مراسم ترحیم ام‌الشهید مادر گرامی جناب آقای دکتر محمد جعفری مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح اطلاعیه زیر منعقد می‌گردد.

 

24 بهمن 1396 12:49:00
مراسم ترحیم

مراسم ترحیم ام‌الشهید مادر گرامی آقای دکتر محمد جعفری  


مراسم ترحیم ام‌الشهید مادر گرامی جناب آقای دکتر محمد جعفری مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح اطلاعیه زیر منعقد می‌گردد.

 

Parameter:300276!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار