدمه‌ای بر نسخه‌شناسی اسلامی دوره‌های آموزشی

1397/05/01

درباره قرآن نفیس کتابخانه شهر دوبلین

1397/04/13

نگاهی به فعالیت‌های کتابخانه گوتا در حوزه نسخ خطی

1397/04/05

انتشار جلد 14 فهرست نسخه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم

1397/03/23

«معرفی چند کتابِ جدیدِ علمیِ چاپ شده در پاکستان»/ دکتر عارف نوشاهی

1397/03/23

کتابشناسی اهمّ دستنویس‌های تجوید و قرائت قرآنی معرفی کتاب

1397/03/23

کارگاه «بررسی محتوا و متن نسخ خطی در دوره صفویه» در دانشگاه هامبورگ برگزار می‌شود

1397/03/23

نسخه‌ها و ترجمه‌های فارسی کهن قرآن کریم موضوع سومین مجلس از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار