کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها»نسخ خطی و نسخه شناسی

1397/06/19

در جست‌وجوی خواجوی کرمانی در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌کند

1397/05/21

مقدمه‌ای بر نسخه‌شناسی اسلامی دوره‌های آموزشی

1397/05/01

درباره قرآن نفیس کتابخانه شهر دوبلین

1397/04/13

نگاهی به فعالیت‌های کتابخانه گوتا در حوزه نسخ خطی

1397/04/05

انتشار جلد 14 فهرست نسخه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم

1397/03/23

«معرفی چند کتابِ جدیدِ علمیِ چاپ شده در پاکستان»/ دکتر عارف نوشاهی

1397/03/23

کتابشناسی اهمّ دستنویس‌های تجوید و قرائت قرآنی معرفی کتاب

1397/03/23

کارگاه «بررسی محتوا و متن نسخ خطی در دوره صفویه» در دانشگاه هامبورگ برگزار می‌شود

1397/03/23

نسخه‌ها و ترجمه‌های فارسی کهن قرآن کریم موضوع سومین مجلس از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

1397/03/22

نمایشگاه یک هزار سال قرآن‌نگاری در فرهنگ اسلامی- ایران نمایشگاه «مصحف نور» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

1397/03/22

جلوه‌های هنری مکتب قاجار در آستان قدس رضوی

1397/03/22

تدوین پایان‌نامه‌ها با موضوع احیای متون اسلامی

1397/03/13

قرآن‌هایی منسوب به دستخط امام علی (ع) در کتابخانه آستان قدس

1397/03/13

انتشار فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه آکادمی علوم قرقیزستان

1397/03/13

بیش از دو هزار و 500 نسخه نفیس درباره حضرت علی‌ (ع) در کتابخانه آستان قدس

1397/03/06

دو رساله از وصّاف الحضره، بدیع‌الربیع و حکایت نرد و شطرنج معرفی کتاب

1397/03/01

نسخه‌ای دیرینه و کهن از نهج البلاغه/ استاد محمدتقی دانش پژوه

1397/02/31

نشست تحلیل و بررسی آرایه‌های تزیینی قرآن‌های دوره قاجار همزمان با برپایی نمایشگاه «گزیده هنر اسلامی- ایرانی: دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک

1397/02/25

نمایش نسخه خطی نادر فارسی در وب‌سایت کتابخانه بریتانیا

1397/01/18

اوراق زرّین به چاپ رسید میراث فرهنگی خود را پاس بداریم