wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»رسانه های هنری

1397/02/29

گزارش مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی به مناسب روز جهانی موزه

1396/11/30

دیدار دانشجویان خارجی دانشگاه جامعهُ المصطفی از موزه مجلس بازدید‌های بین‌المللی

1396/11/25

بازدید صاحب‌نظران فرانسوی از موزه مجلس بازدید‌های بین‌المللی

1396/11/03

دیدار رئیس مجلس گینه بیسائو بازدید‌های بین‌المللی

1396/10/30

موزه کتابت و چاپ مجلس و تمهید مقدمات برای راه‌اندازی موزه ملی چاپ ایران

1396/10/05

بازدید دانشجویان رشته‌‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد دانشگاه‌های مختلف ژاپن روابط فرهنگی کتابخانه مجلس

1396/09/18

دیدار هیات مهندسین اتریشی از موزه مجلس بازدید‌های بین‌المللی

1396/09/14

دومین نشست اعضای گروه حفاظت ایکوم ایران در موزه مجلس نشست تخصصی

1396/08/30

بازدید گروه دوستی پارلمانی کره جنوبی از موزه گروه‌های دوستی پارلمانی

1396/08/02

برگزاری نهمین نشست شورای هماهنگی امور موزه‌های کشور موزه‌داری در ایران و جهان