کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»اسناد ملی و بین المللی

1397/08/23

پنج شب، پنج کتاب، پنج شخصیت نشست‌های پژوهشی

1397/08/20

رونمایی و معرفی مجموعه «تهران‌نگاری» با مشارکت اسنادی کتابخانه مجلس برگزار می‌شود:

1397/08/15

گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1397/08/09

کارگاه آموزشی «بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وبسایت این سازمان جهانی» کتابخانه مجلس برگزار می‌کند

1397/08/02

برگزاری نمایشگاه «شبیه‌خوانی» با همکاری مرکز اسناد کتابخانه مجلس شوری اسلامی گالری سلام با همکاری کتابخانه مجلس برگزار می‌کند؛

1397/08/01

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هشتم) گزارشی از بخش اسناد کتابخانه مجلس؛

1397/07/22

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش ششم) مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛

1397/07/03

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هفتم)

1397/05/29

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجم)

1397/05/29

برگزاری جلسه سالیانه انجمن تاریخ شفاهی ایران انجمن تاریخ شفاهی ایران

1397/05/27

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش ششم)

1397/05/24

بررسی چهار طرح پژوهشی در گروه مطالعات اسنادی و موزه‌ای گروه مطالعاتی اسنادی و موزه‌ای کتابخانه مجلس

1397/05/23

کامل‌ترین مجموعه اسناد و منابع تعزیه در کتابخانه مجلس

1397/05/23

گفتگوی شبکه 4 با دو تن از آگاهان به تاریخ معاصر ایران نگاهی به جنبش مشروطیت

1397/05/13

گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1397/05/07

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهارم)

1397/04/24

انتشار لوح فشرده احصائیه‌های تجارتی ایران (گزارش صادرات و واردات)

1397/04/19

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجم)

1397/04/09

روز جهانی مجلس محوری گزارشی از بخش سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1397/04/02

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سوم)