کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»آسیب شناسی و مرمت

1397/08/15

برگزاری چهارمین جلسه آموزشی کشت و شناسایی قارچ در آزمایشگاه بخش مرمّت کتابخانه مجلس گزارش از واحد آسیب‌شناسی و مرمّت کتابخانه مجلس؛

1397/08/01

برگزاری دوره آموزشی قارچ‌شناسی در بخش مرمّت کتابخانه مجلس گزارش از واحد آسیب‌شناسی و مرمّت کتابخانه مجلس؛

1397/06/20

انتخاب معاون منابع و خدمات فنّی کتابخانه مجلس به عنوان سرپرست کارگروه حفاظت کاغذ (گروه حفاظت ایکوم ایران)

1397/06/06

اسناد قوام‌‌الملک شیرازی در حال مرمت احیاء میراث فرهنگی

1397/01/29

مرمت مجموعه احکام، فرامین و نامه‌های متفرقه دوره قاجاریه پاسداری از میراث فرهنگی

1396/09/01

مرمت سندی با موضوع مصالحه‌نامه حفاظت و نگهداری از میراث اسنادی

1396/08/07

گسترش بخش آسیب‌شناسی و مرمت کتابخانه مجلس خبر دیگر از کتابخانه مجلس

1396/07/11

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی استاد ملکیان در زنگبار روابط فرهنگی ایران و شرق آفریقا

1396/07/11

استاد حمید ملکیان در زنگبار روابط فرهنگی ایران و شرق آفریقا